Aktiivisuutta läpi arjen – Paralympiakomitean vetämässä hankkeessa kehitetään sote-alan työntekijöille koulutus vähän liikkuvien asiakkaiden aktiivisuuden edistämiseen

Lähikuvassa kahvakuulaa nosteleva käsi ulkotakissa syksyisessä maisemassa, taustalla näkyy ohjaaja ohjaamassa jumppatuokiota. Kuvan toisella puolella lähikuvassa osa ympyränmallista Helmi-mallia, jonka keskiössä ammattilainen ja asiakas, joita kiertävät

Suomen Paralympiakomitean aloittamassa hankkeessa jatketaan kesällä päättyneen Hyvät muuvit -hankkeen työtä jalkauttamalla siinä kehittyä Helmi-mallia sote-alan arkeen ja opetukseen. Päämääränä on kehittää yhteistoimintamallin pohjalta koulutuskokonaisuus osaksi sote- ja liikunta -alojen työntekijöiden opintoja. Mukaan mahtuu vielä oppilaitoksia ja sote- ja liikunta -alojen toimijoita hankekumppaneiksi!

Tutkimusten mukaan esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat, vammaiset henkilöt ja ikäihmiset kuuluvat ihmisryhmiin, joiden kohdalla fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät toteudu. Nämä ryhmät ovat myös merkittäviä asiakasryhmiä palveluasumista ja muita arjen tukitoimintoja järjestävissä sosiaali- ja terveysalojen palveluissa.

Halua liikkua nykyistä enemmän näillä ihmisryhmillä usein on, mutta arjen rakenteet eivät tarjoa siihen riittävän mielekkäitä mahdollisuuksia, varsinkin kun asumispalveluissa ja tukitoiminnan parissa työskentelevät ammattilaiset ovat työssään jo valmiiksi kuormittuneita.

Ylhäältä alaspäin kulkevat päätökset liikunnan lisäämisestä asumispalveluiden ja tukitoiminnan arkeen aiheuttavatkin erilaisissa asiakasyhteisöissä työskentelevissä ammattilaisissa usein muutosvastarintaa, koska niiden koetaan lisäävän työntekijöiden taakkaa.

Paralympiakomitean ja yhteistyökumppaneiden vuonna 2022 päättyneessä Hyvät muuvit -hankkeessa tähän ongelmaan tartuttiin kehittämällä palvelumuotoiluun perustuva Helmi-malli, joka auttaa etenkin sote-alan ammattilaisia edistämään arjen aktiivisuutta ja liikkumista vaikuttavasti yhdessä vähän liikkuvien asiakkaidensa kanssa.

Jatkona Hyvät muuvit -hankkeelle on nyt syksyn 2022 mittaan käynnistetty Aktiivisuutta läpi arjen -hanke. Uusi hanke jatkaa Helmi-mallin kehittämistä ja sen jalkauttamista niin sote-alan työntekijöiden toimintaan ja koulutukseen kuin mahdollisimman laaja-alaisesti hyödynnettäväksi myös kuntoutuksen ja liikunnan aloilla. Loppuvuoden 2022 aikana onkin kartoitettu sote- ja liikunta-alan tarpeita erityisesti osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja soveltavaan liikuntaan liittyen.

- Ensimmäinen syksy on kulunut Helmi-mallia markkinoiden ja uutta hanketta valmistellen. Ensi kevään aikana keräämme lisää ymmärrystä jo alalla työskentelevien työntekijöiden arjesta sekä alalle opiskelevien tulevien ammattilaisten ajatuksista erilaisissa työpajoissa ja haastatteluilla. Samalla jatkamme Helmi-mallin jalkautusta käytännön työhön erilaisten asiakasyhteisöjen arjessa, kertoo myös Hyvät muuvit -hanketta vetänyt ja nyt uutta hanketta koordinoiva Katariina Jauhiainen Paralympiakomiteasta.

Pilottikokeiluja ja koulutuksen suunnittelua yhteistyökumppaneiden kanssa

Aiesopimuksella jo rahoitusta hakiessa yhteistyökumppaneiksi Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeeseen lähtivät Hyvissä muuveissakin kumppaneina toimineet Aspa-säätiö ja Mielenterveyden keskusliitto, sekä lisäksi Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Kehitysvammaliiton Papunet sekä Turun Ammattikorkeakoulu.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kautta yhteistyö on alkanut asumispalveluita tuottavan Tukena Menninkäisen kanssa, ja Aspa Palveluiden kautta mukaan saadaan aiemman hankkeen tavoin Aspa-koteja, joiden kanssa tavoitteena tällä kertaa on kerätä monipuolisesti lisää työntekijäymmärrystä sote-ammattilaisten arjesta eri tasoisissa asumisen palveluissa, kuten tuetussa asumisessa, palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa.

- Lisäksi yhteistyö on alkanut Laurean ja SAMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa sekä Vierumäen Urheiluopiston ja Haaga-Helian liikunta-alan opiskelijoiden kanssa erityisesti Helmi-mallin tiimoilta. Yhteistyötä käynnistellään myös muun muassa lähihoitajia kouluttavan Pohjoisen Keski-Suomen opiston kanssa, Jauhiainen sanoo.

Vielä jatkuvan tiedonkeruuvaiheen jälkeen Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa edetään syksyllä 2023 kehittämään kerättyyn ymmärrystietoon pohjautuvaa koulutusta. Tarkoitus on myös toteuttaa ketteriä pilottikokeiluja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta osaksi sote-alan opintoja suunniteltava koulutuskokonaisuus voidaan hioa monipuolisesti sote-alalla toimivaksi keväällä 2024.

- Mukaan yhteistyökumppaneiksi mahtuu vielä erityisesti sosiaalialan osaajia ja heitä kouluttavia tahoja, Jauhiainen kutsuu mukaan.


Lue lisää Helmi-mallista, tilaa maksuton käsikirja ja liity kaikille uudesta hankkeesta kiinnostuneille avoimelle postituslistalle täältä

 

Lue lisää:

Muutos mukavaksi – Arkiliikunnan lisäämisessä auttava henkilö toimii tukijana asiakkaansa muutosprosessissa

Mikä auttaa ammattilaista sitoutumaan arkiliikuntaan vähän liikkuvan kanssa?

Osallistaminen alkaa arvostavasta kohtaamisesta – niin myös liikkumaan aktivoidessa

Minkälaista ymmärrystä omasta yhteisöstä tarvitaan sen aktiivisuuden lisäämiseksi?

Kerätyn ymmärryksen kiteyttäminen antaa suuntaviivat sille, mitä liikunnan edistäminen voi käytännössä olla omassa yhteisössä

Kokeilemalla kehittäminen on vielä monelle vieras toimintatapa, mutta se opettaa ja tuottaa tulosta myös liikkumisen edistämisessä

Kun pohjatyöt on Helmi-mallin avulla tehty kunnolla, liikunnallisen toiminnan toteuttaminen juurtuu asiakasyhteisön merkityksellisempään arkeen

Lisätietoa: