Joensuu, Kajaani, Mikkeli, Seinäjoki, Tampere ja Rovaniemi – Valtti-ohjelmaan vielä paikkoja auki!

ParaValtti jatkuu

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta. Määräaikaan 30.4. mennessä ohjelmaan haki 155 lasta ja nuorta.

Hakumäärät jäivät muutamilla paikkakunnilla vähäisiksi, joten hakua on päätetty jatkaa 31.5. asti Joensuussa, Kajaanissa, Mikkelissä, Seinäjoella, Tampereella ja Rovaniemellä

Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Ensisijalla ovat ne, joilla ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntaharrastusta tai jotka eivät vammansa tai pitkäaikaissairauden takia tiedä mitä voivat harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle. 

Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina, tukena ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin neljän liikuntakokeilukerran jakson, joka toteutetaan pääasiassa syksyllä.

Ohjelmaan osallistuminen on perheille maksutonta, ja mahdollisista harrastuskokeilujen kuluista perheen kustannettavaksi tulevat vain lapsen tai nuoren omat kulut. Valtin kuluista vastaa Paralympiakomitea.

Hakua vuoden 2022 Valtti-ohjelmaan on jatkettu seuraavilla paikkakunnilla 31.5. asti:  

  • Joensuu  
  • Kajaani 
  • Mikkeli 
  • Seinäjoki 
  • Tampere  
  • Rovaniemi

SIIRRY VALTTI-OHJELMAN HAKULOMAKKEESEEN TÄSTÄ (WEBROPOL)

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta Paralympiakomitean sivuilta