Yhteiset polut -hanke

Yleiskuvaa Kiljavan esteettömästä Metsähotellista

Yhteiset polut oli Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistettiin tapahtumajärjestäjien osaamista yhdenvertaisten luontoliikuntatapahtumien järjestämiseen perheille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke käynnistyi syksyllä 2021 ja loppui joulukuussa 2022. Tutustu hankkeen tuotoksiin tarkemmin Suomen Ladun hankesivuilla

Hankkeen aikana järjestettiin perheliikuntaan painottuneita pilottitapahtumia, joista osa oli Paralympiakomitean ja sen kumppaneiden järjestämisvastuulla ja niihin kutsuttiin Suomen Ladun yhdistystoimijoita tutustumaan yhdenvertaisten ja esteettömyysasiat huomioivien tapahtumien järjestämiseen. Osa tapahtumista oli Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten järjestämiä, ja niihin Paralympiakomitea tarjosi osaamista, vinkkejä ja välineitä sekä markkinoi tapahtumia kohderyhmiin kuuluville.

Hankkeen aikana tuotettiin vapaaehtoisille tapahtumanjärjestäjille suunnatut Opas ulkoilutapahtumien järjestäjille soveltavaan toimintaan sekä Luontotapahtuman esteettömyys -tarkistuslista. Molemmat ovat ladattavissa ohesta:

Opas ulkoilutapahtumien järjestäjille soveltavaan toimintaan Tapahtumajärjestäjän esteettömyys -tarkistuslista

 

Hankkeen aikana järjestetyn Yhdenvertaisen luontoliikunnan kokemuspäivän webinaari-tallenteet ovat katsottavissa ohesta: