Ahos-apuraha tukee kouluttautumista ja kehittämisprojekteja - haku päättyy 28.2.2021

Luistelija ja ohjaaja. Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön rahoittama osaamisen kehittämisen tuki, Ahos-apuraha, on mahdollistanut jo vuodesta 1991 lähtien soveltavaan liikuntaan ja vammaisurheiluun liittyviä opintomatkoja, kouluttautumista ja erilaisia itsenäisesti räätälöityjä osaamisen kehittämisen projekteja.

– Ahos-apurahaa on hyödynnetty monipuolisesti niin eri alojen ammattilaisten kuin liikunnan ja urheilun vapaaehtoistoimijoidenkin tahoilta. Esimerkiksi useiden kansainvälisten soveltavan liikunnan kongressien suomalaisedustus on ollut mittava ja monet osallistujista ovat olleet liikkeellä Ahos-apurahan mahdollistamana. Kongresseista tuliaisina tuodut uudet opit ja ideat, sekä kansainväliset verkostot ovat edesauttaneet suomalaisen soveltavan liikunnan kehitystä ja ajantasaisuutta, kertoo Paralympiakomitean koulutuskoordinaattori Piia Korpi.

Apurahan avulla on myös aikaansaatu merkittävää kehitystä eri vammaisurheilulajeissa, kun Suomesta on päästy esimerkiksi tutustumaan eri lajien edelläkävijämaiden olosuhteisiin, valmennukseen ja kilpailujärjestelyihin.

– Ilman apurahaa moni näistä matkoista olisi varmasti jäänyt haaveiden tasolle. Lajien kehitystä ovat tukeneet myös esimerkiksi Ahos-apurahalla mahdollistetut valmentajien, luokittelijoiden ja tuomareiden kouluttautumiset aina itse räätälöidyistä opintokokonaisuuksista erilaisiin teemaseminaareihin ja valmentajan ammattitutkintoon asti. Harrasteliikunnan puolella apurahaa on hyödynnetty muun muassa soveltavan joogan ja alppihiihdon ohjaajakoulutuksiin sekä esteettömän luontoliikunnan opintomatkoihin.      

Ahos-kehittämistuki laajempiin kehitysprojekteihin

Vuonna 2019 perinteisen Ahos-apurahan rinnalle lisättiin uusi, laajempia kehitysprojekteja mahdollistava tukimuoto, Ahos-kehittämistuki. Tuki on tarkoitettu hankkeille, joissa opintomatkan kustannuksia kattava opintoapuraha ei riitä, ja joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää pysyvää liikuntatoimintaa vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille.

– Ahos-kehittämistukea voivat hakea esimerkiksi lajiliitot, jotka haluavat kehittää vaikkapa koulutusjärjestelmäänsä vammaisurheilun näkökulmasta. Tämäntyyppinen kehittämishanke voisi sisältää muun muassa ulkomaisen kouluttajan kutsumisen Suomeen, koulutuksen ja koulutusmateriaalin suunnittelukuluja ja kotimaisten kouluttajien kouluttajakoulutuksen kuluja, Korpi kertoo.

Siinä missä perinteisempi Ahos-apuraha jo tunnetaan ainakin aktiivisempien lajien ja muiden toimijatahojen piirissä, Ahos-kehittämistuki on osin vielä hyödyntämätön resurssi. Korpi kannustaakin kaikkia hakukelpoisia yhteisöjä tutustumaan myös kehittämistuen mahdollisuuksiin toiminnan eteenpäin viemisessä.

Ahos-apurahan ja -kehittämistuen seuraava haku päättyy helmikuun lopussa.