Paralympiakomitean hallitus hyväksyi Pekingin talviparalympialaisten valintajärjestelmän ja -kriteerit

Suomen Paralympiakomitea

Paralympiakomitean hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa torstaina 18. helmikuuta. Ennen kokouksen alkua Kati Kauhanen piti hallitukselle esittelyn luokittelusta ja menossa olevasta luokitteluhankkeesta.

Hallitus kuuli pääsihteeri Riikka Juntusen katsauksen taloudesta sekä toimiston ajankohtaisista asioista.     

Kimmo Mustonen esitteli Pekingin talviparalympialaisten 2022 valintajärjestelmän ja -kriteerit, jotka hyväksyttiin muutoksitta. Valintajärjestelmä ja -kriteerit löytyvät sivun alalaidasta. Hallitus kuuli myös Tokion paralympialaisten valmisteluista. Kisajärjestäjät ovat julkaisseet manuaalin, jota päivitetään viimeisen kerran kesäkuussa ja jossa on yksityiskohtaiset ohjeet mm. koronatestaukseen liittyen.

Hallitus kävi läpi Paralympiakomitean strategiatyön aikataulun ja kyselyn. Kyselyn tavoitteena on, että saamme esille jäsenten, kumppanien, sidosryhmien ja muiden paraurheilusta kiinnostuneiden ajatukset siitä, mihin Paralympiakomitean pitäisi keskittyä. Strategian laadinnassa hyödynnetään myös toimintarajoitteisille ja seuroille suunnattujen kyselyiden tuloksia. Kysely on avoinna 1.3.–21.3. ja sen tuloksia käydään läpi avoimissa strategiailloissa 8.4 ja 14.4. klo 18–19. Strategiaillat järjestetään etäyhteydellä.

Hallitus täydensi edellisessä kokouksessa valittua Special Olympics -johtoryhmää seuraavilla henkilöillä: Anu Stör, Sari Sepponen, Julia Fonsén, Mika Hänninen, Leena Tyynilä ja Helvi Hellsten. Special Olympics -johtoryhmän kokoonpano kokonaisuudessaan löytyy artikkelin lopusta.

Hallitus kuuli puheenjohtajan ja pääsihteerin tapaamisista kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tapaamisia muiden järjestöjen kanssa jatketaan vielä maaliskuun aikana. Lisäksi todettiin, että Paralympiakomitea on ilmoittautunut mukaan YLEn Hyvin sanottu -hankkeeseen.

Paralympiakomitean jäseniksi hyväksyttiin Lyhytkasvuiset ry sekä Suomen Curlingliitto ry.

Hallituksen seuraavat kokoukset ovat 25.3., 22.4., 27.5. ja 17.6.

Special Olympics -johtoryhmä

Special Olympics -johtoryhmä johtaa kansallista Special Olympics -toimintaa kansainvälisen järjestön kriteereiden mukaisesti. Johtoryhmä tekee tarvittaessa päätösesityksiä Paralympiakomitean hallitukselle.

 • Riikka Pyykkö (pj.)
 • Sami Korhonen
 • Matti Putila
 • Pirjo Pellikka
 • Kimmo Aalto
 • Anu Stör
 • Sari Sepponen
 • Julia Fonsén
 • Mika Hänninen
 • Leena Tyynilä
 • Helvi Hellsten
 • Timo Pelkonen
 • Elina Ahtiainen
 • Riikka Juntunen