Löydä liikuntaharrastus Valtin avulla – Haku Valtti-ohjelmaan on auki 30.4. saakka

Valtti-ohjelman logo ja kuva Valtti-lapsesta ohjaajiensa kanssa

Valtti-ohjelmaan haku on käynnissä 30.4. saakka – Hakulomakkeet löytyvät sivun alalaidasta. 

Valtti-ohjelmassa henkilökohtainen ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana 6–23-vuotiaalle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle.  Tavoitteena on löytää liikunnallinen harrastus. Haku Valtti-ohjelmaan on auki 1.3.–30.4. ja ohjelmaan liittyvät liikuntakokeilut toteutetaan pääasiassa syksyllä 2022. 

Ensisijalla Valtti-haussa ovat lapset ja nuoret, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista. Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin neljän liikuntakokeilukerran jakson, joka toteutetaan pääasiassa syksyllä. 

Valtti-ohjelmassa pureudutaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin liittyvään ongelmaan, joka syntyy siitä, että perheet eivät tiedä, mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu heidän lapselleen, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja kelpaako lapsi mukaan. Toisaalta taas urheiluseuroilla ja muilla liikuntatoimintaa järjestävillä tahoilla saattaa olla pelkoja oman osaamisen riittämättömyyden ja ohjaajaresurssien osalta. 

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita. Valtti-ohjelmassa on mukana lukuisia yhteistyöoppilaitoksia eri puolilta Suomea. Sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluavat perheet että Valteiksi haluavat opiskelijat hakevat mukaan ohjelmaan maalis-huhtikuussa. Osassa Valtti-ohjelman yhteistyöoppilaitoksista Valttina toimiminen kuuluu pakollisiin opintoihin. Näissä tapauksissa opiskelija ilmoittautuu ohjelmaan mukaan kyseisen kurssin alkaessa.

Valtti-ohjelma etenee siten, että hakuajan päätyttyä hakemukset käydään läpi touko-kesäkuun aikana. Samalla muodostetaan Valtti-parit eli ohjelmaan valituille lapsille ja nuorille etsitään oma Valtti-ohjaaja. Tämän jälkeen Valtti-koordinaattorit järjestävät oman alueen Valtti kick off -tilaisuuden, jossa perheet ja Valtit tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Tapaamiset ja harrastekokeilut sijoittuvat syksyyn ja loppuvuoteen. Valtti-ohjelman kokeilujakso päättyy viimeistään vuoden vaihteessa. 

Haluan oman Valtin -hakulomake erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren perheille (FIN, ENG & SWE)  

Haluan Valtiksi -hakulomake opiskelijoille (FIN, ENG & SWE) 

Lisätiedot