Ahos-kehittämistuki on suunnattu laajoihin kehittämishankkeisiin paraurheilun ja soveltavan liikunnan kentällä

Floor Hockeyta Special Olympics -talvimaailmankisoissa 2017

Ahos-apurahan rinnalla myönnettävä Ahos-kehittämistuki on tarkoitettu hankkeille, joissa halutaan kouluttautumisen avulla synnyttää pysyvää liikuntatoimintaa vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille.

Ahos-kehittämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys tai kunta vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan liittyvissä koulutus- ja kehittämishankkeissa.

Kehittämistuki on tarkoitettu hankkeille, joissa opintomatkan kustannuksia kattava opintoapuraha ei riitä, ja joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää pysyvää liikuntatoimintaa vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille.

Hakuajat ovat samat kuin Ahos-apurahassa, eli helmi- ja lokakuun loppu.

Kehittämishanketta ei voi hakea yksityinen henkilö tai kaupallinen organisaatio. Hakijaorganisaation tulee olla virallinen taho (esim. rekisteröitynyt yhdistys), joka seuraa kehittämisrahaa omalla laskentapaikallaan.

Kehittämishankkeella tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Lisäksi Paralympiakomitea nimeää tuen saaneille kehittämishankkeille oman sparraajan, joka auttaa hakijaa toiminnan suunnittelussa ja jalkauttamisessa.

Kehittämishanketuki soveltuu esimerkiksi kansainvälisen kouluttajan tuomiseen Suomeen, koulutuksen ohjaaja-, avustaja-, tila-, majoitus-, matka- ja välinekuluihin, markkinointi- ja koulutusmateriaalin tuottamiseen, ym.

Kehittämishanketukea ei pääsääntöisesti voi hakea yksittäisen koulutuksen tai tapahtuman järjestämiseen, ellei koulutukseen tai tapahtumaan liity laajempi toiminnan jalkauttamissuunnitelma. Sitä ei voi käyttää hakijatahon henkilöstön palkkoihin, toimitilakuluihin tai muuhun normaaliin toimintaan.

Hakemuksen alkuun tulee lyhyt tiivistelmä, josta käy ilmi hankkeen nimi, lyhyt kuvaus, hakijataho, vastuuhenkilö ja haettava summa. Itse hakemuksesta tulee käydä ilmi kehittämishankkeen nimi, yhteisön Y-tunnus, hakijayhteisön lisäksi hankkeen tavoite, perustelut hankkeen tarpeellisuudelle, aikataulu, onnistumisen mittarit ja mahdolliset riskit.

Hakijan tulee raportoida tuen käytöstä viimeistään kahden vuoden päästä apurahan myöntämisestä.

Ahos-säätiön tuella voidaan kattaa korkeintaan 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hakijalla on 20% omavastuu, joka osoitetaan tilintarkastusraportilla tai toiminnan tarkastajan lausunnolla.

Myönnetty Ahos-tuki maksetaan toteutuneita kuluja vastaan ja tuki tulee tilittää viimeistään kolme kuukautta hankkeen päättymisestä. Erikseen sovittaessa tuen voi tilittää kahdessa erässä.  

Esimerkkejä Ahos-kehittämistuella rahoitettavasta hankkeesta voivat voi olla:

Yhteisö haluaa kehittää asiaa X, mutta osaamista asiaan ei löydy riittävästi omasta takaa.

  • A) Yhteisö kokoaa kehittämistyöryhmän, joka tekee suunnitelman asian X kehittämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy ulkomainen kouluttaja, joka on keskeinen osaaja asiassa X, kouluttajan tuominen Suomeen ja seminaarin/koulutustapahtuman järjestäminen aiheesta.

    Seminaarin pohjalta lähdetään suunnitelmallisesti kehittämään asiaa X Suomessa, konkreettisin toimenpitein. Kehittämishankkeen tuloksena on osaamisen lisääntyminen asiassa X, uuden käytännön tms. kehittäminen sekä asian jalkautuminen suunnitellulla tavalla yhteisön käytäntöihin/ruohonjuuritason toimintaan.

    • Ahos-kehittämistukea käytetään seminaarin toteuttamisen kuluihin (sis. kouluttajan matkat ja palkkio), kehittämistyöryhmän kuluihin suunnittelu/kehittämisvaiheessa, sekä toteuttamiseen/jalkauttamiseen liittyviin kuluihin, esim. koulutusten järjestämiseen kentän toimijoille.
  • B) Yhteisö kokoaa kehittämistyöryhmän, joka tekee suunnitelman asian X kehittämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy opintomatka tutustumaan toisen, asiassa X edelläkäyvän maan käytäntöihin, sekä tämän pohjalta suunniteltava ja toteutettava seminaari, koulutus, koulutuskiertue, materiaali, palvelu tms.

    Kehittämishankkeen tuloksena on osaamisen lisääntyminen asiassa X, uuden käytännön tms. kehittäminen sekä asian jalkautuminen suunnitellulla tavalla yhteisön käytäntöihin/ruohonjuuritason toimintaan.

    • Ahos-kehittämistukea käytetään opintomatkan kuluihin, kehittämistyöryhmän kuluihin suunnittelu/kehittämisvaiheessa, sekä toteuttamiseen/jalkauttamiseen liittyviin kuluihin, esim. koulutusten järjestämiseen kentän toimijoille.

Hae Ahos-kehittämistukea täyttämällä hakulomake