Paralympiakomitean päivitetyt koronaohjeet ja koronapassin käyttö

Yleiskuvaa maalipallon SM-turnauksesta Lehtikuusen koululta Vantaalla.

Suomen Paralympiakomitean järjestämissä tapahtumissa sekä Paralympiakomitean lajiliittovastuulajien* tapahtumissa noudatetaan alueellisia rajoituksia koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Ajantasaiset alueelliset rajoitukset päivitetään valtioneuvoston sivuille. Tapahtumanjärjestäjän tulee ottaa huomioon myös mahdolliset kunnan tai liikuntatilan haltijan asettamat omat linjaukset.

Jos tapahtumaa ei ole mahdollista järjestää alueellisten rajoitusten puitteissa, voidaan tapahtuma järjestää edellyttämällä osallistujilta koronapassin käyttöä. Koronapassin käytön tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista. Niissä Paralympiakomitean alaisissa tapahtumissa, joissa koronapassi on käytössä, sitä edellytetään kaikilta osallistujilta: urheilijoilta, valmentajilta, tuomareilta, toimitsijoilta jne. Huom! Kun asiakkaan mukana oleva tulkki tai henkilökohtainen avustaja toimii asiakkaan työntekijänä, ei häneltä voi edellyttää koronapassin esittämistä.

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta. Koronapassin saavat henkilöt, joilla on kaksi EU-maassa otettua koronarokotusta sekä henkilöt, jotka ovat sairastaneet koronan ja saaneet lisäksi yhden koronarokotuksen.

Koronatodistuksena toimii myös todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta. Todistuksen saa Omakannasta. Testitodistusta koronapassina käytettäessä tulee huomioida, että se on voimassa 72 tuntia näytteenotosta.

Osallistujien tulee näyttää koronapassi sisäänpääsyn yhteydessä. Jos osallistuja ei näytä koronapassia, järjestäjän tulee estää henkilön sisäänpääsy. Koronapassin näyttämisen yhteydessä voidaan edellyttää henkilöllisyystodistuksen näyttämistä.

Koronapassia voi edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. 16–17-vuotiailla on mahdollisuus käydä koronatestissä maksutta julkisessa terveydenhuollossa koronatodistuksen saamista varten, jos hän ei ole saanut koronarokotetta.

Jos aikuinen ei voi lääketieteellisistä syistä ottaa koronarokotetta, hänellä on oikeus saada tarvitsemansa koronatestitulos maksutta julkisesta terveydenhuollosta. Jos aikuinen itse päättää, ettei ota rokotetta ja käy sen sijaan testissä, hänen on käytävä koronatestissä omalla kustannuksellaan.

Tapahtuman järjestäjä lukee koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus. Sen saa maksutta yleisimmistä sovelluskaupoista.

Koronatodistuksen lukijalla luetaan todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulee hyväksytty tai hylätty -merkintä. Koronatodistuksen lukija ei kerää tai tallenna todistusten tietoja. Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi ja vihreä väri. Jos todistus hylätään, ruudulle ei tule nimeä vaan vain punainen väri.

Jos todistuksen tarkistaminen Koronatodistuksen lukija -sovelluksella ei ole teknisistä syistä mahdollista, todistuksen voimassaolon voi tarkistaa ilman sähköistä lukijaohjelmaa. Osallistujia tulee ohjeistaa taittamaan paperitodistus tai muutoin peittämään todistus siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste eikä muita henkilötietoja. Huom! Todistuksen voimassaolon tarkistaminen ilman sähköistä lukuohjelmaa on hyväksyttävää vain poikkeustapauksissa, teknisten syiden vuoksi. Lähtökohtaisesti vaaditaan aina sähköisen lukuohjelman hyväksymää koronapassia.

Lisätiedot koronapassista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Paralympiakomitean koko koronaohjeistus löytyy täältä

* Paralympiakomitean alaiset lajit: boccia, maalipallo, näkövammaisten ampumaurheilu, näkövammaisten shakki, parajääkiekko, pyörätuolirugby, sokkopingis, sähköpyörätuolisalibandy, voimanosto. Huom! Sähköpyörätuolisalibandyn sarjatoiminta on Salibandyliiton alaista toimintaa.