Kevään haussa jaettiin 50 000 euroa Ahos-apurahaa – syksyn haku päättyy lokakuun loppuun

VAU:n ja Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön myöntämä Ahos-apuraha on suunnattu osaamisen kehittämiseen vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan alalla. Apurahahaku on kahdesti vuodessa. Syksyn haku päättyy lokakuun loppuun.

Apurahaa voi hakea kouluttautumiseen niin Suomessa kuin ulkomailla, sekä valmiisiin koulutuksiin ja seminaareihin että itse räätälöityihin opintoretkiin. Omavastuuosuus kouluttautumisen kustannuksista on 20 prosenttia.

Apurahan hakukriteereihin on tullut pieniä viilauksia

 • Kahden vuoden karenssiaika lasketaan jatkossa edellisen Ahos-apurahalla rahoitetun koulutuksen/opintomatkan päättymisestä
 • Ahos-apurahaa ei myönnetä samalle hakijalle toistuvasti samankaltaisiin käyttökohteisiin (esim. vuosittain toistuvat kansainväliset seminaarit) tai toistuvasti saman tyyppiseen lajin kehittämiseen
 • Takautuva hakeminen on jatkossa mahdollista ainoastaan seuraavin ehdoin:
  • Hakemus on jätetty ennen koulutuksen tai opintomatkan alkamista
  • Hakijalla on esittää painava perustelu, miksi ei ole voinut hakea apurahaa ajoissa etukäteen (esim. tieto koulutuksesta on ollut saatavilla vasta edellisen hakukierroksen jo päätyttyä)
 • Ahos-apuraha laskutetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä. Apurahan laskutuksen yhteydessä tulee toimittaa asiallinen raportti koulutuksesta/opintomatkasta. Raportista tulee käydä ilmi, mitä ja miten koulutuksessa tai opintomatkalla opittiin. Lisäksi raportissa tulee pohtia, miten omassa toiminnassaan tulee konkreettisesti hyödyntämään ja viemään opittua käytäntöön ja jakamaan tietoa verkostoissaan (esim. lajin sisällä, kollegojen kesken, muussa relevantissa yhteisössä).
 • Jatkossa käytössä on ainoastaan sähköinen hakulomake 

Lisätiedot Ahos-apurahan hakemisesta ja sähköinen hakulomake löytyvät TÄÄLTÄ.

Mahdolliseen omaan Ahos-apurahahakuun voi hakea mallia alla olevasta listasta kevään 2017 haussa apurahaa saaneista. Ahos-apurahoja myönnettiin kevään haussa yhteensä 49 693,40 euroa.

KEVÄÄN HAUSSA AHOS-APURAHAA SAANEET

 • Timo Vaitinniemi: Opintomatka ampumaurheilukilpailuihin Saksan Hannoveriin
  • Hakija valmentaa vammaisurheilijoita ampumaurheilussa ja on kiinnostunut kehittämään lajin harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia Suomessa. Opintomatkan tarkoituksena on tutustua lajin kansainväliseen kilpailutapahtumaan, jossa on mukana vammaisurheilijoiden kilpailusarja. Tavoitteena on hakea oppia mm. kilpailun erityispiirteistä ja urheilijoiden apuvälineistä.
 • Tuula Holtti, Ulla Jalo-Virtanen ja Sirkka Rennola: Opintomatka soveltavan judon kansainväliseen tapahtumaan Kreikkaan
  • Hakijat toimivat soveltavan judon valmentajina paikallistasolla ja ovat aktiivisesti mukana myös kansallisen tason leirityksissä ja kilpailutapahtumissa. Opintomatkan tavoitteena on tutustua suuressa kansainvälisessä tapahtumassa mm. vaikeammin vammaisten mukaan ottamisen mahdollisuuksiin judossa ja tapahtuman yleisiin järjestelyihin. Vastaavanlainen tapahtuma on sovittu järjestettäväksi Suomessa ensi vuonna.
 • Arja Putila: Opintoretki Special Olympics -talvimaailmankisoihin Itävaltaan
  • Hakija toimii seurassaan kilpailusihteerinä ja soveltavan taitoluisteluryhmän ryhmävastaavana. Opintoretken tarkoituksena on hakea lisäoppia erityisesti kilpailujen järjestämiseen.
 • Marjo Remes: Koulutuskokonaisuus sensorimotoriikasta, sensorimotorisista reflekseistä ja motivaatiotekijöistä, Helsinki & Tampere
  • Hakija toimii mm. VAU:n Lisää liikettä -työryhmässä sekä sydän- ja keuhkosiirrokkaiden yhdistyksessä ja ohjaa liikuntaa useille eri vammaryhmille. Opintokokonaisuus lisää valmiuksia testata ja ohjata yksilöllisesti soveltuvaa liikuntaa henkilöille, joilla on vamman tai sairauden vuoksi erityistarpeita.
 • Piia Koskinen: Erityisuintia fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaisille -kurssi Helsingissä
  • Hakija on ollut mukana ohjaajana VAU:n Valtti-pilotissa vuonna 2016 ja ohjaa tällä hetkellä opintojensa ohessa Lappeenrannan liikuntatoimen erityislasten uintikerhoa. Haluaa vahvistaa omaa osaamistaan uinnin ohjaamisessa erityisryhmille.
 • Pinja Söyrilä & co: Moniammatillisen työryhmän opintomatka kansainväliseen World Transplant Games -tapahtumaan Espanjan Malagaan
  • Opintomatkan osallistujat koostuvat moniammatillisesta työryhmästä, jotka toimivat työssään elinsiirron saaneiden parissa, ovat aktiivisia elinsiirtopotilasjärjestöjen edustajia/toimijoita tai ovat itse VAU:n piirissä olevia elinsiirron saaneita ja elinsiirron saaneiden liikuntatoimintaan osallistuvia henkilöitä. Matkan tarkoituksena on lisätä työryhmän jäsenten osaamista ja tietotaitoa koskien elinsiirron saaneiden liikuntaa, sen fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia sekä kohderyhmän liikuntaan liittyviä erityiskysymyksiä.
 • Kati Kauhanen: Osallistuminen IPC:n VISTA 2017 -seminaariin ja luokittelukokoukseen Kanadan Torontossa
  • Hakija toimii Suomen Uimaliiton vammaisuinnin valmennuspäällikkönä, uinnin kansainvälisenä luokittelijana sekä kansallisen luokittelun ohjausryhmän jäsenenä. Opintomatkan tarkoituksena on perehtyä vammaishuippu-urheilun ajankohtaisiin kehityssuuntiin, uusimpaan tutkimukseen ja tietoon sekä luokittelun tulevaisuudennäkymiin, jotta näitä voidaan huomioida ja hyödyntää kansallisen vammaisurheilutoiminnan kehittämisessä.
 • Janne Koskinen: Opintoretki eurooppalaiseen selkäydinvammakongressiin ja tutustuminen paikalliseen kuntoutus-/liikuntakeskukseen Sloveniassa
  • Hakija toimii Selkäydinvammaiset Akson ry:n puheenjohtajana, vertaistukihenkilönä ja -kuntouttajana ja käyttää itse myös pyörätuolia. Opintomatkan tarkoituksena on paitsi osallistua vammautumisen jälkeistä kuntoutusta käsittelevään kongressiin, jossa on vahvasti esillä myös liikunnan teemat, myös tutustua paikallisen vastaavan järjestön liikuntatoimintaan.
