Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen – Haku ohjelmaan on auki 30.4. saakka

Valtti 2021

VALTTI-OHJELMAN HAKU KÄYNNISSÄ 30.4. SAAKKA – HAKULOMAKKEET LÖYTYVÄT SIVUN ALALAIDASTA

Kun synkkä koronapilvi vihdoin väistyy, ollaan tilanteessa, jossa monen lapsen ja nuoren liikuntaharrastus on ollut pitkään keskeytyksissä, loppunut kokonaan tai ei ole koskaan päässyt alkamaankaan. Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohdalla tilanne on erityisen huolestuttava. Suomen Paralympiakomitean koordinoima Valtti-ohjelma on osaltaan tarjoamassa ratkaisuja tähän ongelmaan. 

Valtti-ohjelmassa etsitään 6–23-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta. Haku Valtti-ohjelmaan on auki 1.3.–30.4. ja ohjelmaan liittyvät liikuntakokeilut toteutetaan pääasiassa syksyllä 2021.

Ensisijalla Valtti-haussa ovat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntaharrastusta. Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin neljän liikuntakokeilukerran jakson, joka toteutetaan pääasiassa syksyllä. 

Valtti-ohjelmassa pureudutaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin liittyvään ongelmaan, joka syntyy siitä, että perheet eivät tiedä, mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu heidän lapselleen, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako lapsi mukaan. Toisaalta taas urheiluseuroilla ja muilla liikuntatoimintaa järjestävillä tahoilla saattaa olla pelkoja oman osaamisen riittämättömyyden ja ohjaajaresurssien osalta. 

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita. Valtti-ohjelmassa on mukana lukuisia yhteistyöoppilaitoksia eri puolilta Suomea. Sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluavat perheet että Valteiksi haluavat opiskelijat hakevat mukaan ohjelmaan maalis-huhtikuussa. Osassa Valtti-ohjelman yhteistyöoppilaitoksista Valttina toimiminen kuuluu pakollisiin opintoihin. Näissä tapauksissa opiskelija ilmoittautuu ohjelmaan mukaan kyseisen kurssin alkaessa. 

Valtti-ohjelma etenee siten, että hakuajan päätyttyä hakemukset käydään läpi touko-kesäkuun aikana. Samalla muodostetaan Valtti-parit eli ohjelmaan valituille lapsille ja nuorille etsitään oma Valtti-ohjaaja. Tämän jälkeen Valtti-koordinaattorit järjestävät oman alueen Valtti kick off -tilaisuuden, jossa perheet ja Valtit tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Tapaamiset järjestetään huomioiden turvallisuus koronavirustilanteessa. Tapaamiset ja harrastekokeilut sijoittuvat syksyyn ja loppuvuoteen. Valtti-ohjelman kokeilujakso päättyy viimeistään vuoden vaihteessa.

Haluan oman Valtin -hakulomake erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren perheille (FIN, ENG & SWE) 

Haluan Valtiksi -hakulomake opiskelijoille (FIN, ENG & SWE)

Lisätiedot