Paralympiakomitean urheilijavaliokunnan vaalit 2022 – ehdokasasettelu päättyy 15.9. 

Urheilijavaliokuntaan kuuluvat tällä hetkellä mm. Antti Sinisaari, Aino Tapola, Esa-Pekka Mattila ja Sini Pyy.

Suomen Paralympiakomitean urheilijavaliokunta on paraurheilijoiden ääni Paralympiakomitean päätöksenteossa. Syksyllä 2022 järjestetään urheilijavaliokunnan vaalit, jossa on avoinna yksi paikka kahdeksanjäseniseen valiokuntaan.  

Urheilijavaliokunnan vaaleissa ehdolle voivat asettua henkilöt, jotka ovat viimeisen kahdeksan vuoden aikana – eli vuodesta 2014 alkaen – kilpailleet paralympialaisissa tai lajinsa MM-arvoa vastaavissa kilpailuissa. Ei-paralympialajien osalta riittää, että on kilpaillut MM-kilpailuissa tai sitä vastaavissa kilpailuissa. Ehdokkaan ei tarvitse enää kilpailla aktiivisesti, kunhan täyttää edellä mainitut kriteerit. 

Valituksi tullessaan urheilijavaliokunnan edustajalta odotetaan riittävää ajallista sitoutumista ja mielenkiintoa olla aktiivisesti mukana viemässä paraurheilua eteenpäin Suomessa. Toimikausi kestää neljä vuotta. 

Ehdokas voi täyttää hakemuksen itse, mutta hänen tulla olla oman lajinsa lajiliiton esittämä. Hakemukseen nimetään lajiliiton edustaja, joka ehdokasta esittää. Hakemus tulee tehdä torstaihin 15.9. mennessä sähköisellä lomakkeella, johon pääset siirtymään tästä.

Äänioikeutettuja urheilijavaliokunnan vaaleissa ovat samat henkilöt, jotka voivat asettua ehdolle vaaleihin, eli kahdeksan viime vuoden aikana paralympialaisiin tai lajinsa MM-arvoa vastaaviin kisoihin osallistuneet urheilijat. Äänestäjäksi voi rekisteröityä 16.–30.9. välisenä aikana (rekisteröitymislinkki lähetetään myöhemmin äänioikeutetuille). Vaalien äänestysaika rekisteröityneille äänestäjille on 3.–7.10. 

Huom! Special Olympics -urheilijoilla ja elinsiirtourheilijoilla on molemmilla omat edustajansa Paralympiakomitean urheilijavaliokunnassa, mutta heidät valitaan erillisen prosessin kautta; Special Olympics -johtoryhmä nimeää Special Olympics -urheilijaedustajan ja elinsiirtoliikunnan ohjausryhmä elinsiirtourheilijaedustajan. Urheilijavaliokunnan vaalit eivät siis koske Special Olympics -urheilijoita ja elinsiirtourheilijoita.

Tutustu tämänhetkiseen urheilijavaliokuntaan ja valiokunnan sääntöihin täältä