Paraurheilun yritysyhteistyö on tärkeä osa edelläkävijäyritysten yritysvastuuta

Paralympiakomitean Timo Mäkynen ja Henry Manni sekä Spring Housen yhteyshenkilö.

Haaga-Heliassa julkaistussa opinnäytetyössä on selvitetty yritysten syitä tukea paraurheilua. Aihetta ei ole Suomessa juuri tutkittu, joten se antaa lähes uraauurtavan katsauksen yritysten ja urheiluyhteisön hyödynnettäväksi laajemminkin.

Timo Mäkysen toteuttamassa opinnäytteessä tutkittiin Suomen Paralympiakomitean virallisten yhteistyökumppaneiden syitä tukea paraurheilua. Kehitysprosessi alkoi kaksi vuotta sitten, ennen Paralympiakomitean ja VAU ry:n yhdistymistä.

Yhteistyöyritysten tärkeimmiksi syiksi yhteistyölle nousivat yhteiset arvot, paraurheilun positiivinen imago, yhteistyön positiivinen merkitys yrityksen omalle brändille ja henkilökunnalle sekä koko yhteistyön merkitys osana yritysvastuuta.

Vammaisurheilusta käytettävä termi paraurheilu on vakiintunut 2000-luvulla entistä laajemmalle, ja yritysyhteistyön kehitystä työssä kuvataan tiivistetysti hyväntekeväisyydestä yhteistyökumppanuuksiin.

Haastatelluista yrityksistä kaikki tekevät yhteistyötä paraurheilijoiden kanssa, ja se nähtiin myös tärkeänä erottautumiskeinona oman alan kilpailijoihin verrattuna.

– Aihe on mielenkiintoinen, sillä suomalaisyritykset eivät ole vielä kunnolla hyödyntäneet tätä yhteistyömahdollisuutta paraurheilun ja paraurheilijoiden kanssa. Vaikka paraurheilija on valittu Suomessa Vuoden Urheilijaksi, niin edelleen tulee eteen yrityksiä, jotka ehkä vähän huomaamattaankin ovat rajanneet kohteensa vain vammattomien urheiluun, Mäkynen kommentoi.

Yhteenvedossa ehdotetaankin seitsemän pääkohtaa, joita hyödyntämällä voi lähteä kehittämään paraurheilun yhteistyötä pelkästä kustannuksesta ja hyväntekeväisyydestä kohti kumppanuuksia ja tärkeäksi osaksi yritysvastuustrategiaa.

Opinnäytetyö toteutettiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Master-opintojen päättötyönä.

Lisätiedot: