Yhteystiedot Kaikki yhteystiedot
Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@paralympia.fi
Aino Linnamaa
Viestintä- ja yhteyspäällikkö

Sijaisuus 9.11.2017-30.4.2019

0405533569