SEDY2-hankkeessa kehitetään työkaluja lasten liikuntaa ohjaaville

SEDY-ryhmäkuva, alarivissä Aija Saari, Virpi Remahl ja Nina Peltonen.

Vammaisten ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntatarjontaan liittyviin haasteisiin etsitään inklusiivisia ratkaisuja kansainvälisen Sport Empowers Disabled Youth -projektin jatkohankkeella. Suomesta SEDY2-hankkeessa mukana ovat Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti. Kolmivuotinen (2020–2022) hanke on hollantilaisen InHolland-ammattikorkeakoulun koordinoima. Hollannin ja Suomen lisäksi mukana ovat Portugali, Liettua ja Itävalta.

SEDY-hankkeen juuret ovat kuuden vuoden takana. Ensimmäisellä kaudella (2015–2017) koottiin tietoa soveltavan liikunnan tilasta seitsemässä kumppanimaassa. Tulokset olivat huolestuttavia. Vammaiset lapset ja nuoret liikkuvat vammattomia vähemmän ja harrastavat harvemmin liikuntaa erilaisissa harrasteryhmissä. Kumppanimaissa toteutettuun liikuntakyselyyn vastanneista 822 liikuntaa harrastavasta vammaisesta nuoresta vain alle puolet (49%) olivat tyytyväisiä toimintaan. Yksi keskeisimpiä ongelmia oli soveltuvan liikuntatarjonnan löytäminen.

Suomalaiset kehittivät ratkaisuksi Valtti-toimintamallin, joka osoittautui menestykseksi. Pilotin jälkeen Valtti-ohjelma vakiintui Suomessa koko maan kattavaksi toiminnaksi. Tänä vuonna Suomessa käynnistyy Valtti-ohjelman viides toimintavuosi.

Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen vähintään neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana liikuntakerroilla tukena, kannustajana ja kaverina. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kuntoutus-, kasvatus- tai sosiaalialan opiskelijoita, jotka saavat Valttina toimimisesta opintosuorituksia.

Valtti-toimintamalli on myös SEDYn kakkosvaiheen ytimessä. Suomen lisäksi Valttia on menestyksekkäästi käytetty InHolland-ammattikorkeakoulun opetuksessa. Hankerahoitus antaa mahdollisuuden levittää toimintamallia myös muualle Eurooppaan. Samalla kehitetään työkaluja jo olemassa olevan toiminnan parantamiseksi, kuten esimerkiksi Valttien rekrytointiin ja koulutukseen. Suomen Paralympiakomitealla ja Liikuntakeskus Pajulahdella on tässä työssä keskeisin rooli. 

Ensin kuitenkin pitäisi tuottaa ymmärrystä inkluusiosta. Tämän työpaketin vastuututkijana toimii InHolland ammattikorkeakoulun lehtori Afke Kejkstra.

– Emme tiedä mitä vammaiset lapset ja nuoret itse ajattelevat. Mitä he toivovat liikunnalta? Missä he haluavat harrastaa ja kenen kanssa? Millaisia kokemuksia heillä on syrjinnästä tai mukaan pääsystä? Tavoitteena on löytää keinoja inkluusion sanoittamiseksi yhteiskunnan eri tasoilla, kuten lapsille itselleen, perheille, ohjaajille, palveluntarjoajille ja päätöksentekijöille, Kejkstra sanoo. 

SEDY2-hankkeen tutkimus toteutetaan neljässä maassa fokusryhmähaastatteluina lasten ja nuorten lisäksi huoltajille ja liikuntaa ohjaaville. Haastattelujen tuloksia pohditaan eri maiden omissa seminaareissa, joissa kohtaavat vammaisurheilujärjestöt ja tutkijat. Ensimmäisen vuoden tulokset esitellään eurooppalaisille tutkijoille lokakuussa järjestettävässä EUCAPA-konferenssissa Espanjassa.

Lisätietoa SEDY2-hankkeesta ja Valtti-ohjelmasta