Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen

Valtakunnallinen hakuaika Valtti-ohjelmaan 2023 on päättynyt. Haku seuraavalle vuodelle aukeaa keväällä 2024, seuraa uutisointia Paralympiakomitean kanavissa!

  • Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus.

  • Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet sopivaa liikuntaharrastusta.

Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus.

Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Joissain tapauksissa yksittäisellä lapsella tai nuorella voi olla kaksikin Valttia.

Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen vähintään neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana liikuntakerroilla tukena, kannustajana ja kaverina. 

Omaa Valttia voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Etusijalla ovat lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta, tai jotka eivät tiedä mitä voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle.

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia. Sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluavat perheet että Valteiksi haluavat opiskelijat hakevat mukaan ohjelmaan maalis-huhtikuussa. Osassa oppilaitoksista Valttina toimiminen kuuluu pakollisiin opintoihin. Näissä tapauksissa opiskelija ilmoittautuu ohjelmaan mukaan kyseisen kurssin alkaessa.

Perheet saavat kesäkuun aikana tiedon siitä, löytyikö heidän lapselleen Valttia vai ei. Valtti ottaa yhteyttä perheeseen viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Kokeilujakso toteutetaan pääasiassa syksyllä. 

Valtti-ohjelma käynnistyi vuonna 2016 osana EU-rahoitteista SEDY-hanketta. Kokemukset olivat rohkaisevia. Palautteen perusteella 54 % löysi harrastuksen ja 61 % lisäsi liikkumista. Lisäksi moni sai ideoita ja tukea harrastamiseen.

EU-rahoitteisen pilottivuoden jälkeen Valtti-ohjelma sai opetus- ja kulttuuriministeriön tukea 2017–2019. Vuodesta 2020 alkaen ohjelma käynnistyi taloudellisesti omillaan, osana Suomen Paralympiakomitean toimintaa. Lisätietoja SEDY-hankkeesta