Ahos-apuraha ja -kehittämistuki

Osaamisen kehittämiseen jaettavia Ahos-apurahoja myönnetään kahdesti vuodessa. Kevään haku päättyy helmikuun loppuun mennessä ja syksyn haku lokakuun loppuun mennessä.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan paraurheilun ja soveltavan liikunnan teemoissa. Ahos-apuraha ei ole tarkoitettu urheilijoiden omaan valmentautumiseen tai kilpailumatkoihin.

Ahos-apurahaa hallinnoivat Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Punaisen Ristin Ahos-säätiö. Paralympiakomitea vastaanottaa hakemukset ja tekee esityksen, jonka pohjalta Ahos-säätiö päättää tuista.

Hakijan omavastuu on 20 prosenttia haetusta summasta.

Hae Ahos-apurahaa sähköisellä hakulomakkeella:

Täytä Ahos-apurahan hakulomake

Perinteisen Ahos-apurahan rinnalla jaetaan Ahos-kehittämistukea, jonka avulla voidaan tukea laajempia koulutus- ja kehittämishankkeita.

Ahos-kehittämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys tai kunta paraurheiluun tai soveltavaan liikuntaan liittyvissä koulutus- ja kehittämishankkeissa.

Ahos-säätiön tuella voidaan kattaa korkeintaan 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hakijalla on 20% omavastuu, joka osoitetaan tilintarkastusraportilla tai toiminnan tarkastajan lausunnolla.

Täytä Ahos-kehittämistuen hakulomake

Raportteja Ahos-apurahan ja -kehittämistuen käyttökohteista

Ahos-apuraha: Kenelle ja mihin?

Ahos-apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden hakemiseen ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen.

Ahos-apurahaa voidaan myöntää paraurheilun ja soveltavan liikunnan parissa toimivalle tai aloittelevalle ohjaajalle, valmentajalle, kouluttajalle tai asiantuntijalle kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee liittyä paraurheiluun tai soveltavaan liikuntaan. 

Apurahaa voivat hakea yksittäiset henkilöt ja ryhmät. Ryhmähakemus on suositeltava, jos useampi henkilö hakee apurahaa samaan käyttökohteeseen. Ryhmähaussa on nimettävä yksi henkilö haun koordinoijaksi/yhteyshenkilöksi.

Jos hakijalle on myönnetty aiemmin Ahos-apurahaa, tulee opinnoista, joihin apuraha myönnettiin, olla kulunut vähintään kaksi vuotta ennen kuin uutta apurahaa voidaan myöntää. Ahos-apurahaa ei myönnetä samalle hakijalle toistuvasti samankaltaisiin käyttökohteisiin (esim. vuosittain toistuvat kansainväliset seminaarit).

Apurahaa ei myöskään myönnetä urheilijan omaan valmentautumiseen eikä valmennustoimintaan.

Etusijalla ovat hakijat

 • joilla itsellään on liikkumis- ja/tai toimimiseste tai jokin pitkäaikaissairaus
 • jotka pystyvät hyödyntämään saamaansa koulutusta mahdollisimman konkreettisesti liikunnan ohjaamisessa, valmentamisessa jne.
 • jotka eivät sosiaalisista ja/tai taloudellisista syistä ilman apurahaa pystyisi osallistumaan koulutukseen
 • jotka eivät ole saaneet Ahos-säätiöltä apurahaa aikaisemmin tai joilla edellisistä apurahalla rahoitetuista opinnoista on kulunut pidempi aika (vähintään kuitenkin kaksi vuotta)
   

Esimerkkejä koulutuksista ja opintomatkoista, joihin Ahos-apurahaa on myönnetty

 • sähköpyörätuolisalibandyn luokittelijakoulutus
 • pöytätenniksen huoltaja-/teippauskoulutus
 • pyörätuolirugbyn rekrytointi- ja leirin järjestämiskoulutus
 • Special Olympics MATP-ohjaajakoulutus
 • vammaisratsastuksen esteettömyysideoiden hakumatka
 • SOLIAn vertaisohjaajien koulutusmatka
 • Interski-alppihiihtotapahtuma
 • soveltavan liikunnan ISAPA-kongressi


Ahos-kehittämistuki: Kenelle ja mihin?

