Luonto kaikille -hankkeen tuotekortit nyt vapaasti hyödynnettävissä

Tuotekorttien kannet

Luonto kaikille -hankkeessa (2018–2020) kasvatetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailualan yritysten ja muiden toimijoiden osaamista esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

Vuoden 2019 aikana hankkeen tiimoilta järjestettiin pilottitapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä luontomatkailualan toimijoiden kanssa. Näiden tapahtumien ja niistä saadun palautteen pohjalta laadittiin tuotekortteja, joiden avulla luontomatkailualan yrittäjät pystyvät itse toteuttamaan vastaavanlaisia erityisryhmille suunnattuja luontomatkailupalveluita.

Tuotekorteista löytyy tieto siitä, mitä kyseessä olevan toiminnan toteuttaminen vaatii ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon. Tuotekorteissa on mukana muun muassa turvallisuussuunnitelma ja esittelyteksti, jota voi käyttää nettimainonnan pohjana. Tuotekortit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja niihin voi tutustua ohesta:

Keväällä 2020 järjestetään vielä yksi pilotti, talviliikuntaan keskittyvä tapahtuma Tammelassa 6.–8. maaliskuuta. Se järjestetään yhteistyössä CP-liiton, Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön ja Tammelan alueen luontomatkailualan toimijoiden kanssa. Ohjelmassa on mm. lumikenkäilyä, talvikalastusta ja eräruokailua. Suunnitelmissa on myös täydenkuun yövaellus.

Muilta osin kolmivuotisen Luonto kaikille -hankkeen päätösvuosi keskittyy tiedon levittämiseen mahdollisimman laajalti niin matkailualan toimijoiden kuin kohderyhmään kuuluvien liikkujienkin pariin.

– Valmistuneet tuotekortit ovat täynnä hyvää ja tarpeellista tietoa, mutta nyt haasteena on saada ne käyttöön. Tuotekortit ovat vapaasti hyödynnettävissä, täytyy vain saada palveluntuottajat tarttumaan niihin, sanoo Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö Petri Rissanen.

– Toinen tärkeä taho, johon kortit olisi hyvä saada hyödynnettäväksi, on erä- ja luonto-oppaiden toisen asteen koulutusta tarjoavat opistot. Opetussisällöt erityisryhmien luontoliikunnan osalta ovat niissä hyvin kirjavaa tasoa, joten näitä tuotekortteja voisi hyvin käyttää myös opetusmateriaaleina, Rissanen jatkaa.

Se, että luontomatkailualan yrittäjät osaavat järjestää esteetöntä ja saavutettavaa toimintaa on vain yksi puoli kokonaisuudesta. Näitä mahdollisuuksia pitäisi osata myös markkinoida kohderyhmälle.

– Mielikuvamarkkinoinnin osalta ei olla edetty vuosikymmenten kuluessa juuri lainkaan. Siinä missä yleisiä luontomatkailupalveluita markkinoidaan esimerkiksi kuvalla tunturissa auringonlaskua kohti kulkevasta hiihtäjästä, on erityisryhmien palveluiden mainoskuvastossa kärjistetysti sanoen kuva esteettömästä ulkohuussista, Rissanen päivittelee.

Rissanen painottaa myös kulttuurin muutoksen tarvetta. Erityisryhmien luonnossa liikkuminen on ollut niin pitkään hyvin korostetusti järjestövetoista, ettei siirtyminen yritysten tarjoamien palveluiden hyödyntämiseen tapahdu yhdessä yössä. Mutta sen on kuitenkin tapahduttava, Rissanen sanoo. Vammaisten henkilöiden – ja muiden saavutettavasta luontomatkailusta hyötyvien – on osattava vaatia itselleen palveluita.

Vuoden 2020 aikana esteettömän ja saavutettavan luontomatkailun ilosanomaa levitetään paitsi verkossa myös kasvotusten ympäri Suomea. Luonto kaikille -hankkeella on oma miniseminaarinsa Helsingin matkailumessuilla perjantaina 17.1. ja mukaan on ilmoittautunut noin 120 kiinnostunutta. Kevään aikana on ohjelmassa myös Hartolan kunnan kanssa järjestettävä esteettömään vesistömatkailuun keskittyvä suunnittelupäivä 4. helmikuuta sekä Luonto kaikille -hankkeen seminaari Lahden LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa 26. maaliskuuta. Hankkeen päätösseminaari, joita tulee olemaan yksi tai kaksi, järjestetään lokakuun tiimoilla.

Luonto kaikille -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden LAB-ammattikorkeakoulu, Suomen Paralympiakomitea ja Metsähallituksen Luontopalvelut.

Lisätiedot Luonto kaikille -hankkeen sivuilta