Vapaaehtoisen polku

Vapaaehtoisen polku

Suomen Paralympiakomitean edeltäjä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU loi syksyllä 2013 pohjan vapaaehtoisen polulle. Tavoitteena oli kuvata vapaaehtoistoiminnan prosessikaavio ja luoda silloisen VAU:n yhteiset pelisäännöt vapaaehtoisten kanssa toimimiseen. VAU:lla ei ollut aikaisemmin käytössä täysin ulkopuolisten vapaaehtoisten rekrytointiin suuntautuvaa strategiaa tai toimintamallia, vaan vapaaehtoisuus oli aikaisemmin vahvasti vertaisuuteen pohjautuvaa. VAU:n, eli nykyisen Paralympiakomitean vapaaehtoisen polku luotiin Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisen polun pohjalta ja sitä muokattiin silloisen VAU:n toimintaan sopivaksi.

Vapaaehtoisen polku kuvaa Paralympiakomitean vapaaehtoistoimintaan mukaan tulevan henkilön askeleet Paralympiakomitean toiminnasta kiinnostumisesta alkaen päätyen Paralympiakomitean vapaaehtoisverkostoon jäämiseen tai uusien vapaaehtoishaasteiden hakemiseen Paralympiakomitean ulkopuolelta. Jokainen askel on kuvattu niin yleisellä kuin käytännön tasolla luoden perustan yhtenäiselle toiminnalle.

Vapaaehtoisen polun askeleet jakautuvat neljään eri tasoon, joista kolmeen sisältyy Paralympiakomitean ohjaamaa toimintaa. Vapaaehtoisen polun ensimmäinen taso on ”Kiinnostus ja yhteydenotto”, joka lähtee luonnollisestikin liikkeelle vapaaehtoisen omasta halusta ja kyvystä toimia vapaaehtoisena. Toisena alueena on ”Tehtävän löytyminen ja sitoutuminen”, joka pitää sisällään vapaaehtoissopimuksen ja mahdollisen tehtäväkentän määrittämisen. Kolmas alue, ”Toimii ja kehittää”, keskittyy vapaaehtoistoiminnan toiminnalliseen vaiheeseen ja vapaaehtoistyön tekemiseen. Viimeisessä neljännessä vaiheessa siirrytään sovitusta vapaaehtoistyöstä eteenpäin joko uusiin tehtäviin Paralympiakomitean vapaaehtoiskentässä tai kokonaan Paralympiakomitean ulkopuolelle muiden vapaaehtoistoimintaa järjestäviin yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Paralympiakomitean jäsenyhdistysten ja -seurojen toiminta pohjautuu vahvasti vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen, jota Paralympiakomitea on pyrkinyt koulutuksilla tukemaan. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen siten, että Paralympiakomitean vapaaehtoistoiminta olisi kaikille avointa ja läpinäkyvää, on yksi tietoisuuden lisäämisen keino, jonka vaikuttavuutta voidaan mitata vapaaehtoisverkostoon liittyneiden määrällä sekä vammaisten ja vammattomien suhteella verkostossa.

Maalipallon MM-kilpailujen vapaaehtoistoiminnan loppuraportti

VAU järjesti maalipallon MM-kilpailut 30.6.–5.7.2014 Espoossa. Tapahtumaan rekrytoitiin ensimmäistä kertaa vapaaehtoisia VAU:n toiminnan ulkopuolelta ja VAU:n vapaaehtoisen polku oli myös käytössä ensimmäistä kertaa.

Tapahtumassa toimi 89 vapaaehtoistoimijaa vastaten erilaista kilpailullisista ja hallinnollisista tehtävistä sekä huoltotehtävistä. Maalipallon vapaaehtoistoiminnan loppuraportista löydät tietoa VAU:n, eli nykyisen Paralympiakomitean vapaaehtoisuuden periaatteista sekä Case study -tyylisen selvityksen itse kilpailujen vapaaehtoistoiminnasta. Raportti toimii ensimmäisenä askeleena kohti tulevaisuudessa tehtävää Paralympiakomitean sosiaalista tilinpäätöstä.