Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen

 

Valtakunnallinen haku vuoden 2024 Valtti-ohjelmaan on päättynyt.

 

  • Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus
  • Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet sopivaa liikuntaharrastusta.

       

Mistä on kyse?

Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Ohjelmassa Valtti etsii lapselle tai nuorelle neljä harrastekokeilumahdollisuutta, jotka toteutetaan pääasiassa syksyllä.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Omaa Valttia voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Etusijalla ovat lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta, tai jotka eivät tiedä mitä voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle.

Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Joissain tapauksissa yksittäisellä lapsella tai nuorella voi olla kaksikin Valttia.

Perheet saavat kesäkuun aikana tiedon siitä, löytyikö heidän lapselleen Valttia vai ei. Valtti ottaa yhteyttä perheeseen viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Lue lisää Valtti-ohjelmasta perheille

Keitä ovat Valtit?

Valtti toimii ohjattavansa harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana liikuntakerroilla tukena, kannustajana ja kaverina. 

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia. Sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluavat perheet että Valteiksi haluavat opiskelijat hakevat mukaan ohjelmaan maalis-huhtikuussa. Osassa oppilaitoksista Valttina toimiminen kuuluu pakollisiin opintoihin. Näissä tapauksissa opiskelija ilmoittautuu ohjelmaan mukaan kyseisen kurssin alkaessa.

Lue lisää Valtti-ohjelmasta opiskelijoille

Millainen on Valtti-ohjelman historia?

Valtti-ohjelma käynnistyi vuonna 2016 osana EU-rahoitteista SEDY-hanketta. Vuodesta 2016 lähtien ohjelmassa on etsitty harrastusta lähes 1500 lapselle ja nuorelle. Palautteen perusteella 45 prosenttia on löytänyt harrastuksen ja 60 prosenttia on saanut idean mahdolliseen harrastukseen tulevaisuudessa. Lisäksi 47 prosenttia raportoi liikkumisen lisääntyneen ja 78 prosentti suosittelisi ohjelmaa muille.

EU-rahoitteisen pilottivuoden jälkeen Valtti-ohjelma sai opetus- ja kulttuuriministeriön tukea 2017–2019. Vuodesta 2020 alkaen ohjelma käynnistyi taloudellisesti omillaan, osana Suomen Paralympiakomitean toimintaa. Lisätietoja SEDY-hankkeesta