Katariina Jauhiainen Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattoriksi

Katariina Jauhiainen

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on palkannut Katariina Jauhiaisen Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattoriksi. Espoolainen Jauhiainen on työskennellyt aiemmin fysioterapeuttina muun muassa tehostetun palveluasumisen hoivakodissa. Hänellä on myös viittomakielen tulkin koulutus.

VAU:n hallinnoimassa ja Aspa-säätiön sekä muiden kumppaneiden kanssa yhteistyössä toteutettavassa Hyvät muuvit -hankkeessa edistetään palveluasumisen piirissä olevien aikuisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa.

– Olen aiemminkin työurallani halunnut työskennellä uutta kehittäen, ja koen tämän hankkeen antavan siihen hienot mahdollisuudet. Lähtökohtani on, että se ihminen, joka asumispalveluyksikössä asuu, on kaikkein tärkein. Ihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen ovat isoja juttuja minulle, Jauhiainen sanoo.

Kolmivuotisessa hankkeessa (2019–2022) kehitetään asumispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopivia lähiliikunnan konsepteja sekä parannetaan heidän vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia muun muassa etsimällä uusia yhteistyömalleja kuntien erityisliikunnanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.

– Ison kuvan hahmottaminen työnkuvan suhteen on tietysti ensimmäisenä edessä, mutta sitten lähdetään palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen kehittämään liikuntakonsepteja, jotka sopivat juuri kyseessä olevaan paikkaan ja sen asukkaille. Tähän ei varmasti ole yhtä ainoaa muottia, mutta tarkoituksena on luoda toimintamalli, jota voidaan jakaa muuallekin Suomeen, Jauhiainen toteaa.

Hankkeen aikana toteutetaan pilotteja asumispalveluyksiköissä, päivätoimintayksiköissä, klubitaloyhteisössä ja mielenterveysyhdistyksen kohtaamispaikassa. Yksiköt sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla.

Lisätiedot Hyvät muuvit -hankkeesta TÄÄLTÄ