Esittelyvideot avaavat Valtti-ohjelman hyötyjä eri kohderyhmille 

Valtti-ohjelman eri kohderyhmiä: opiskelija-Iida, Valtti-lapset Lumi ja Miko, valmentaja-Erwin ja opettaja-Virpi

Suomen Paralympiakomitea on julkaissut viisi Valtti-ohjelmaa eri kulmista esittelevää videota. Videoissa tuodaan esiin, mistä Valtti-ohjelmassa on kyse ja mitä se tarjoaa ohjelmaan osallistuville perheille, ohjelman yhteistyöoppilaitosten opettajille, Valteiksi ryhtyville opiskelijoille sekä urheiluseuroille. Viides Valtti-video esittelee ohjelmaa yleisesti. Videoista on myös ruotsiksi ja englanniksi tekstitetyt versiot. Linkit englannin- ja ruotsinkielisten versioiden soittolistoihin ovat artikkelin alalaidassa.

Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta. Lapset ja nuoret hakevat ohjelmaan mukaan keväällä, haku on auki Paralympiakomitean sivuilla 1.3.–30.4. (Siirry Valtti-ohjelman hakuun tästä). Ohjelmaan mukaan valitut saavat henkilökohtaisen Valtin, joka on liikuntakaveri ja harrastuksen pariin saattaja. Valtti valmistelee ohjattavalleen neljän liikuntakokeilun mittaisen jakson, joka toteutetaan syksyllä. Valtit ovat pääasiassa ohjelman yhteistyöoppilaitosten opiskelijoita.

Valtti-ohjelmassa pureudutaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin liittyvään ongelmaan, joka syntyy siitä, että perheet eivät tiedä, mikä laji tai liikuntamuoto soveltuu heidän lapselleen, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy ja kelpaako lapsi mukaan. Urheiluseuroilla ja muilla liikuntatoimintaa järjestävillä tahoilla saattaa puolestaan olla pelkoja oman osaamisen ja ohjaajaresurssien riittävyyden suhteen. Seuroilla voi olla myös vaikeuksia tavoittaa kohderyhmään kuuluvia potentiaalisia harrastajia. 

Valtti-ohjelma tarjoaa ratkaisuja näihin ongelmiin ja julkaistujen videoiden avulla pyritään puhuttelemaan kutakin ohjelmaan kytköksissä olevaa tahoa – perheitä, opiskelijoita, oppilaitoksia ja seuroja – niiden omasta näkökulmasta: 

Perheet

Down-tyttö Lumin äiti Päivi epäröi ensin Valtti-ohjelmaan ilmoittautumista, mutta ei joutunut katumaan mukaan lähtemistä: 

– Erityislapsen perheen arjessa on tosi paljon säädettävää, kiirettä ja stressiäkin välillä, niin se että joku tulee ja etsii niitä harrastuksia ja lähtee aikatauluttamaan ja ottamaan kontakteja, oli mieletön helpotus, Päivi kiittelee perheille suunnatulla videolla.

 

Opiskelijat 

Opiskelijoille Valtti-ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada käytännönläheistä kokemusta erityislapsen kanssa toimimisesta ja tehdä samalla aidosti merkityksellistä työtä. 

– Valttina toimiminen on antanut minulle hirveästi itseluottamusta kohdata erilaisuutta. Suosittelen Valtti-ohjelmaan lähtemistä ihan kaikille, ja suosittelen myös sitä, että kun Valtti-ohjaajaksi lähtee, niin tekee sen huolella ja panostaa siihen aidosti, koska sillä voi olla ihan mieletön merkitys lapsen tulevaisuuteen, Valttina toiminut Iida sanoo videolla.

 

Opettajat

Valtti-ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille Valtti tarjoaa työkalun käytännönläheiseen oppimiseen ja auttaa samalla verkostoitumaan alueen urheiluseurojen, kaupungin liikuntatoimen ja muiden toimijoiden kanssa. 

– Valtti-toiminta tukee työelämälähtöistä oppimista. Se on hyvin käytännönläheinen keino saada opiskelijat tutustumaan soveltavan liikunnan kenttään, kiittelee Pajulahden urheiluopiston Virpi Remahl opettajavideolla.

 

Urheiluseurat

Urheiluseuroille Valtti-ohjelma ja sen mukanaan tuomat kokeilijat voivat parhaimmillaan toimia seuralle alkusysäyksenä oman paraurheilu- tai soveltavan liikunnan toiminnan aloittamiseen. 

– Rohkeasti kokeilemalla pääsee pitkälle. Ja hakemalla lisätietoa, jos tuntuu, että sitä tarvitaan. Vanhempia voi haastatella, miten paljon lapsi pystyy tekemään ja miten paljon apua hän tarvitsee, Hyvinkää Triathlonin Erwin Borremans toteaa urheiluseuravideolla.

 

Valtti-mallia levitetään ympäri Eurooppaa

Valtti-ohjelma käynnistyi vuonna 2016 osana Euroopan Unionin Erasmus+ Sport -ohjelman rahoittamaa Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) -yhteistyöhanketta (2015–2017). Sittemmin Valtti on juurtunut pysyväksi osaksi Paralympiakomitean toimintaa. Nyt Suomi on mukana SEDY-hankkeen jatko-osassa (SEDY 2, 2020–2022) yhdessä hollantilaisten, liettualaisten, portugalilaisten ja itävaltalaisten kumppanien kanssa. Alkuperäisen hankkeen tapaan myös jatkohankkeen tavoitteena on saada nykyistä useampia vammaisia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan liikuntaan, tunnistaa tämän tavoitteen tiellä olevia esteitä, kehittää ratkaisuja esteiden purkamiseksi ja levittää toimivia käytäntöjä ympäri Eurooppaa. Viisi Valtti-videota tekstitettyine versioineen ovat osa hanketta ja pyrkimystä levittää toimivaksi osoittautunutta Valtti-mallia muihin maihin. 

Suomen Paralympiakomitean lisäksi SEDY 2 -hankkeessa on mukana Suomesta myös Liikuntakeskus Pajulahti. Hankkeeseen liittyen Pajulahti on räätälöimässä Valteille omaa, tiivistä verkkokoulutuskokonaisuutta, jonka kautta Valtit saavat tarvittavat perustiedot paraurheilusta ja soveltavasta liikunnasta ennen ohjattaviensa kohtaamista. Pajulahden ja Paralympiakomitean yhteiseen soveltavan liikunnan verkkokoulutuskokonaisuuteen kuuluva Valtti-koulutusosio tullaan toteuttamaan myös englanniksi, jolloin sitä voi hyödyntää myös muissa Valtti-mallin käyttöön ottavissa maissa. Lue lisää SEDY2-hankkeesta täältä.

Kieliversiot

Valtti-yleisesittelyvideo