Näin Paralympiakomitea selviytyy taloudellisesta ahdingosta

Suomen Paralympiakomitea

Selviytymissuunnitelma inhimillisestä virheestä aiheutuneen kahden miljoonan euron budjettivajeen täyttämiseksi sisältää kolme osa-aluetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät yleisavustukset liikuntaa edistäville järjestöille vuodelle 2023 julkistettiin torstaina.

Liikunnan valtakunnallisiin palvelujärjestöihin lukeutuva Suomen Paralympiakomitea ei saanut lainkaan yleisavustusta, kuten Paralympiakomitea tiedotti tammikuun puolivälissä. Syynä yleisavustuksetta jäämiseen oli, että Paralympiakomitean valtionavustushakemus myöhästyi päivällä joulukuun alussa 2022.

Vuonna 2022 Suomen Paralympiakomitean yleisavustus oli 2,062 miljoonaa euroa, joten järjestön noin 3,36 miljoonan euron budjettiin jää yli 60 prosentin lovi. Paralympiakomiteassa aloitettiin toimenpiteet tuon kuilun umpeen kuromiseksi välittömästi tilanteen valjettua.

Paralympiakomitean selviytymissuunnitelmassa kahden miljoonan euron budjettivajeen täyttäminen on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) julkisen puolen rahoitusratkaisuihin, 2) ulkopuoliseen rahoitukseen ja 3) toiminnasta tehtäviin säästöihin.

Julkisen puolen rahoitusratkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi vain antaa Paralympiakomitealle siltä saamatta jäänyttä yleisavustusta. Ei, vaikka rahat ovat olemassa. Sen sanelee hallintolaki.

Suomen Olympiakomitealle myönnetystä 6,79 miljoonan euron avustussummasta 400 000 euroa ohjataan vammaisurheilun tukemiseen. Tämän lisäksi Paralympiakomitealla on mahdollista hakea ministeriöltä erilaisia erityisavustuksia.

Vuonna 2018 Suomen Ampumahiihtoliiton yleisavustuksen jäätyä saamatta ministeriö myönsi liitolle erityisavustuksia noin 50 prosentin verran yleisavustuksen kokonaismäärästä. Tätä voinee pitää suuntaa antavana määränä myös Paralympiakomitealle haettavissa olevien erityisavustusten osalta siten, että Olympiakomitean kautta tuleva 400 000 euroa on osa tätä kokonaisuutta.

Paralympiakomitea voi hakea erityisavustuksia erilaisiin hankkeisiin, joiden avulla järjestön toimintoja pystytään turvaamaan.

Ulkopuolinen rahoitus

Julkisen rahoituksen avulla Paralympiakomitean taloudellisesta ahdingosta pystytään paikkaamaan osa, mutta tilanne on siitä huolimatta äärimmäisen vakava ja tarve tuelle on suuri. Jotta vammaisten henkilöiden urheilemisen ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet saadaan turvattua, Paralympiakomitea panostaa voimakkaasti ulkopuolisen rahoituksen kasvattamiseen.

Paralympiakomitea käynnistää maaliskuun alussa varainhankintakampanjan useamman pro bono -periaatteella järjestöä auttavan tahon tuella. Kampanjan kautta tavoitellaan pienlahjoituksia yksityishenkilöiltä kampanjasivuston ja MobilePayn kautta sekä isompia tukisummia yrityksiltä ja yhteisöiltä. Tutustu Maailman arvokkain pelipaita -kampanjaan täällä.

Tämän lisäksi Paralympiakomitea pyrkii kasvattamaan yhteistyökumppanuuksien kautta saatavaa rahoitusta ja kartoittaa kaikki potentiaaliset säätiörahoitusmahdollisuudet sekä mesenaattilahjoittajat.

Toiminnasta tehtävät säästöt

Julkisen puolen ja ulkopuolisen rahoituksen osalta Paralympiakomitea tavoittelee yhteensä noin kahta miljoonaa euroa. Tämän lisäksi järjestö säästää kaikista mahdollisista toiminnoista. Periaatteena on, että toiminnot, joiden peruuntumisesta tai joista karsimisesta ei ole suoraa haittaa urheilijoille ja liikkujille, ovat uhrattavissa. 

Toimintoja, joista ei olla valmiita tinkimään, ovat esimerkiksi Suomen joukkueen lähettäminen kehitysvammaisten Special Olympics -maailmankisoihin Berliiniin, Paralympiakomitean omien lajiliittovastuulajien arvokilpailut sekä Valtti-ohjelma, jossa vammaisille lapsille ja nuorille etsitään liikuntaharrastusta.

Paraurheilun ja soveltavan liikunnan kokeilutapahtumia ei järjestetä yhtä paljon kuin normaalivuosina, ja mm. lasten ja nuorten Para Junior Games -kisat Jyväskylässä tiivistetään kaksipäiväisistä yksipäiväisiksi.

Toimivapaalla tämän vuoden ajan olevan Paralympiakomitean työntekijän tilalle ei palkata ketään, vaan hänen työtehtävänsä jyvitetään muille työntekijöille. Myös toiminnan kehittämiseen suunniteltuja toimenpiteitä, kuten Paralympiakomitean nettisivujen uudistaminen, perutaan tämän vuoden osalta.

 

Lue lisää:

Paralympiakomitean valtionavustushakemus myöhästyi – noin kahden miljoonan yleisavustus jää saamatta

Maailman arvokkain pelipaita -keräyksellä haetaan tukea paraurheilun taloudelliseen ahdinkoon

Paralympiakomitean hallituksen kokous: Agendalla taloustilanteen kehittyminen ja Maailman arvokkain pelipaita -kampanja