Ahos-tukea kehittämishankkeeseen ei voi hakea yksityinen henkilö tai kaupallinen organisaatio. Hakijaorganisaation tulee olla virallinen taho (esim. rekisteröitynyt yhdistys), joka seuraa kehittämisrahaa omalla laskentapaikallaan.

Kehittämishankkeella tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Lisäksi Paralympiakomitea nimeää tuen saaneille kehittämishankkeille oman sparraajan, joka auttaa hakijaa toiminnan suunnittelussa ja jalkauttamisessa.

Kehittämishanketuki soveltuu esimerkiksi kansainvälisen kouluttajan tuomiseen Suomeen, koulutuksen ohjaaja-, avustaja-, tila-, majoitus-, matka- ja välinekuluihin, markkinointi- ja koulutusmateriaalin tuottamiseen, ym.

Kehittämishanketukea ei pääsääntöisesti voi hakea yksittäisen koulutuksen tai tapahtuman järjestämiseen, ellei koulutukseen tai tapahtumaan liity laajempi toiminnan jalkauttamissuunnitelma. Sitä ei voi käyttää hakijatahon henkilöstön palkkoihin, toimitilakuluihin tai muuhun normaaliin toimintaan.

Ahos-säätiön tuella voidaan kattaa korkeintaan 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hakijalla on 20% omavastuu, joka osoitetaan tilintarkastusraportilla tai toiminnan tarkastajan lausunnolla.

Myönnetty Ahos-tuki maksetaan toteutuneita kuluja vastaan ja tuki tulee tilittää viimeistään kolme kuukautta hankkeen päättymisestä. Erikseen sovittaessa tuen voi tilittää kahdessa erässä.

Hakemuksen alkuun tulee lyhyt tiivistelmä, josta käy ilmi hankkeen nimi, lyhyt kuvaus, hakijataho, vastuuhenkilö ja haettava summa. Itse hakemuksesta tulee käydä ilmi kehittämishankkeen nimi, yhteisön Y-tunnus, hakijayhteisön lisäksi hankkeen tavoite, perustelut hankkeen tarpeellisuudelle, aikataulu, onnistumisen mittarit ja mahdolliset riskit.

Hakijan tulee raportoida tuen käytöstä viimeistään kahden vuoden päästä apurahan myöntämisestä.

Esimerkkejä Ahos-kehittämistuella rahoitettavasta hankkeesta

Yhteisö haluaa kehittää asiaa X, mutta osaamista asiaan ei löydy riittävästi omasta takaa.

A) Yhteisö kokoaa kehittämistyöryhmän, joka tekee suunnitelman asian X kehittämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy ulkomainen kouluttaja, joka on keskeinen osaaja asiassa X, kouluttajan tuominen Suomeen ja seminaarin/koulutustapahtuman järjestäminen aiheesta.

 • Seminaarin pohjalta lähdetään suunnitelmallisesti kehittämään asiaa X Suomessa, konkreettisin toimenpitein. Kehittämishankkeen tuloksena on osaamisen lisääntyminen asiassa X, uuden käytännön tms. kehittäminen sekä asian jalkautuminen suunnitellulla tavalla yhteisön käytäntöihin/ruohonjuuritason toimintaan.

 • Ahos-kehittämistukea käytetään seminaarin toteuttamisen kuluihin (sis. kouluttajan matkat ja palkkio), kehittämistyöryhmän kuluihin suunnittelu/kehittämisvaiheessa, sekä toteuttamiseen/jalkauttamiseen liittyviin kuluihin, esim. koulutusten järjestämiseen kentän toimijoille.


B) Yhteisö kokoaa kehittämistyöryhmän, joka tekee suunnitelman asian X kehittämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy opintomatka tutustumaan toisen, asiassa X edelläkäyvän maan käytäntöihin, sekä tämän pohjalta suunniteltava ja toteutettava seminaari, koulutus, koulutuskiertue, materiaali, palvelu tms.

