Luonto kaikille

LUKA-logo

Hankkeen tavoitteet

Luonto kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluitaan.

  • Luontomatkailun esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvä osaaminen lisääntyy
  • Esteettömän ja saavutettavan luontomatkailun palveluntarjonta lisääntyy
  • Liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden omatoimisen luontomatkailun kysyntä kasvaa.

Nuotiopaikka Hossassa

TAUSTAA

Suomen luonto on huomioitu näkyvästi monessa kansainvälisessä matkailumediassa ja sosiaalisessa mediassa, mutta kotimaiseen luontomatkailuun liittyy edelleen hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia. Osa kasvupotentiaalista koskee esteettömien ja saavutettavien luontomatkailukohteiden ja -palveluiden kehittämistä.

Arviolta 27 prosenttia Euroopan väestöstä tarvitsee esteettömiä ja saavutettavia matkailupalveluita. Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteistä henkilöä. He muodostavat joukon, jolle luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys. Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät suuresti esteettömistä ja saavutettavista palveluista.

Ongelma on se, että kokonaisvaltaisesti esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluita on Suomessa toistaiseksi tarjolla vain vähän. Tarjonta kohdentuu esimerkiksi vain yksittäiseen reittiin tai kohteeseen. Esteettömyys myös usein ymmärretään liian suppeasti, esimerkiksi vain pyörätuolia käyttävien henkilöiden tarpeina.

Esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluja tarvitsevan henkilön on saatava tietää, mihin hän voi lähteä ja mikä kohde on soveltuva juuri hänelle. Liikkujan tulisi myös halutessaan voida lähteä luontoon milloin vain ja niin omatoimisesti kuin mahdollista.

Jotta edellä mainitut asiat voisivat toteutua, tarvitaan luontomatkailun palveluntarjoajilta kykyä suunnitella, markkinoida ja toteuttaa erityisryhmille suunnattuja palveluita.

Näkövammainen retkeilijä opaskoiran kanssa.

HANKKEEN ETENEMINEN

Luonto kaikille -hanke on 2,5 vuoden mittainen (2018–2020) ja sen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Suomen Paralympiakomitea (aiemmin Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU) sekä Metsähallituksen luontopalvelut. Hanke sijoittuu Kanta- ja Päijät-Hämeeseen siten, että Päijänteen alueella keskitytään kalastus- ja vesiretkeilypalveluihin ja Kanta-Hämeessä Evon retkeilyalueella sekä Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoissa enemmän metsässä retkeilyyn.

Hankkeen voi jakaa karkeasti neljään vaiheeseen:

  1. Kartoitetaan olemassa olevat rakenteet, reitit ja palvelut, joiden ympärille on mahdollista rakentaa esteettömiä ja saavutettavia retkiä.
  2. Koulutetaan palveluntarjoajat ja rakennetaan palvelukokonaisuudet (tuotekonseptit) työpajatyöskentelynä yhdessä yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
  3. Pilotoidaan tuotekonseptit käyttäjille. Konseptit kattavat koko esteettömän luontomatkan sisällön katkeamattomana ketjuna lähtien ennakkoinformaation saavutettavuudesta aina omatoimisten luontoretkien onnistuneeseen toteuttamiseen.
  4. Viestintä. Tiedot saavutettavista kohteista ja palvelukokonaisuuksista täytyy saada kuluttajien saataville ja konsepteja saattaa käyttöön myös muualle Suomeen.

LUKA-hankkeessa ei siis sanan varsinaisessa merkityksessä ole kysymys esteettömyyshankkeesta, eli esimerkiksi uusia esteettömiä reittejä ei ole tarkoitus rakentaa. Kyse on enemmänkin luontomatkailun potentiaalin käyttöön otosta, joka vaatii pääasiassa ymmärryksen lisäämistä, konseptointia ja viestintää.

Vesistön äärellä Hossassa.

Luonto kaikille -hanke saa rahoituksensa Euroopan Unionin maatalousrahastosta.

Maaseutuohjelma

Tuotekortit