Sherbornea ja psykomotoriikkaa -seminaari kokosi yhteen 60 osallistujaa eri aloilta

Renate Zimmer

VAU ja Suomen Psykomotoriikkayhdistys järjestivät 4.–5. lokakuuta 2014 Varalan Urheiluopistolla, Tampereella Sherbornea ja psykomotoriikkaa -seminaarin. Toista kertaa järjestetty seminaari houkutteli paikalle reilut 60 osallistujaa.

– Parasta seminaarissa oli oikeastaan koko porukka ja nimenomaan se monialaisuus ja -ammatillisuus, josta porukka koostui. Erityisen mukavaa oli se, että mukana oli myös opiskelijoita. Toivottavasti seuraavan vuoden seminaariin saadaan mukaan opiskelijoita yhä useammasta opinahjosta. Tällaiset seminaarit ovat oivallisia paikkoja uuden ja vanhan, koetun ja kokemattoman, rutiinien ja hulvattomienkin ideoiden kohtaamiseen, sanoi VAU:n Sherborne-kouluttaja Susa Miettunen.

Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin mielenkiintoisia alustuksia ja päästiin myös ihan konkreettisen toiminnan makuun eri teemoihin keskittyvissä, käytännönläheisissä työpajoissa. Tarjolla oli yhteensä yhdeksän työpajaa, joista osallistujat saivat valita kuusi itseään eniten kiinnostavaa. Työpajoja oli mm. otsikoilla "Kepeillä ja napeilla aistien" ja "Motorinen paini, kenen vuoro vaikuttaa?"

– Työpajojen kautta tuli hyvin esille se, kuinka monipuolisesti Sherbornea ja psykomotoriikkaa voi käyttää monenlaisissa työpaikoissa ja harrastustoiminnassa, Miettunen totesi.

Yksi seminaarin kohokohdista oli psykomotoriikan uranuurtajan, professori Renate Zimmerin luento ”The Experience of Self-Efficacy – How children discover their Self and the World”. Zimmerin vierailu ja seminaarin yhteydessä järjestetty iltagaala olivat myös osa Suomen Psykomotoriikkayhdistyksen 20-vuotisjuhlallisuuksia.

Psykomotoriikassa kyse on kehon ja mielen yhteydestä. Tavoitteena on liikunnan avulla edistää ja tukea ihmisen koko persoonallisuutta. Harjoitteisiin sisältyy mm. liikuntaleikkejä, tanssia, pantomiimeja sekä sirkustaitoharjoitteita. Psykomotorinen harjoittelu sopii kaikille, mutta siitä hyötyvät erityisesti tukea tarvitsevat henkilöt lapsista vanhuksiin.

Veronica Sherbornen kehittelemä Sherborne Developmental Movement (lyhyesti Sherborne-ohjelma) on kokonaisvaltainen liikunnallinen harjoitusohjelma motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymisen tueksi. Se on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta soveltuu käytettäväksi esimerkiksi kouluissa, päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Suomessa Sherborne-koulutukset toimivat VAU:n alaisuudessa.

Seuraava Sherbornea ja psykomotoriikkaa -seminaari järjestetään vuonna 2016.