Apuvälineen hankinnan askeleet -video auttaa hankintaprosessissa

Kuvituskuvaa videolta
Apuvälineen hankinnan askeleet -piirrosvideo tarjoaa helposti ymmärrettävällä tavalla tietoa apuvälineen hankinnasta ja rahoituksesta. Videosta on tehty suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio.

Erilaiset apuvälineet mahdollistavat vammaisen henkilön arjen sujumisen, toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen sekä itselle merkitykselliseen vapaa-ajan toimintaan osallistumisen. Sama väline voi toiselle olla kuntoutuksen apuväline ja toiselle harrastusväline.

Vammaiselle henkilölle voidaan hakea apuvälinettä useiden lakien nojalla. Esimerkiksi:

  • terveydenhuollosta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä,
  • sosiaalitoimesta vammaispalvelu- tai kehitysvammalain nojalla,
  • opetustoimesta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet perusopetuslain nojalla ja
  • vakuutuksen perusteella.

Näin käynnistät apuvälineen hankinnan:

  • Kokeile välineen soveltuvuutta. Kirjaa ja kuvaa kokemukset ja tarvittavat lisätuet.
  • Arvioi välineen tarvetta ja hyötyä yhdessä terapeuttisi kanssa. Pyydä häneltä ja hoitavalta lääkäriltä suositus.
  • Varmista, että apuvälinetarve kirjataan palvelu- ja kuntoutussuunnitelmiin.
  • Selvitä mahdollinen maksajataho.
  • Tee hakemus kirjallisena ja varmista, että saat myös päätöksen kirjallisena. Tästä on apua, jos joudut
  • hakemaan muutosta päätökseen.

Kaikilla on oikeus mielekkääseen arkeen. Välineillä on väliä.

Piirrosvideon on toteuttanut Tussitaikurit Oy ja sen ovat tuottaneet yhteistyössä Malike, SoveLi ry ja Suomen Paralympiakomitean SOLIA-toiminta.

Lisää tietoa Oikeus apuvälineisiin -esitteestä, joka löytyy Malikkeen sivuilta Materiaalit-osiosta.

Suomenkielinen video

 

Ruotsinkielinen video