Luonto kaikille -tuotekortit luontoalan yrittäjille

  Tuotekorttien kannet

Luonto kaikille -tuotekortit on tehty erityisesti luontomatkailualan yrittäjien tueksi. Kortteja on tehty kahdeksasta eri kohderyhmästä ja niiden avulla yrittäjät pystyvät toteuttamaan erityisryhmille suunnattuja luontomatkailupalveluita.

Luonto kaikille -tuotekorteista löydät tietoa siitä, mitä erilaisen toiminnan toteuttaminen erilaisten luonnossaliikkujien osalta vaatii, ja millaisia asioita toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa tulee ottaa huomioon.

Tuotekorteista löydät muun muassa turvallisuussuunnitelmat ja esittelytekstit, joita voit käyttää palvelujesi verkkomainonnan pohjana. Tuotekortit ovat vapaasti hyödynnettävissä kaikille luontoalalla toimiville.

Tuotekortit laadittiin vuoden 2019 aikana tehtyjen Luonto kaikille -hankkeen pilottiretkien ja niistä saadun palautteen pohjalta.

Lataa tuotekortit

Erityislasten perheet lähiluonnossa
Näkövammaisten nuorten retkeilykurssi
Pienryhmän kalastus
Pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien luonnossa virkistäytyminen
Pyörätuolin käyttäjien luontotoiminta
Vaikeavammaisten lasten perheiden kalastusretki
Kävelevien aktiiviliikkujien retkeily
Hyvinvointiviikonloppu talvimaisemissa

Katso myös: Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun -suunnitteluopas antaa lisätietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla yritykset ja muut luontotoimintaa järjestävät tahot voivat omatoimisesti suunnitella ja toteuttaa palveluita toiminta- ja liikuntarajoitteisille, vammaisille ja ikääntyville henkilöille sekä kaikille muille esteettömistä ja saavutettavista palveluista hyötyville.

Lataa opas täältä


Lue lisää:

Esteettömyystiedon tarjoaminen on avainasemassa luontoretkeilyn ja -matkailun yhdenvertaistamisessa – Kainuussa palveluntarjoajat mukana näyttämässä mallia

Kysy lisää: