Palaa lajin sivulle

Alppihiihdon ja lumilautailun luokittelu

Alppihiihdon luokittelu

Alppihiihdossa urheilijat on luokiteltu 15 eri vammaluokkaan: pystyluokat LW1-9, kelkkaluokat LW10-12 ja näkövammaluokat B1-3. Vammaluokkien numerot kertovat vamman laadun eli mitä pienempi luku, sitä vaikeampi vamma.

Kilpailuissa kilpaillaan kolmessa eri luokassa (pystylaskijat, kelkkalaskijat ja näkövammaiset laskijat) siten, että luokille on määritelty aikatasoituskertoimet.

Pystyluokat LW1-9:

 • LW1: Vammaluokan LW1 urheilijoilla on vammoja, jotka vaikuttavat merkittävästi molempiin jalkoihin kuten esimerkiksi reisiamputaatio molemmissa jaloissa tai merkittävää lihasvoiman puutosta.

 • LW2: Vammaluokan LW2 urheilijoilla on merkittävä vamma yhdessä jalassa, jonka vuoksi he laskevat vain yhdellä suksella.

 • LW3: Vammaluokan LW3 urheilijoilla on keskivaikeita vammoja molemmissa jaloissa, kuten esimerkiksi lieviä koordinaatio-ongelmia tai lihasheikkoutta molemmissa jaloissa tai sääriamputaatiot molemmissa jaloissa.

 • LW 4: Vammaluokan LW4 urheilijoilla on vammaluokkaa LW2 lievempi vamma yhdessä jalassa, kuten esimerkiksi sääriamputaatio.

 • LW 5/7: Vammaluokkien LW5/7 urheilijoilla on vammoja molemmissa käsissä, kuten esimerkiksi amputaatioita, heikentynyttä lihasvoimaa tai koordinaatio-ongelmia.

 • LW 6/8: Vammaluokkien LW6/8 urheilijoilla on vamma yhdessä kädessä, kuten esimerkiksi amputaatio.

 • LW 9: Vammaluokan LW9 urheilijoilla on käsiin ja jalkoihin vaikuttavia vammoja, kuten esimerkiksi koordinaatio-ongelmia.

Kelkkaluokat LW10-12:

 • LW10: Vammaluokan LW10 urheilijoilla keskivartalon hallintakyky on hyvin heikko tai sitä ei ole, johtuen esimerkiksi selkäydinvammasta tai selkärankahalkiosta.

 • LW11: Vammaluokan LW11 urheilijoilla ylävartalon toimintakyky on hyvä mutta alavartalon toimintakyky on hyvin heikko, johtuen esimerkiksi selkäydinvammasta alhaalla nikamatasolla.

 • LW12: Vammaluokan LW12 urheilijoilla on vammoja jaloissa mutta keskivartalon toimintakyky on normaali tai lievästi heikentynyt. Usein myös vammaluokkien LW1-4 urheilijoiden vammat sopisivat vammaluokkaan LW12, joten vammaluokkien LW1-4 urheilijat saavat uransa alussa päättää laskevatko he pysty- vai kelkkaluokassa.

Näkövammaluokat B1-3:

 • B1: Sokea. Näkövammaluokan B1 urheilijat ovat joko sokeita tai heille on erittäin heikko näkökyky.

 • B2: Vaikeasti heikkonäköinen. Näkövammaluokan B2 urheilijoilla on parempi näkökyky kuin näkövammaluokan B1 urheilijoilla.

 • B3: Heikkonäköinen. Näkövammaluokan B3 urheilijoilla on lievin kilpailukelpoinen näkövamma.

Näkövammaluokkien B1-3 urheilijat laskevat oppaan kanssa, joka laskee urheilijan edessä ja antaa urheilijalle sanallisia ohjeita.

Ohjeet näkövammaisten urheilijoiden luokitteluun Näkövammaisten liiton sivuilla

Lumilautailun luokittelu

Lumilautailussa kilpaillaan kolmessa eri vammaluokassa: SB-LL1-2 ja SB-UL. 

Vammaluokat SB-LL1-2 on tarkoitettu urheilijoille, joilla on vammoja jaloissa kun taas vammaluokka SB-UL on tarkoitettu urheilijoille, joilla on vammoja käsissä.

Lumilautailu on kehittyvä laji ja sen suosion kasvun myötä luokittelujärjestelmää tullaan päivittämään vähitellen.

 • SB-LL1: Vammaluokan SB-LL1 urheilijoilla on joko merkittävä vamma yhdessä jalassa, kuten esimerkiksi reisiamputaatio tai keskivaikeita vammoja molemmissa jaloissa, kuten esimerkiksi merkittävää lihasvoiman puutosta. Urheilijoiden vammat vaikuttavat heidän tasapainoonsa, lumilaudan hallintaan sekä maaston mukailukykyyn.

 • SB-LL2: Vammaluokan SB-LL2 urheilijoilla on yhdessä tai molemmissa jaloissa lievempiä vammoja kuin vammaluokan SB-LL1 urheilijoilla, kuten esimerkiksi sääriamputaatio.

 • SB-UL: Vammaluokan SB-UL urheilijoilla on vammoja yläraajoissa, mikä vaikuttaa urheilijan tasapainoon mäkeä laskiessa.

Alppihiihdon luokittelijat

Huom! Luokitteluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä lajin yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilösivulle pääset siirtymään tästä.

Liikuntavammaisten laskijoiden luokittelu

 • Pirkko Bamberg

Näkövammaisten laskijoiden luokittelu

 • Näkökeskus Vision ylilääkäri