 • Jukka Tala: Opintoretki eurooppalaiseen selkäydinvammakongressiin ja tutustuminen paikalliseen kuntoutus-/liikuntakeskukseen Sloveniassa
  • Hakija toimii Selkäydinvammaiset Akson ry:n aktiivina ja käyttää itse myös pyörätuolia. Opintomatkan tarkoituksena on paitsi osallistua vammautumisen jälkeistä kuntoutusta käsittelevään kongressiin, jossa on vahvasti esillä myös liikunnan teemat, myös tutustua paikallisen vastaavan järjestön liikuntatoimintaan. Hakijalla on itsellään taustaa vammaisurheilussa ja hän haluaa olla mukana kehittämässä yhdistyksen liikuntatoimintaa ja kannustamassa uusia henkilöitä liikunnan pariin.
 • Marjaleena Laakkonen ja Helvi Nybakka: Osallistuminen Special Olympics -keilailuseminaariin Maltalla
  • Hakijat toimivat vapaaehtoisina valmentajina kehitysvammaisten Special Olympics -keilailussa. Opintomatkan tarkoituksena on kehittää omaa osaamista, oppia uutta ja saada ideoita toimintaan. Seminaarin lisäksi hakijat ovat sopineet tutustumisesta Maltan Special Olympics -organisaatioon ja sen toimintaan. Opintomatkan oppeja tullaan jakamaan muiden valmentajien kanssa.
 • Liisa Lilja ja Sini Pyy: Vammaishiihdon ja -kestävyysurheilun kehittämis- ja ideointimatka Yhdysvaltoihin
  • Hakijat ovat huipputason vammaisurheilijoita. Opintomatkan tavoitteena on hakea oppia ja ideoita mm. rekrytoinnin ja valmennuksen kehittämiseksi suomalaisessa vammaiskestävyysurheilussa.
 • Tiina Siivonen: Osallistuminen soveltavan liikunnan ISAPA-kongressiin Etelä-Koreassa
  • Hakija on VAU:n verkostokoordinaattori ja aktiivinen pitkän linjan kouluttaja. Vapaa-ajallaan hän on mukana luottamustoimissa erilaisissa vammaisjärjestöissä. Opintomatkan tarkoituksena on hakea uusia ideoita, kehittää ja päivittää omaa osaamista ja verkostoitua. Hakijalla on liikuntavamma.
 • Mika Lehtonen: Osallistuminen soveltavan liikunnan ISAPA-kongressiin Etelä-Koreassa
  • Hakija työskentelee Ammattiopisto Luovissa soveltavan liikunnan parissa ja opiskelee työnsä ohessa terveyskasvatusta. Opintomatkan tarkoituksena on verkostoitua, saada uusia ideoita soveltavan liikunnan edistämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.
 • Ng Kwok: Osallistuminen soveltavan liikunnan ISAPA-kongressiin Etelä-Koreassa
  • Hakija on tutkija ja aktiivinen vaikuttaja soveltavan liikunnan tutkimuksen kentällä. Opintomatkan tarkoituksena on osallistua kansainväliseen soveltavan liikunnan kongressiin, jossa hakija esittelee ja saa palautetta omasta tutkimuksestaan, tutustuu kansainvälisiin kuulumisiin tutkimuksen ja kehittämisen saralla, verkostoituu ja osallistuu kansainvälisen soveltavan liikunnan järjestön IFAPA:n kokoukseen.
 • Piritta Asunta: Osallistuminen motorisen oppimisen vaikeuksia käsittelevään seminaariin Australiassa.
  • Hakija on aktiivisesti mukana soveltavan liikunnan kehittämisessä ja verkostoissa ja toimii myös VAU:n kouluttajana. Hakee apurahaa osallistuakseen motorisen oppimisen vaikeuksia käsittelevään seminaariin, jossa on tarkoitus paitsi kehittää ja jakaa omaa osaamistaan myös verkostoitua kansainvälisesti. Hakija on jatko-opiskelija.
 • Terhi Huovinen: Osallistuminen pohjoismaiseen soveltavan liikunnan kongressiin Ruotsissa
  • Hakija opettaa soveltavaa liikuntaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, toimii kouluttajana ja soveltavan liikunnan tiedon jakajana ylläpitäen mm. Soveltavan liikunnan koppa -nettisivuja ja Facebook-ryhmää. Opintomatkan tarkoituksena on hakea lisäoppia ja ajankohtaista tietoa soveltavan liikunnan alalta.
 • Aija Saari: Osallistuminen VISTA-konferenssiin ja tutustuminen esteettömiin liikuntatilaratkaisuihin Kanadan Torontossa
  • Hakija työskentelee VAU:n tutkimuspäällikkönä ja on aktiivinen vaikuttaja soveltavan liikunnan verkostoissa ja esteettömyystyössä. Opintomatkan tarkoituksena on saada ajankohtaista tietoa vammaiskilpaurheilun ja sen tutkimuksen saralta sekä tutustua samalla paikallisten liikuntakeskusten esteettömyysratkaisuihin.