Palaa lajin sivulle

Pyöräilyn säännöt ja luokittelu

Säännöt

Pyöräilyssä noudatetaan Kansainvälisen Pyöräilyunionin UCI:n sääntöjä.

Kansainvälisen Pyöräilyunionin UCI:n säännöt

Luokittelu

Liikuntavammaiset urheilijat kilpailevat joko käsipyörällä, kolmipyörällä tai tavallisella polkupyörällä. Näkövammaiset urheilijat kilpailevat tandempyörällä apupilotin kanssa. Vammaluokkien numerot kertovat vamman laadun eli mitä pienempi luku, sitä vaikeampi vamma.

  • Käsipyöräily, H1-5: Käsipyöräilyssä on viisi eri vammaluokkaa. Vammaluokkien H1-4 urheilijat kilpailevat makuuasennossa ja vammaluokan H5 urheilijat polvillaan istuen.
  • Kolmipyörä, T1-2: Kolmipyöräisillä kilpailevat urheilijat on jaettu kahteen eri vammaluokkaan, T1 ja T2. Urheilijoiden vammat vaikuttavat tasapainoon ja motoriikkaan, minkä vuoksi he kilpailevat kolmipyöräisillä.
  • Polkupyörä, C1-5: Urheilijat, jotka pystyvät käyttämään tavallista polkupyörää kilpailevat viidessä eri vammaluokassa, C1-5. Näiden vammaluokkien urheilijoiden vammoihin kuuluu esimerkiksi amputaatioita, heikentynyttä lihasvoimaa sekä koordinaatioon vaikuttavia vammoja kuten ataksiaa ja atetoosia.
  • Tandempyöräily, TB: Vammaluokan TB näkövammaiset urheilijat kilpailevat tandempyörillä apupilotin kanssa. Tämän vammaluokan urheilijoiden tulee täyttää vähintään B3-näkövammaluokan minimivammakriteerit.

Ohjeet näkövammaisten urheilijoiden luokitteluun Näkövammaisten liiton sivuilla

Huom! Luokitteluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä lajin yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilösivulle pääset siirtymään tästä.