Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin -opas on ilmestynyt

Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin -opas

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike ja Suomen Paralympiakomitean alainen Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA ovat julkaisseet Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin -oppaan. Oppaaseen on koottu tietoa kouluille ja kunnille yhteiskäyttöön soveltuvista apuvälineistä, välineiden jälleenmyyjistä sekä hinta-arviota helpottamaan hankintaa. Tiedoista löytyvät myös hankittavaksi suositeltavat lisävarusteet. Opas on ladattavissa sivun alalaidasta.

Koulu vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään pitkän ajanjakson ja sillä on erityinen paikka ihmisten kokemuksissa ja tunteissa. Kouluaikana saatu tieto ja kokemukset muovaavat oppilaiden käsityksiä itsestä toimijana. Lapset omaksuvat toisiltaan ja aikuisilta toimintatapoja sekä asenteita, joilla he tulevaisuuden aikuisina toimivat.

Lapsen oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen koulussa pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, eri lakeihin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Lapsen oikeus osallisuuteen tarkoittaa sitä, että kaikille lapsille on tarjottava osallisuuden mahdollisuus. Kohtuullisilla mukautuksilla voidaan edistää vammaisten lasten yhdenvertaisuutta. Kohtuullisten mukautusten epääminen on lain mukaan syrjintää. Mukautus voi olla esimerkiksi opetukseen osallistumiseen tarvittavien toimintakykyä edistävien apuvälineiden hankkiminen. Mikäli oppilas tarvitsee oppimisen- ja kasvun tueksi apuvälineitä, hänellä on niihin oikeus ja koulutuksen järjestäjä huolehtii niiden kustannuksista.

Ihannetilanteessa kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden lainata välineitä koulutoimen, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen, seurojen, yhdistysten ja yksittäisten kuntalaisten käyttöön. Kunnan omat välineet lisäävät kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Hankintojen tekeminen yhteishankintana on hyvä ja taloudellinen vaihtoehto.

Lisätiedot