Kainuusta on tullut esteettömän luontomatkailun suunnannäyttäjä

Kuva pyörätuolilla liikkuvasta henkilöstä laskeutumassa laiturilta avustettuna kanoottiin.

Projektipäälliköt Petri Rissanen Paralympiakomiteasta ja Arto Heikkinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta esittelivät Luonto kaikille Kainuu -hankkeen tuloksia hankkeen päätösseminaarissa Vuokatissa perjantaina 15.9. Hankkeen tavoitteena oli tukea palveluntarjoajia kehittämään Kainuun esteettömän luontomatkailun palveluja sekä edistää digitaalista tiedonsaantia luontokohteiden esteettömyydestä.

Kaksivuotinen hanke käynnistyi tutkimuksellisella osiolla, joka koostui kyselytutkimuksista Kainuun alueen esteettömien palvelujen käyttäjille ja kainuulaisille matkailuyrityksille.

– Käyttäjätutkimuksessa esille nousi se, että retkeilykohteita kyllä on, mutta jos niihin ei pääse tai niissä ei pysty toimimaan, niin se on kohtuullisen haasteellista. Eli toimiva matkaketju on edellytys esteettömälle matkailulle, Arto Heikkinen sanoi.

Matkailuyritysten vastauksista puolestaan paistoi tiedonpuutteesta aiheutuva epävarmuus omaan osaamiseen. Sekä käyttäjien että yrittäjien näkökulmasta tärkeää on tulevaisuudessa saada tietoa ymmärrettävässä muodossa kootusti yhteen paikkaan.

– Iso pullonkaula on ollut, että tieto esteettömistä palveluista on ollut pirstallaan eivätkä niistä ole tienneet yrittäjät eikä käyttäjät, Heikkinen summasi.

Kyselytutkimuksen raportti on luettavissa täältä

Ymmärrä, tavoita ja kohtaa – ohjenuorat matkailuyrittäjille

Hankkeen seuraava tuotos oli palveluntarjoajille suunnattu Esteettömän luontomatkailun asiakas -opas, jonka ovat laatineet Heikkinen ja Rissanen yhdessä KAMKin restonomiopiskelija Liisa Laukkasen kanssa. Opas on jaettu kolmeen päälukuun, joiden otsikot toimivat ohjenuorana esteettömiä palveluja suunnatuille matkailuyrittäjille: 1) Ymmärrä, 2) Tavoita, 3) Kohtaa.

Esteettömän luontomatkailun asiakas -opas on luettavissa täältä

”Me kaikki olemme esteettömyydestä hyötyviä ihmisiä”

Hankkeen aikana on järjestetty esteettömän luontomatkailun asiakasymmärrystä kasvattavia työpajoja Kainuussa. Työpajat suunnattiin matkailualan yrittäjille ja kaikille aihealueesta kiinnostuneille.

Työpajoissa painotettiin muun muassa sitä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.

– Lähtökohtaisesti palvelut, joita yrittäjät jo tarjoavat ja joille on kysyntää, tarjoavat toimivan pohjan. Ne täytyy vain räätälöidä palvelemaan myös esteettömyydestä hyötyviä ihmisiä. Ja loppujen lopuksi me kaikki olemme esteettömyydestä hyötyviä ihmisiä. Kukaan ei kärsi esteettömyydestä ja siitä, että asiat on mietitty design for all -ajatusmallin kautta, Paralympiakomitean Rissanen totesi.

– On vanhanaikaista ajatella, että on olemassa erikseen ikään kuin normipalveluita ja esteettömiä palveluita. Esteettömyyttä ei tarvitse ajatella jakolinjoina, hän jatkoi.

Toinen työpajojen painopistealue liittyi ymmärrykseen esteettömyyden laaja-alaisuudesta. Esteettömyys ei ole pelkästään pyörätuolinkäyttäjien huomioimista, vaan siihen liittyy myös näkemiseen, kuulemiseen ja ymmärtämiseen/hahmottamiseen liittyvät seikat. Yhdessä työpajassa muun muassa oli Adventure Apes -yrityksen Heidi Savolainen kertomassa näkövammaisille henkilöille suunnatun vaelluksen tuotteistamisesta.

Työpajojen yhtenä tuotoksena julkaistiin vajaan puolen tunnin mittainen Youtube-tallenne esteettömän luontomatkailun edellytyksistä ja mahdollisuuksista. Arto Heikkisen vetämässä keskustelussa keskustelijoina ovat Jarmo Jokinen, Tiia Mustonen ja Petri Rissanen. Siirry Youtube-tallenteeseen tästä.

Kartoituslomakkeet eri kokonaisuuksille ja kaikki digitaaliseksi

Luonto kaikille Kainuu -hanke on jatkumoa Paralympiakomitean aiemmille luontoliikuntahankkeille, alkuperäiselle Luonto kaikille -hankkeelle sekä Esteetön eräpolku -hankkeelle. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa toteutetussa Esteettömässä eräpolussa käynnistettiin luontoreittien esteettömyyskartoituslomakkeiden päivitysprosessi.

Esteettömässä eräpolussa saatiin valmiiksi niin sanotun sulanmaan reittien kartoituslomakkeet. Luonto kaikille Kainuu -hankkeen aikana nämä lomakkeet on digitalisoitu ja niiden pohjalta on laadittu myös talvi- ja vesistöreittien kartoituslomakkeet. Seuraavana projektina on työnimellä soveltavan pyöräilyn reitit kulkevan kokonaisuuden lomakkeisto.

