Kiitos jokaiselle osallistuneelle – Ilmiöksi nousseella Maailman arvokkain pelipaita -kampanjalla oli merkittävä rooli Paralympiakomitean toiminnan pelastamisessa

Sinisävyinen Maailman arvokkain pelipaita -paita nostettuna liikuntasalin kattoon kirkkaiden valojen keskelle. Paidan alla leijuu teksti: Kiitos.

Suomen Paralympiakomitean haastavaan taloustilanteeseen nopeasti vuoden 2023 alussa avuksi syntynyt Maailman arvokkain pelipaita -kampanja ylitti tavoitteensa, paikkasi tehokkaasti budjettivajetta ja nousi ilmiöksi Suomessa. Kampanja auttoi turvaamaan erityisesti vammaisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuudet vuoden 2023 aikana.

Inhimillisen virheen vuoksi Paralympiakomitea jäi vuoden 2023 alussa ilman urheilujärjestöjen toiminnan kivijalaksi vuosittain saatavaa valtionavustusta. Noin kahden miljoonan euron suuruisen avustuksen osuus Paralympiakomitean budjetista oli noin 60 %, joten järjestön toiminta oli monin tavoin uhattuna.

Oli tarve luoda nopeasti uutta: etsiä rahoitusta, saada ihmiset innostumaan ja kääntää niin urheiluyhteisön, kumppaniperheen kuin laajemmin suomalaisten suunnalta ilahduttavasti hyökynyt solidaarisuus myös euroiksi.

Helmikuun aikana 2023 yhdeksi ratkaisuksi rahoitusvajeen paikkaamiseen kehitettiin nopeasti ja pitkälti pro bonona työskennelleiden ammattilaisten voimin Maailman arvokkain pelipaita -varainkeruukampanja, jolla kerättiin vuoden mittaan lahjoituksia niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltä ja yhteisöiltäkin.

Kaikki kampanjan keräykseen lahjoittaneet henkilöt ja organisaatiot saivat nimensä virtuaalisen pelipaitaan, josta muodostui jokaisen lahjoituksen kautta jatkuvasti arvokkaampi. Keräys ja kampanjasivusto www.arvokkainpelipaita.fi sekä Instagram-tili @arvokkainpelipaita avautuivat 2.3.2023.

Paralympiakomitean pelastussuunnitelmassa Maailman arvokkain pelipaita -kampanjalla oli alusta alkaen kaksitahoinen rooli. Ensinnäkin suorat tukieurot olivat äärimmäisen tärkeitä. Kampanjan keräyksellä päätettiin tavoitella realistisen rajoissa pidettyä 300 000 euroa.

Toisaalta kampanjalla nähtiin paljon myös välineellistä arvoa: se voisi tuoda huomiota itse toiminnalle ja mahdollistaa keskusteluja niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin sidosryhmien kanssa.

Virtuaalinen pelipaita, jonka molemmin puolin Maailman arvokkain pelipaita -logot. Alla lukuja: 1700 lahjoittanutta yksityishenkilöä, 70 lahjoittanutta yritystä, 447 544 avuksi kerättyä euroa, 5 uutta yrityskumppania, 274 mediaosumaa, 13 % tavoitettu Suomen Instagram-käyttäjistä.

Näistä kahdesta roolistaan Maailman arvokkain pelipaita -kampanja suoriutui yli odotusten. Vuoden 2023 loppuun mennessä kampanjaan osallistui noin 1700 yksityishenkilöä ja 70 yritystä. Paralympiakomitean toiminnan tueksi kertyi noin 447 000 euroa.

Kampanja on ollut ehdolla useissa markkinoinnin ja viestinnän palkintogaaloissa, ja Finnish Comms Awardsista irtosi Vuoden varainhankintateko -kunniamaininta.

Suurin osa vuoden aikana kerätyistä varoista – noin 400 000 euroa – saatiin Paralympiakomitean toimintaa tukevilta yrityksiltä ja säätiöiltä, mutta myös yksityishenkilöt osallistuivat kampanjalahjoituksiin merkittävällä noin 47 000 euron summalla.

- Olemme valtavan kiitollisia aivan jokaiselle, niin yhdellä kuin tuhansilla euroilla kampanjaan osallistuneelle henkilölle, yritykselle ja yhdistykselle. Viimeisen vuoden aikana jos koskaan ihan jokaisella kerätyllä eurolla on ollut merkitystä, kiittää Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen.

Mitä pelastettiin – Lasten ja nuorten toiminta sekä Special Olympics -toiminta jatkuivat lähes keskeytyksettä

Varainkeruukampanjan keskiöön asettui urheilun parista tuttu ja monille henkilökohtaisiakin muistoja herättävä pelipaita, jollaiseen pukeutuminen ei useinkaan ole helposti saavutettava mahdollisuus vammaiselle henkilölle – etenkään vammaiselle lapselle tai nuorelle. Heille pelipaita symboloi mahdollisuutta harrastaa, kilpailla ja tavoitella unelmiaan urheilukentillä.

Kampanjan tavoitteeksi tulikin mahdollistaa juuri Paralympiakomitean järjestämän lasten ja nuorten toiminnan jatkuminen tilanteessa, jossa esimerkiksi parakilpaurheilu oli turvatummassa asemassa rahoituksen tullessa useammista lähteistä.

- Budjettivajettamme paikkaavan ulkopuolisen rahoituksen avulla halusimme huolehtia erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevista liikkujista ja urheilijoista. Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten pelipaidoissa ei ole sponsorimainoksia, heitä ei tueta. Ilman nuoria ei ole tulevaisuutta, ja siksi halusimme kampanjassa myös ääneen ne, joita ei vielä tunneta, sanoo Paralympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

Kampanjan keulakuviksi lähtivät vammaiset nuoret urheilijat Wivan Atrila, Ronja Hampf, Henri Kössö ja Paavo Tulisalo, jotka kaikki ovat omien lajiensa nousevia tähtiä.

- Nuorten keulakuvien avulla halusimme tuoda soveltavan liikunnan ja paraurheilun toiminnan kautta mahdollisuuksia saaneet lapset ja nuoret etualalle kampanjan tavoitteiden havainnollistamiseksi. Haluamme kiittää avusta ja hienosta heittäytymisestä Wivania, Ronjaa, Henriä ja Paavoa, jotka upeasti edustivat toimintaamme ja kertoivat sen merkityksestä omalta kohdaltaan myös median parrasvaloissa, toteaa Paralympiakomitean kehityspäällikkö Katja Saarinen.

Wivan Atrila ja Paavo Tulisalo tummalla taustalla tyhjissä pelipaidoissaan. Maailman arvokkain pelipaita -logo ja tekstit: Kehitysvammaisten Special Olympics -toiminnassa on vuosittain mukana 2500 henkilöä. Paralympiakomitean Valtti-ohjelmassa on vuodesta 2016 alkaen etsitty harrastusta yhteensä 1300 toimintarajoitteiselle lapselle.

Maailman arvokkain pelipaita -kampanjalla kerätyillä varoilla mahdollistettiin lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua muun muassa Paralympiakomitean Valtti-ohjelmassa sekä nuorten urheilijoiden ponnahduslautana toimivassa Tulevaisuuden tähdet -ryhmässä, joiden toiminta pystyttiin vuoden aikana toteuttamaan lähes ennakkosuunnitelmien mukaisesti.

Toinen Paralympiakomitean toiminnan osa-alue, jonka toteuttamisessa kampanjasta saaduilla varoilla oli tärkeä rooli, oli kehitysvammaisten urheilijoiden Special Olympics -toiminta ja kisajoukkue Sisujengin matka Saksassa kesäkuussa 2023 järjestettyihin maailmankisoihin.

- Maailmankisat olivat Sisujengille paitsi menestyksekkäät urheilusuoritusten osalta, myös mittaamattoman arvokkaat niiden kokemusten ja elämysten osalta, joita urheilu voi tarjota tuodessaan yhteen ihmisiä ympäri maailman. Kisojen entistä suurempi medianäkyvyys Suomessa puolestaan auttaa jatkossa saamaan niin uusia urheilijoita kuin tukijoitakin Special Olympics -toiminnalle, sanoo mainittua toimintaa Suomessa johtava Timo Pelkonen.

Yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriöltä kisoja varten saadun 100 000 euron avustuksen kanssa Maailman arvokkain pelipaita -kampanjaan annetut lahjoitukset auttoivat toteuttamaan Berliinin kisamatkan Sisujengin 68 urheilijalle.

- Olisi ollut valtava menetys, jos emme olisi pystyneet maailmankisamatkaa tai yhtä lailla tärkeää kotimaan leiri- ja kilpailutoimintaa urheilijoillemme viime vuonna tarjoamaan. Kiitämme jokaista kampanjaan osallistunutta lämpimästi myös koko Special Olympics -perheen puolesta, Pelkonen jatkaa.

Mitä saatiin lisäksi – Enemmän kuin euroja: tietoisuuden lisääntyminen ja uudet yhteistyökumppanuudet kantavat pitkälle haasteellisesta vuodesta eteenpäin

Maailman arvokkain pelipaita -kampanja toteutettiin pääosin vapaaehtoisvoimin. Sekä suunnittelusta että isosta osasta toteutusta vastasi vuoden alussa muodostunut pro bono -ryhmä, joka koostui mainos- ja mediatoimistoissa työskentelevistä ammattilaisista sekä niin markkinointi- kuin paraurheilumaailmassa merkittävissä asemissa olevista yksityishenkilöistä.

Ryhmässä oli alusta alkaen mukana esimerkiksi liikuntaneuvos Erkki Alaja, joka menehtyi äkillisesti viime kesänä ehtimättä nähdä loppuun saakka, millaiseksi ilmiöksi Maailman arvokkain pelipaita Suomessa nousi.

Strategisen suunnittelun keskiössä oli maksimoida Paralympiakomitean akuutin tilanteen huomioarvo myös pidemmällä aikavälillä: parhaimmillaan kriisi toimisi katalyyttina vahvemmille yhteiskuntasuhteille, syvemmille kumppanuuksille, valtionavun ulkopuolisen rahoituksen kasvattamiselle ja uusien mallien rakentamiselle.

Paralympiakomitean tunnettuuden kasvattaminen ja toiminnan avaaminen suurelle yleisölle nostettiin yhdeksi olennaisista tavoitteista, sillä järjestö liitettiin edelleen etupäässä kilpaurheiluun. Iso osa nykyisen Paralympiakomitean toiminnasta, ja sitä kautta järjestön kautta kulkevista euroista, on kuitenkin suunnattu esimerkiksi juuri lapsille ja nuorille.

Ronja Hampf ja Henri Kössö tummaa taustaa vasten tyhjissä pelipaidoissaan. Maailman arvokkain pelipaita -kampanjan logo ja tekstit: Suomessa on noin 200 000 vammaista tai erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Lähipiiri mukaanlukien aihe koskettaa noin miljoonaa suomalaista. 68 % toimintarajoitteisista lapsista on kiinnostunut harrastamaan urheiluseurassa. Vain 37 % on jo mukana.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettiin laajasti viestinnän keinoja: mm. media-, markkinointi-, ja vaikuttajaviestintää sekä monikanavaista kampanja- ja tapahtumasuunnittelua, vaikuttajamarkkinointia ja valmennuksia.

Kampanjan viestit saivat merkittävästi näkyvyyttä kaupallisilta toimijoilta printti- ja digitaalisissa medioissa sekä ulkomainonnassa. Keulakuvina toimivat nuoret sekä Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen näkyivät erityisesti kampanjan alkupuolella niin televisiolähetyksissä kuin printtimedian haastatteluissa. Tämän myötä myös Paralympiakomitean yleinen näkyvyys kasvoi huomattavasti.

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan osallistui useita vaikuttajia ja julkisuuden henkilöitä, joiden kautta tavoitettiin noin 13 % kaikista suomen Instagram-käyttäjistä.

- Maailman arvokkain pelipaita sai ansaittua medianäkyvyyttä enemmän kuin mikään aikaisempi kampanjamme, ja ensimmäistä kertaa kampanjamme kuului myös radiokanavilla sekä kauppakeskuksissa äänimainontana - mistä iso kiitos vielä radioääneksemme ryhtyneelle Special Olympics -urheilija Tommi Tyynilälle, kertoo Paralympiakomitean markkinointipäällikkö Teemu Lakkasuo.

- Omien resurssiemme puolesta tämän tasoluokan kampanjaa ei olisi normaalinakaan vuonna ollut mahdollista toteuttaa, joten valtava kiitos kuuluu sekä pro bono -ryhmälle että kaikille tilaa kanavissaan tarjonneille medioille ja vaikuttajille, Lakkasuo listaa.

Kuvia vaikuttajien Instagram-postauksista kampanjan kuvakehyksillä.

Alkuvuoden tieto toiminta-avustuksen menettämisestä aktivoi välittömästi myös Paralympiakomitean yrityskumppanit. Vaikeassa tilanteessa pitkäaikaiset kumppanuudet tiivistyivät entisestään, ja yrityskumppanit antoivat oman merkittävän panoksensa myös Maailman arvokkain pelipaita -kampanjalle.

- Osa yrityskumppaneistamme on seissyt rinnallamme jo yli 10 vuotta, eivätkä nämä kumppanit horjahtaneet viereltämme nytkään, sanoo Paralympiakomitean kumppanuuspäällikkö Timo Mäkynen.

Mäkynen kertoo Maailman arvokkain pelipaita -kampanjan kautta saavutetun huomion auttaneen paitsi tiivistämään myös kasvattamaan yhteistyökumppaneista koostuvan, toimintaa mahdollistavan paraperheen rivejä, ja siten vahvistamaan paraperhettä pitkällä tähtäimellä.

- Kun tietoisuus Paralympiakomitean toiminnasta lisääntyi ja uusia yleisöjä saavutettiin kampanjan myötä, onnistuimme kiinnittämään jopa viiden uuden yhteistyökumppanin huomion tärkeän toimintamme tueksi. Sanoja tarpeeksi isoon kiitokseen niin pitkäaikaisille kuin kampanjan myötä yhteistyön käynnistäneille uusille paraperheen jäsenille ei helpolla löydy, Mäkynen jatkaa.

Vuoden aikana niin yrityskumppanit kuin urheiluyhteisön sisällä toimivat yhteistyötahot innostuivat toteuttamaan myös varainkeruutapahtumia. Maailman arvokkain pelipaita -tapahtumia järjestettiin muun muassa jalkapallon ja salibandyn parissa, ja monet yrityskumppaneista saivat kampanjan myötä uusia lajikokeiluita esimerkiksi parapöytätenniksen, pyörätuolirugbyn ja muiden paraurheilulajien parissa.

Miten tästä eteenpäin – Vuosi 2023 pelastettiin ja pelipaita jäädytetään kattoon, tarve taloudelliselle tuelle on silti suuri myös jatkossa

15 prosentilla maailman väestöstä on jokin näkyvä tai päälle päin näkymätön vamma, mikä Suomen osalta tarkoittaa arviolta 800 000 henkilön joukkoa. Heistä 200 000 on vammaisia tai toimintarajoitteisia lapsia ja nuoria.

Toimintarajoitteisista henkilöistä 70 % liikkuu yleisiä suosituksia vähemmän, ja toimintarajoitteisista nuorista 65 % haluaisi liikkua enemmän.

Vaikka Maailman arvokkain pelipaita -kampanja ja sen keräys on nyt päättynyt, tarvitaan vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten urheilu- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen tukea jatkossakin.

Urheilujärjestöjen rahoitusta leikattiin vuonna 2024 kolmella prosentilla, ja uhkakuvat tulevien vuosien suuremmista leikkauksista piirtyvät horisonttiin yhä selkeämpinä.

- Maailman arvokkain pelipaita -kampanja antoi meille hyvää harjoitusta valtionavun ulkopuolisen rahoitusosuuden kasvattamisesta, mutta siinä on onnistuttava myös ilman vuoden 2023 kaltaista akuuttia uhkaa. Vain siten pystymme mahdollistamaan ja turvaamaan vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikunta -ja urheilutoiminnan myös jatkossa, linjaa Sari Rautio.

Kampanjassa käytetty lahjoituskanava jää auki, joten jokainen halukas voi edelleen tukea Suomen Paralympiakomitean toimintaa lahjoittamalla vapaavalintaisen summan MobilePayllä numeroon 58558.

Paralympiakomitean toimintaa voi tukea myös liittymällä yrityskumppaneiden joukkoon tai tekemällä lahjoituksen pidemmällä tähtäimellä suomalaisen paraurheilun tulevaisuutta turvaavaan Paralympiarahastoon.

 

Lue lisää:

Special Olympics -urheilija Tommi Tyynilä antoi äänensä Maailman arvokkain pelipaita -kampanjan loppukirille

OP Ryhmä lahjoittaa 50 000 euroa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastamisen tueksi Maailman arvokkain pelipaita -keräykseen

Huuto.net Special Olympics Finlandin yhteistyökumppaniksi – Kauppapaikalla voi nyt tukea toimintaa huutamalla Maailman arvokkain pelipaita -paitoja

Löydä liikuntaharrastus Valtin avulla – Haku Valtti-ohjelmaan on auki 30.4. saakka

Maailmankisoissa menestynyt Sisujengi edusti Urheilugaalassa – Julia Fonsén: Joukkueen salaisuus on kova treenaaminen ja yhteishenki

 

Haluatko tehdä merkityksellistä yhteistyötä kanssamme? Ota yhteyttä: