Paralympiakomitea käynnistää muutosneuvottelut

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea käynnistää muutosneuvottelut, joiden avulla järjestö tavoittelee arviolta 125 000 euron säästöjä vuodelle 2023. Muutosneuvotteluissa keskustellaan työntekijöiden lomauttamisesta arviolta enimmillään 90 päivän ajaksi.

Muutosneuvotteluiden taustalla on Paralympiakomitean vaikea taloudellinen tilanne. Inhimillisen virheen vuoksi Paralympiakomitealta jäi saamatta noin kahden miljoonan euron suuruinen valtion yleisavustus vuodelle 2023. 

Paralympiakomitea laati alkuvuodesta kolmen kohdan suunnitelman talousahdingosta selviytymiseen. Se koostuu julkisen puolen rahoitusratkaisuista, ulkopuolisesta rahoituksesta – joka pitää sisällään tähän mennessä jo 250 000 euroa tuottaneen Maailman arvokkain pelipaita -kampanjan – sekä toiminnasta tehtävistä säästöistä, joihin myös nyt alkavat muutosneuvottelut liittyvät.