 • Kehittämishankkeen tuloksena on osaamisen lisääntyminen asiassa X, uuden käytännön tms. kehittäminen sekä asian jalkautuminen suunnitellulla tavalla yhteisön käytäntöihin/ruohonjuuritason toimintaan.

 • Ahos-kehittämistukea käytetään opintomatkan kuluihin, kehittämistyöryhmän kuluihin suunnittelu/kehittämisvaiheessa, sekä toteuttamiseen/jalkauttamiseen liittyviin kuluihin, esim. koulutusten järjestämiseen kentän toimijoille.

Hakuajat ja -menettely

Ahos-apurahan ja -kehittämistuen haku on kaksi kertaa vuodessa: helmi- ja lokakuun lopussa. Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

Hakulomakkeessa kysyttyjen asioiden lisäksi voi laittaa esimerkiksi matkan tai hankkeen budjetin liitetiedostona sähköpostitse Paralympiakomitean koulutuskoordinaattori Piia Korvelle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Paralympiakomitea antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa hakemukset Ahos-säätiön hallitukselle.

Ahos-säätiön päätökset tuen saajista toimitetaan Paralympiakomitealle 2-3 kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä (toukokuun ja joulukuun lopussa). Tämän jälkeen päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.

Apurahaa tai kehittämistukea tulee hakea hyvissä ajoin niin, että hakija ehtii saamaan päätöksen apurahasta ennen koulutuksen tai opintomatkan toteutumista.

Poikkeustapauksissa ja hyvin perustellusti voidaan Ahos-apurahaa myöntää jo alkaneeseen tai toteutuneeseen koulutukseen, kunhan hakemus on kuitenkin jätetty ennen koulutuksen tai opintomatkan alkamista.

Jos esimerkiksi tieto koulutuksesta on ollut saatavilla vasta edellisen hakukierroksen jo päätyttyä, eikä hakija tästä syystä ole voinut hakea apurahaa etukäteen, voidaan apuraha myöntää.

Jos taas katsotaan, että koulutus/tapahtuma, johon apurahaa taannehtivasti haetaan, on ollut tiedossa jo edellisen hakukierroksen aikana, eikä hakijalla ole esittää muuta pätevää perustetta, miksi hakee apurahaa jälkikäteen, ei apurahaa myönnetä.

Täytä Ahos-apurahan hakulomake

Täytä Ahos-kehittämistuen hakulomake

Raportointi ja rahaliikenne

Ahos-säätiö maksaa apurahan Paralympiakomitean tilille, josta hakija saa tuen asiallisia kuitteja ja tilitystä vastaan. Hakija on siis velvollinen ensin itse maksamaan koulutuksen tai opintomatkan kulut ja laskuttamaan myönnetyn apurahan toteutuneiden kulujen mukaan.

Apuraha voidaan maksaa ainoastaan hakemuksessa nimetylle henkilölle tai taholle, eli laskuttajan tulee olla sama, jolle apuraha on myönnetty. Apuraha laskutetaan pääsääntöisesti kerralla, kahden kuukauden sisällä koulutuksen tai opintomatkan toteutumisesta. Poikkeustapauksissa voidaan sopia erikseen kahdesta laskutuserästä.

Apurahan laskutuksen yhteydessä tulee toimittaa asiallinen raportti koulutuksesta/opintomatkasta. Raportista tulee käydä ilmi, mitä ja miten koulutuksessa tai opintomatkalla opittiin.

Lisäksi raportissa tulee pohtia, miten omassa toiminnassaan tulee konkreettisesti hyödyntämään ja viemään opittua käytäntöön ja jakamaan tietoa verkostoissaan (esim. lajin sisällä, kollegojen kesken, muussa relevantissa yhteisössä). 

Erikseen sovittaessa myönnetty Ahos-apuraha voidaan siirtää seuraavalle kalenterivuodelle (esim. koulutuksen peruuntuminen). Hakijan tulee kuitenkin aina ilmoittaa koulutuksen tai opintomatkan mahdollisesta siirtymisestä tai peruuntumisesta.

 

Yhteystiedot