Kevätkokous hyväksyi Paralympiakomitean strategian

Kuvitettuja liikkujia, boccian pelaaja, opaskoiran kanssa kävelevä, pyörätuolilla temppuileva.

Paralympiakomitean jäsenistö kokoontui hybridimallilla järjestettyyn sääntömääräiseen kevätkokoukseen lauantaina 22.5.2021. Kevätkokous hyväksyi Paralympiakomitean vuoden 2020 vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen. Kokous käsitteli Paralympiakomitean ensimmäisen strategian ja hyväksyi sen. Sääntöihin päätettiin tehdä muutoksia liittyen muun muassa Paralympiakomitean jäsenyyksiin sekä kurinpitomenetelmiin.

– Kevätkokouksessa on hienointa, että voimme yhdessä jäsenistön kanssa päättää ja linjata asioita. Urheilun rahoitusmalli on muuttumassa ja tärkeintä on nyt kirkastaa ne ajatukset siitä, mihin suuntaan haluamme Paralympiakomitean menevän. Nämä asiat on nyt linjattu ministeriön kanssa laaditussa tavoiteasiakirjassa. Se millä keinoilla tavoitteet saavutetaan löytyvät puolestaan tuoreesta strategiasta, puheenjohtaja Sari Rautio totesi avaussanoissaan.

Sääntöihin lisättiin maininta, että Paralympiakomitea voi toimia lajiliittona niille lajeille, joita ei ole integroitu lajiliittoon tai jolle ei ole omaa lajiliittoa. Sääntöihin lisättiin maininta kurinpitosääntöjen olemassaolosta. Lisäksi sääntömuutoksen myötä Paralympiakomitean jäseneksi voi hakea myös muut kuin paralympialajien lajiliitot.

Tuore tavoiteasiakirja linjaa Paralympiakomitean toimintaa vuoteen 2024 saakka

Ennen kevätkokousta järjestetyssä Paraurheilun tulevaisuus -seminaarissa käsiteltiin tavoiteasiakirjan lisäksi Paralympiakomitean strategiaa sekä kuultiin opetus- ja kultuuriministeriön liikuntajohtaja Tiina Kivisaaren esitys valtion avustusjärjestelmän uudistamisesta.

Maaliskuussa 2021 allekirjoitettu tavoiteasiakirja on laadittu ensimmäistä kertaa ministeriön ja Paralympiakomitean välille ja se linjaa vuoteen 2024 asti Paralympiakomitean tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet. Ministeriö laatii vastaavat asiakirjat liikunnan aluejärjestöjen, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n sekä Suomen Olympiakomitean kanssa.

– Tavoiteasiakirjan laatiminen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on Paralympiakomitealle oikeastaan kunnianosoitus. Se tuo lisää tehoa niihin toimenpiteisiin, joilla parannetaan vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia liikkua yhdenvertaisesti. Lisäksi se parantaa suunnitelmallisuutta ja lisää vaikuttavuutta, Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari taustoittaa.

Tavoiteasiakirjan mukaan Paralympiakomitealla on kolme päätehtävää: liikunnan palvelujärjestö, kattojärjestö sekä lajiliitto. Lisäksi siihen on kirjattu kolme lupausta, jotka ovat lisätä liikettä, tukea menestyvää kilpaurheilua sekä edistää yhdenvertaista liikuntakulttuuria.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntajohtaja Tiina Kivisaari päivitti puheenvuorossaan valtion avustusjärjestelmän uudistamisnäkemyksiä muuttuvassa rahoitustilanteessa. Seuraavien kahden vuoden aikana urheilun rahapotista leikataan useita miljoonia euroja ja se tulee muuttamaan rahanjakoperusteita ja -järjestelmää.

Paralympiakomitean visio ja strategia: Avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi. Metsän takaa nousevan auringon sisällä teksti: Menestys näyttää sinulta. Edessä urheilupuiston bocciakentällä, ratsastuskentällä, skeitti-/skuutti-/pyörätuoliradalla ja metsän ulkoilureitillä esitettynä strategiset painopisteet: Avaamme ovia liikunnan pariin. Rakennamme polkuja kohti menestystä. Autamme muita onnistumaan. Me teemme tämän yhdessä. Meidän äänemme kuuluu. Olemme paraurheilun ja soveltavan liikunnan asiantuntija.

Paralympiakomitean strategia 2021-2024

Strategiset valinnat:

1.   Autamme muita onnistumaan.
2.   Me teemme tämän yhdessä. Meidän äänemme kuuluu.
3.   Olemme paraurheilun ja soveltavan liikunnan asiantuntija.
4.   Avaamme ovia liikunnan pariin. Rakennamme polkuja kohti menestystä.

Visio
Avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi

Arvot
Vastuullisuus, yhdenvertaisuus, esteettömyys, menestys, osallisuus