Yhteiset polut -hanke

Yleiskuvaa Kiljavan esteettömästä Metsähotellista

Yhteiset polut oli Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistettiin tapahtumajärjestäjien osaamista yhdenvertaisten luontoliikuntatapahtumien järjestämiseen perheille. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke käynnistyi syksyllä 2021 ja loppui joulukuussa 2022.

Tutustu hankkeen tuotoksiin tarkemmin Suomen Ladun hankesivuilla

Yhteiset polut -hankkeen aikana järjestettiin perheliikuntaan painottuneita pilottitapahtumia, joista osa oli Paralympiakomitean ja sen kumppaneiden järjestämisvastuulla. Tapahtumiin kutsuttiin Suomen Ladun yhdistystoimijoita tutustumaan yhdenvertaisten ja esteettömyysasiat huomioivien tapahtumien järjestämiseen.

Osa pilottitapahtumista oli Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten järjestämiä, ja niiden osalta Paralympiakomitean tehtävänä oli tarjota osaamista, vinkkejä ja välineitä sekä markkinoida tapahtumia kohderyhmiin kuuluville.

Hankkeen aikana tuotettiin vapaaehtoisille tapahtumanjärjestäjille suunnatut Opas ulkoilutapahtumien järjestäjille soveltavaan toimintaan sekä Luontotapahtuman esteettömyys -tarkistuslista.

Lataa käyttöösi opas ja tarkistuslista

Opas ulkoilutapahtumien järjestäjille soveltavaan toimintaan Tapahtumajärjestäjän esteettömyys -tarkistuslista

 

Katso webinaari: Yhdenvertaisen luontoliikunnan kokemuspäivä

Yhteiset polut -hankkeen aikana järjestetyn Yhdenvertaisen luontoliikunnan kokemuspäivän webinaari-tallenteista saat hyödyllistä tietoa erilaisten luontoliikkujien kokemuksista.