Brita Maria Renlundin säätiö auttaa jälleen viemään Para School Day -tapahtumia ruotsinkielisiin kouluihin

Lapsia pelaamassa pyörätuoleilla sulkapalloa koulun liikuntasalissa.

Suomen Paralympiakomitea on saanut Brita Maria Renlundin säätiöltä 10 000 euron tuen Para School Day -tapahtumien järjestämiseen 10 ruotsinkielisessä koulussa vuoden 2022 aikana.

Brita Maria Renlundin säätiö jatkaa Paralympiakomitean Para School Day -tapahtumatoiminnan tukemista myöntämällä 10 000 euroa tukea liikuntapäivien järjestämiseen kymmenessä ruotsinkielisessä koulussa myös vuoden 2022 aikana.

Säätiön tuella mahdollistettiin niin ikään kymmenen ruotsinkielisissä kouluissa järjestettyä tapahtumaa jo vuoden 2021 aikana, jolloin viisi ruotsinkielisistä Para School Day -päivää järjestettiin vierailuina kouluissa ja viisi etätapahtumina koronapandemian vuoksi.

Para School Day on Suomen Paralympiakomitean yhteistyössä Toyotan kanssa järjestämä koulukiertue, jossa oppilaat pääsevät kokeilemaan eri paralympialajeja ja saavat eväitä erilaisuuden kohtaamiseen, yhdenvertaisuuteen ja toisten oppilaiden arvostamiseen. Tapahtumissa halutaan tuottaa oivalluksia siitä, että jokainen liikkuu omalla tavallaan, ja kasvattaa samalla paraurheilun arvostusta.

- Kun oppilaat pääsevät itse kokeilemaan uutta lajia ja tapaamaan menestyneitä urheilijoita, auttaa se hälventämään ennakkoluuloja niin toisia ihmisiä kuin paraurheiluakin kohtaan, toteaa Para School Day -toiminnasta vastaava Paralympiakomitean yhteyspäällikkö Reeta Lindeman.

- Kiitämme Brita Maria Renlundin säätiötä tuesta, jonka avulla tapahtumamme voidaan viedä myös entistä useampaan ruotsinkieliseen kouluun, Lindman lisää.

Jokaisessa liikuntapäivässä on tavattavissa urheilijavieras, joka esittelee omaa lajiaan ja vastaa lasten ja nuorten kysymyksiin. Urheiluun tutustutaan uudesta näkökulmasta tutustumalla esimerkiksi liikunta- tai näkövammaisille liikkujille suunnattuihin lajeihin, kuten joukkuelajeista pyörätuolikoripalloon, istumalentopalloon tai maalipalloon.

Paralympiakomitea on järjestänyt Para School Day -liikuntapäiviä vuodesta 2010 alkaen, ja pelkästään vuoden 2019 aikana koulukiertue liikutti peräti 25 000 lasta yli 10 kunnassa ympäri Suomen.

Kunnat voivat tilata alueelleen kokonaisen Para School Day -viikon, jonka aikana järjestetään liikuntapäiviä kunnan eri kouluissa. Tapahtumat sopivat järjestettäviksi niin ala- kuin yläkouluissa ja myös muiden opintojen yhteydessä.

Brita Maria Renlundin säätiö tukee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa yhteensä 10 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Edellistä vuotta puoli miljoonaa euroa suurempi avustussumma jakautuu 530 kohteelle, joiden valinnassa painottuivat tällä kertaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta lieventävät yhteistyöt. Paralympiakomitean lisäksi tukea myönnettiin kansallisista järjestöistä esimerkiksi Pelastakaa lapset ry:lle, SOS-Lapsikylille ja Lasten ja nuorten säätiölle.

 

Lue lisää Para School Day -tapahtumista

Läs pressmeddelande på svenska:
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer verksamhet för barn och unga med drygt 10 miljoner euro

Haluatko tilata Para School Day -viikon kuntaasi?
Vill du boka Para School Day i din kommun?

Ota yhteyttä /kontakt: