Tuotekortit luontoalan yrittäjille

  Tuotekorttien kannet

Luonto kaikille -tuotekortit on tehty erityisesti luontomatkailualan yrittäjien tueksi. Kortteja on tehty kahdeksasta eri kohderyhmästä ja niiden avulla yrittäjät pystyvät toteuttamaan erityisryhmille suunnattuja luontomatkailupalveluita. Tuotekorteista löytyy tieto siitä, mitä kyseessä olevan toiminnan toteuttaminen vaatii ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon. Tuotekorteissa on mukana muun muassa turvallisuussuunnitelma ja esittelyteksti, jota voi käyttää nettimainonnan pohjana. Tuotekortit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Tuotekortit laadittiin vuoden 2019 aikana tehtyjen Luonto kaikille -hankkeen pilottiretkien ja niistä saadun palautteen pohjalta. Lataa kortit ohesta (pdf).

Erityislasten perheet lähiluonnossa
Näkövammaisten nuorten retkeilykurssi
Pienryhmän kalastus
Pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien luonnossa virkistäytyminen
Pyörätuolin käyttäjien luontotoiminta
Vaikeavammaisten lasten perheiden kalastusretki
Kävelevien aktiiviliikkujien retkeily
Hyvinvointiviikonloppu talvimaisemissa

Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun -suunnitteluoppaan tavoitteena on lisätä tietoa ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla yritykset ja muut asiasta kiinnostuneet tahot voivat omatoimisesti suunnitella ja toteuttaa palveluita toiminta- ja liikuntarajoitteisille, vammaisille henkilöille, ikääntyville sekä kaikille muille esteettömistä ja saavutettavista palveluista hyötyville.

Lataa opas täältä (siirtyy Theseus.fi-sivustolle)