Paralympiakomitean vastuullisuusohjelma: Paraurheilu avaa ovia yhteiskuntaan

Kuvakollaasi: valmentaminen, esteetön laituri, nuorten pararyhmä.
Vuoden 2020 lopulla valmistunut Paralympiakomitean vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen järjestön toiminnan kannalta keskeiset vastuullisuusteemat. Sen tavoitteena on edistää ja seurata toiminnan vastuullisuutta niin ympäristön, turvallisen toimintaympäristön kuin avoimen hallinnon näkökulmista. Vastuullisuusohjelma on tehty Paralympiakomitean jäsenille, kumppaneille, sidosryhmille ja urheilijoille.

Paralympiakomitean toiminta perustuu vastuullisuuteen, ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa moniin muihinkin yhteiskunnan osa-alueisiin kuin urheiluun. Tuore vastuullisuusohjelma on voimassa vuoteen 2025 asti ja siitä raportoidaan joka toinen vuosi.

Vastuullisuusohjelmamme perustana on kolme keskeistä asiakirjaa: Urheilun yhteinen vastuulli­suusohjelma, Kestävän kehityksen 2030 tavoitteet ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

– Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Paralympiakomitea haluaa olla rakentamassa entistä vastuullisempaa Suomea, niin pelikentillä kuin niiden ulkopuolella. Vastuullisuus on ennen kaikkea tekoja ja tässä työssä haluamme onnistua, pääsihteeri Riikka Juntunen toteaa.

Paralympiakomitean vastuullisuusohjelma on jaettavissa kolmeen osa-alueeseen: järjestön ydinosaaminen vastuullisuudessa, vastuullisuus toimistolla sekä vastuullisuus toiminnassa ja palveluissa.

Ydinosaamiseen kuuluu erityisesti vammaisten ihmisten aseman vahvistaminen liikunnassa ja urheilussa sekä esteettömyystyö.

Toimiston ja henkilökunnan vastuullisuusosiossa korostuvat ympäristöystävälliset toimintatavat sekä henkilöstön työhyvinvoinnin vaaliminen.

Toiminnan ja palveluiden keskiössä on lajitoiminnan vastuullisuus: esimerkiksi lajien sitoutuminen antidopingohjelmaan, kurinpitosääntöihin ja turvallisen toimintaympäristön takaaminen.

Tämän vuoden aikana vastuullisuusohjelma viedään käytäntöön henkilöstön, lajien ja muiden sidosryhmien toimintatapoihin ja ensimmäinen vastuullisuusraportti laaditaan vuoden lopussa.