Mikä motivoi mielenterveyskuntoutujan liikkumaan?

Tamperelaisessa klubitalo Näsinkulmassa Hyvät muuvit -hankkeen liikuntapilottijaksoon osallistuneita mielenterveyskuntoutujia frisbeegolfkentällä rivissä, frisbeet kasvojensa edessä

Mielenterveyskuntoutujien motivaatiota ja osallistumista liikuntaan voidaan tukea paremmin, kun ymmärretään motivaatiotekijöitä ja liikunnan haasteita. Tampereen AMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden Noora Laakson ja Tiina Oinosen opinnäytetyön tulokset kertovat autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden yhteydestä sisäiseen motivaatioon.

Teksti: Noora Laakso ja Tiina Oinonen

”…ei se mitään ylivoimasta sinänsä oo ku siinä on joku ohjaajana ollu ja sen mukaanhan se on tehtyki, että se on osotettu tavallisille ihmisille eikä millekään urheilijalle.” 

Motivaatio on keskeinen tekijä terveyden edistämisessä ja parantamisessa, ja esimerkiksi liikuntaharrastuksen jatkaminen vaatii erityisesti motivaatiota. Kaikkien ihmisten motivaatiotekijät vaihtelevat elämänvaiheiden ja -tilanteiden mukaan. Motivoivat ja rajoittavat tekijät ilmenevät niin fyysisinä, henkisinä kuin sosiaalisina, ja ne kaikki vaikuttavat toisiinsa.

Erilaisten motivaatioon vaikuttavien asioiden tiedostaminen auttaa löytämään tapoja kohdata eri tavoin motivoituneita ihmisiä ja lisätä heidän osallistumistaan liikuntaan.

Tarkastelimme Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytetyössämme erilaisia motivaatiotekijöitä ja esteitä mielenterveyskuntoutujien liikkumisen taustalla. Tuloksista ilmeni etenkin psykologisten tarpeiden – autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden – yhteys kuntoutujan sisäiseen motivaatioon.

Mielenterveyskuntoutujien liikkumisen tiellä on monenlaisia haasteita

Mielenterveyskuntoutujilla heikko motivaatio on yksi yleisimmistä psykologisista esteistä liikkumiselle.

Muita yleisiä esteitä ovat stressi, masentuneisuus, ahdistus ja väsymys. Psyykkiset oireet voivat vaihdella vuorokauden sisällä sekä vuodenaikojen mukaan. Lääkkeiden sivuvaikutukset voivat haitata aktiivisuutta.

Liikuntaan osallistumiseen vaikuttaa myös omiin kykyihin luottamisen puute sekä tuen puute. Suorittamisen tuntu ja pakottaminen voivat heikentää motivaatiota. Ne, jotka kokevat enemmän haasteita fyysiseen aktiivisuuteen liittyen, sitoutuvat toimintaan muita epätodennäköisemmin.

”Tää mielenterveyshomma on ollu vähän semmoinen, että mun on tosi vaikee lähtee yksin.”

Myös monia liikkumaan motivoivia tekijöitä löytyy

Liikuntaan motivoivia tekijöitä taas ovat vaikutukset fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä ulkomuotoon, kotoa pois pääseminen ja muu toiminta liikkumisen ohella. Yhdessä tekeminen sekä tunne siitä, että saa jotain tehdyksi, motivoivat.

Palkitsevat asiat sekä muut elämykset yhdistettynä liikkumiseen vaikuttavat positiivisesti motivaatioon. Lisäksi motivoivia tekijöitä ovat esimerkiksi tuttu liikuntamuoto, helppo saavutettavuus, edullisuus ja kiinnostava ympäristö.

“-- psyykkinen hyvä olo siitä, että olen saanut lähdettyä -- vaikka aluks tuntu hankalalta”

Näin sisäistä motivaatiota voidaan tukea

Mielenterveyskuntoutujien kanssa toimivat voivat tukea heidän sisäistä motivaatiotaan kiinnittämällä huomiota etenkin kuntoutujan autonomiaan, kyvykkyyteen sekä yhteisöllisyyteen liikkumistilanteissa.

Motivaatiota voidaan tukea tarjoamalla vaihtoehtoja ja mahdollisuutta vaikuttaa sisältöön – kuuntelemalla toiveita, kannustamalla, korostamalla soveltuvuutta kaiken tasoisille liikkujille ja pyrkimällä ymmärtämään kuntoutujan näkökulmaa.

Aktiviteetit kuntoutujien yhteisöissä kannattaakin aina suunnitella kuntoutujien tason mukaisesti, antaa riittävästi ohjeita ja keskittyä yksilön kehitykseen vertailua välttäen. Omiin sanavalintoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Liikkumisen voi yhdistää muuhun mukavaan toimintaan, kuten luontoretkeen, tai hyödyntää hyötyliikuntaa. 

“-- huomaamatta tulee käveltyä se reitti kun siellon jotain muita kivoja juttuja.”

“Sanoo ei tässä nyt kaikkee tarvii osata, että tekee mitä pystyy.”

Tekstin sitaatit ovat Laakson ja Oinosen 2021 julkaistussa opinnäytetyössä haastateltujen kuntoutujien ajatuksia. Opinnäytetyön tuotoksena koottiin opas motivaation tukemiseen kirjallisuuskatsauksen ja mielenterveyskuntoutujien haastatteluiden pohjalta. Lue opinnäytetyö ja opas kokonaisuudessaan täällä

Suomen Paralympiakomitean Hyvät muuvit -hankkeessa edistetään palveluasumisen ja tukitoiminnan piirissä olevien aikuisten mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten henkilöiden aktiivisuutta, liikkumista ja liikunnan harrastamista. Lue hankkeesta lisää


Kuvassa tamperelaisessa Klubitalo Näsinkulmassa Hyvät muuvit -hankkeen pilottijaksolle osallistuneita mielenterveyskuntoutujia kokeilemassa frisbeegolfia. Kuva: Klubitalo Näsinkulma

Lisätietoja Hyvät muuvit -hankkeesta