Ahos-apuraha

Osaamisen kehittämiseen jaettavia Ahos-apurahoja myönnetään kahdesti vuodessa. Kevään haku päättyy helmikuun loppuun mennessä ja syksyn haku lokakuun loppuun mennessä.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa. Ahos-apuraha ei ole tarkoitettu urheilijoiden omaan valmentautumiseen tai omaan liikunnan harrastamiseen.

Ahos-apurahaa hallinnoivat Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Punaisen Ristin Ahos-säätiö. Paralympiakomitea vastaanottaa hakemukset ja tekee esityksen, jonka pohjalta Ahos-säätiö päättää tuista.

Hakijan omavastuu on 20 prosenttia haetusta summasta.

Hae Ahos-apurahaa sähköisellä hakulomakkeella:

Täytä Ahos-apurahan hakulomake

Huom! Perinteisen Ahos-apurahan rinnalle on tullut nyt myös Ahos-kehittämistuki, jonka avulla voidaan tukea laajempia koulutus- ja kehittämishankkeita.

Lue lisää Ahos-kehittämistuesta

Raportteja Ahos-apurahan ja -kehittämistuen käyttökohteista

Kenelle ja mihin?

Ahos-apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden hakemiseen ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen.

Ahos-apurahaa voidaan myöntää vammaisurheilun ja -liikunnan parissa toimivalle tai aloittelevalle ohjaajalle, valmentajalle, kouluttajalle tai urheilijalle kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee liittyä vammaisurheiluun tai -liikuntaan. 

Jos hakijalle on myönnetty aiemmin Ahos-apurahaa, tulee opinnoista, joihin apuraha myönnettiin, olla kulunut vähintään kaksi vuotta ennen kuin uutta apurahaa voidaan myöntää. Ahos-apurahaa ei myönnetä samalle hakijalle toistuvasti samankaltaisiin käyttökohteisiin (esim. vuosittain toistuvat kansainväliset seminaarit).

Apurahaa ei myöskään myönnetä urheilijan omaan valmentautumiseen eikä valmennustoimintaan.

Etusijalla ovat hakijat

 • joilla itsellään on liikkumis- ja/tai toimimiseste tai jokin pitkäaikaissairaus
 • jotka pystyvät hyödyntämään saamaansa koulutusta mahdollisimman konkreettisesti liikunnan ohjaamisessa, valmentamisessa jne.
 • jotka eivät sosiaalisista ja/tai taloudellisista syistä ilman apurahaa pystyisi osallistumaan koulutukseen
 • jotka eivät ole saaneet Ahos-säätiöltä apurahaa aikaisemmin tai joilla edellisistä apurahalla rahoitetuista opinnoista on kulunut pidempi aika (vähintään kuitenkin kaksi vuotta)
   

Ahos-apurahaa voivat hakea yksittäiset henkilöt ja ryhmät. Ryhmähakemus on suositeltava, jos useampi henkilö hakee apurahaa samaan käyttökohteeseen. Ryhmähaussa on nimettävä yksi henkilö haun koordinoijaksi/yhteyshenkilöksi.

Esimerkkejä koulutuksista ja opintomatkoista, joihin Ahos-apurahaa on myönnetty:

 • sähköpyörätuolisalibandyn luokittelijakoulutus
 • pöytätenniksen huoltaja-/teippauskoulutus
 • pyörätuolirugbyn rekrytointi- ja leirin järjestämiskoulutus
 • Special Olympics MATP-ohjaajakoulutus
 • vammaisratsastuksen esteettömyysideoiden hakumatka
 • SOLIAn vertaisohjaajien koulutusmatka
 • Interski-alppihiihtotapahtuma
 • soveltavan liikunnan ISAPA-kongressi

Hakuajat ja -menettely

Ahos-apurahan haku on kaksi kertaa vuodessa: helmi- ja lokakuun lopussa. Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

Hakulomakkeessa kysyttyjen asioiden lisäksi voi laittaa esimerkiksi matkan budjetin liitetiedostona sähköpostitse Paralympiakomitean koulutuskoordinaattori Piia Korvelle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Paralympiakomitea antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa hakemukset Ahos-säätiön hallitukselle.

Ahos-säätiön päätökset tuen saajista toimitetaan Paralympiakomitealle noin 6 viikon sisällä hakuajan päättymisestä (huhti- ja joulukuun puolivälissä).

Ahos-apurahaa tulee hakea hyvissä ajoin niin, että hakija ehtii saamaan päätöksen apurahasta ennen koulutuksen tai opintomatkan toteutumista.

Poikkeustapauksissa ja hyvin perustellusti voidaan apurahaa myöntää jo alkaneeseen tai toteutuneeseen koulutukseen, kunhan hakemus on kuitenkin jätetty ennen koulutuksen tai opintomatkan alkamista.

Jos esimerkiksi tieto koulutuksesta on ollut saatavilla vasta edellisen hakukierroksen jo päätyttyä, eikä hakija tästä syystä ole voinut hakea apurahaa etukäteen, voidaan apuraha myöntää.

Jos taas katsotaan, että koulutus/tapahtuma, johon apurahaa taannehtivasti haetaan, on ollut tiedossa jo edellisen hakukierroksen aikana, eikä hakijalla ole esittää muuta pätevää perustetta, miksi hakee apurahaa jälkikäteen, ei apurahaa myönnetä.

Täytä Ahos-apurahan hakulomake

Poikkeustilanteissa, joissa hakija ei jostain syystä pysty täyttämään sähköistä lomaketta, voi pyytää paperista lomaketta Paralympiakomitean koulutuskoordinaattorilta Piia Korvelta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), jolle lomake myös palautetaan.

Raportointi ja rahaliikenne

Ahos-säätiö maksaa apurahan Paralympiakomitean tilille, josta hakija saa tuen asiallisia kuitteja ja tilitystä vastaan. Hakija on siis velvollinen ensin itse maksamaan koulutuksen tai opintomatkan kulut ja laskuttamaan myönnetyn apurahan toteutuneiden kulujen mukaan.

Apuraha voidaan maksaa ainoastaan hakemuksessa nimetylle henkilölle tai taholle, eli laskuttajan tulee olla sama, jolle apuraha on myönnetty. Apuraha laskutetaan pääsääntöisesti kerralla. Poikkeustapauksissa voidaan sopia erikseen kahdesta laskutuserästä.

Apurahan laskutuksen yhteydessä tulee toimittaa asiallinen raportti koulutuksesta/opintomatkasta. Raportista tulee käydä ilmi, mitä ja miten koulutuksessa tai opintomatkalla opittiin.

Lisäksi raportissa tulee pohtia, miten omassa toiminnassaan tulee konkreettisesti hyödyntämään ja viemään opittua käytäntöön ja jakamaan tietoa verkostoissaan (esim. lajin sisällä, kollegojen kesken, muussa relevantissa yhteisössä). 

Erikseen sovittaessa myönnetty Ahos-apuraha voidaan siirtää seuraavalle kalenterivuodelle (esim. koulutuksen peruuntuminen). Hakijan tulee kuitenkin aina ilmoittaa koulutuksen tai opintomatkan mahdollisesta siirtymisestä.

Yhteystiedot