Luontoliikunnan apuvälineisiin painottuva SOLIAn Vuokatin yksikkö avautuu syksyllä

Maastokäsipyörä

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIAn kuudes toimintayksikkö avautuu syksyllä 2022 Vuokatin urheiluopistolle. Yksikön välineistö tulee painottumaan luontoliikunnan apuvälineisiin. Yksiköstä tulee löytymään mm. maastopyörätuoli, -käsipyörä, -nojapyörä ja -tandempyörä. Muutakin välineistöä, kuten hiihtokelkkoja ja erilaisia pelivälineitä tulee löytymään yksikön valikoimista.

– Korona-aika ja Paralympiakomitean yhdessä kumppaneiden kanssa tehdyt voimakkaat panostukset luontoliikuntaan ovat lisänneet myös vammaisten henkilöiden luonnossa liikkumista. Sen myötä luontoliikunnan apuvälineiden kysyntä on kasvanut paljon parin viime vuoden aikana, sanoo SOLIAa koordinoiva Jukka Parviainen Paralympiakomiteasta.

– Kainuun alue tarjoaa erinomaiset luonnossa liikkumisen mahdollisuudet ja on ajankohtainen paikka yhdenvertaisen luontoliikunnan osalta myös Luonto kaikille Kainuu -hankkeen myötä. Hanke on ollut avainasemassa Vuokatin yksikön toteutumiselle, Parviainen jatkaa.

Paralympiakomitean alaisuudessa toimiva Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA vuokraa liikunnan apuvälineitä joka puolelle Suomea. Ennen Vuokatin yksikköä toimintayksiköitä oli viisi: Helsingissä, Maskussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Rovaniemellä. Yksiköiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta välineitä voidaan toimittaa Suomen joka kolkkaan.

Kuva: Suvi Elo