Arcticlakeland.comiin monimediaista esteettömyyssisältöä

Lomakkeisiin pohjautuvien kartoitusten lisäksi Kainuun alueella on hankkeen tiimoilta tehty myös runsaasti käyttäjälähtöistä reittien testausta kokemusasiantuntijoita käyttäen. Kaikkea tätä kerättyä tietoa on tuotu monimediallisesti esiin nettiin, jotta potentiaaliset esteettömiä palveluja tarvitsevat matkailijat pääsevät riittävän ennakkotiedon äärelle.

Monimuotoisen esteettömyystietopaketin pilottikohteena sai kunnian toimia Vuoden retkikohteeksi 2022 nimetty Hepoköngäs Puolangalla. Arcticlakeland.com-sivustolle on Hepokönkään esteettömästä luontoreitistä koottu kattava esteettömyyskuvailu, joka ottaa huomioon liikunta-, kuulo-, näkö- ja kehitysvammaiset liikkujat.

Arcticlakeland.comista löytyy myös Hepokönkään reitin esteettömyyskuvailukartta. Esteettömyyskuvaus on saatavilla tekstin lisäksi myös äänitiedostona. Lisäksi sivustolta pääsee klikkaamaan itsensä Google Street View -karttaan, jonne on tehty 360-kameralla reitinnös, josta itse kukin pystyy ennakkoon katsomaan, vaikuttaako reitti soveltuvalta omalle toimintakyvylle ja/tai apuvälineelle.

Eikä siinä vielä kaikki: sivustolle on ladattu äänitiedostoja, joissa on kuvailutulkkaukset reitin oleellisimmista kohteista. Tiedostoihin voi tutustua etukäteen, mutta kännykkäsovelluksen avulla reitillä voi kulkea siten, että kuvailutulkkaus kyseisestä kohteesta alkaa noin 20 metriä ennen määrätyn gps-pisteen saavuttamista.

– Palvelu on suunnattu erityisesti näkövammaisille liikkujille, mutta sitähän voi yhtä lailla hyödyntää kuka tahansa, Arto Heikkinen toteaa.

Tutustu Hepokönkään esteettömyyssisältöihin Arcticlakeland.com-sivustolla

Esteetön matkailu Kainuussa -kokonaisuus Outdooractive-sivustolla

Luonto kaikille Kainuu -hankkeeseen löydettiin kumppaniksi Elämys Group, jonka kanssa luotiin Kainuuseen esteetön valmismatkapaketti. Puolangan, Vuokatin, Kuhmon ja Hossan kautta kulkeva matkakokonaisuus löytyy Elämyksen sivuston lisäksi myös Vuokatti.fi-sivuston matkapakettien alta.

Tärkeä osa Kainuun alueen esteettömiä matkailupalveluja on Outdooractive.fi-sivustolle hankkeen aikana luotu Esteetön matkailu Kainuussa -kokonaisuus. Sinne on koottu reitit, aktiviteetit ja majoitukset samaan paikkaan ja tarjonta täydentyy sitä mukaa, kun uusia palveluja putkahtaa ilmoille.

Outdooractive.fi tuo esteettömät palvelut myös kansainvälisten matkailijoiden ulottuville. Tällä haavaa esteettömien matkailupalvelujen sisällöt löytyvät suomen lisäksi englannin ja saksan kielellä.

Siirry Outdooractiven Kainuun esteettömiin matkailupalveluihin tästä

Vuokatin osaamisen ja kokemuksen päälle hyvä rakentaa lisäpalveluita

Kainuu oli sikälikin sopiva kohde esteettömiin luontomatkailupalveluihin keskittyvälle hankkeelle, että Vuokatissa on jo pitkään tehty hyvää työtä yhdenvertaisiin liikkumismahdollisuuksiin liittyen. Vuokatinrinteet on ollut vuosikymmeniä kotimaisen soveltavan laskettelun ydinpaikka välineineen ja soveltavan alpin moduuleineen. Vuokatti on myös vuosikausia järjestänyt paramaastohiihdon ja -ampumahiihdon maailmancupin kisoja ja toiminut kansainvälisten parahiihtohuippujen leiripaikkana.

Tämän pohjalle Vuokatissa on ollut luontevaa lähteä rakentamaan myös esteettömän luonto- ja liikuntamatkailun palveluja, erityisesti kun Luonto kaikille Kainuu -hankkeesta on saatu vahvaa taustatukea. VuokattiSportin kehitys- ja tapahtumajohtaja Ann-Mary Ähtävä kertoi Luonto kaikille Kainuu -hankkeen päätösseminaarissa siitä, mitä Vuokatissa on jo saatu aikaan ja mitä vielä on suunnitelmissa.

Hankkeen tuuppaamana Vuokatin urheiluopiston alaisuuteen aukesi syksyllä 2022 Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan välinevuokraamo, jonka välineistö painottuu luontoliikuntavälineisiin. Valikoimassa on muun muassa erilaisia maastokäyttöön suunniteltuja käsi-, noja- ja tandempyöriä sekä talviliikunnan apuvälineitä.

Esteettömän retkeilyn opas aloitteleville luonnossa liikkujille

Kaikkien Paralympiakomitean ja sen kumppaneiden viime vuosina tekemien luontoliikuntahankkeiden eräänlaisena yhteisenä päätuotoksena voidaan pitää keväällä 2023 julkaistua Esteettömän retkeilyn opasta, joka on suunnattu erityisesti toimintarajoitteisille henkilöille, joita kiinnostaa päästä nauttimaan luonnosta, mutta eivät tiedä, mistä aloittaa. Opas on tehty yhteistyössä Kiljavan opistolla eräoppaaksi opiskelleen Minna Niemisen kanssa.

Esteettömän retkeilyn oppaan voi ladata maksutta täältä

 

Lisätietoa hankkeesta:

  • Paralympiakomitea, projektipäällikkö Petri Rissanen
    050 555 0345, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Arto Heikkinen,
    044 7101 519, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.