Kun pohjatyöt on Helmi-mallin avulla tehty kunnolla, liikunnallisen toiminnan toteuttaminen juurtuu asiakasyhteisön merkityksellisempään arkeen

Koontikuvassa toisella puolella Katariina Jauhuiainen lähikuvassa, toisella puolella osa ympyränmallisesta Helmi-mallista.

Palvelumuotoiluun perustuva Helmi-malli auttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoito- tai liikunta-alan ammattilaisia edistämään liikkumista ja aktiivisuutta vähän liikkuvien asiakkaidensa keskuudessa. Mallin kehittämistä vetänyt Katariina Jauhiainen avaa helminauhan ensimmäisen kierroksen päätteeksi koittavaa toteuttamisen vaihetta.

Syksyllä 2022 julkaistun Helmi-mallin avulla arjessa tukena toimivat eri alojen ammattilaiset voivat edistää liikuntaa ja aktiivisuutta lähtökohtaisesti vähän liikkuvien asiakkaidensa elämässä, yhteistyössä heidän itsensä kanssa.

Helmi-mallin kuudes vaihe kuuluu: TOTEUTA.

Kuusivaiheisen mallin viimeisessä vaiheessa jalkautetaan koko prosessin aikana opittua ja koettua osaksi arkea. Niin pienesti tai isosti kuin arjen aktiviteetit parhaiten toimivat. Mieluisia aktiviteetteja jatketaan ja merkityksellisiksi koettuja toimintoja pidetään yllä kunkin asiakkaan ja yhteisön arkeen sopivalla tavalla.

Oleellista on kuitenkin, että toimintatapa on tullut tutuksi, ja toisten huomioimisesta ja ymmärtämisestä sekä yhteistoimijuudesta on opittu jotakin.

Jotta mallin aiemmissa vaiheissa ymmärryksen pohjalta yhdessä kehitetty ja testattu aktiivinen toiminta jatkuu ja pysyy säännöllisenä asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisössä, on tärkeää seurata sen toteutumista sekä antaa mahdollisuus asiasta kiinnostuneille henkilöille ottaa vastuuta ja käyttää aikaa asian eteenpäin viemiseen.

Voi olla, että Helmi-mallin ensimmäisen kierroksen jälkeen arkeen jo jää uutta, aktiivista toimintaa. Tai sitten sen aikana on saatu lisää oppia ja ymmärrystä niin itsestä kuin toisista mukana olleista, ja aktiviteetit syntyvät seuraavalla kierroksella.

Varmasti myös asiakkaiden tuen ja motivoinnin tarve vaihtelee, mutta ymmärrys ja yhteistoimijuus auttavat aktiivisen toiminnan edistämisessä ja arjen tasapainon löytämisessä.

Miksi malli, joka kiertää kehää ilman selkeää päätepistettä?

Helmi-malli on nimensä mukaisesti helminauhamainen ja tarkoituksella ympyrän muotoinen, sillä aktiivisuuden ja liikkumisen edistäminen on jatkuva prosessi.

Asiaan sitoutuminen, ihmisten osallistaminen, yhteinen ymmärrys, keskeisimmät periaatteet, erilaiset ideat, vaihtoehdot ja kokeileminen sekä toiminta osana arkea toistuvat niin ajatuksissa kuin tekemisessä.

Jokainen kierros parantaa asiakkaiden omatoimisuutta, ja työntekijöiden arki muuttuu vähitellen helpommaksi.

Jokainen Helmi-mallin mukaan toteutettu sitoutumisen, osallistamisen, ymmärtämisen, kokeilemisen, kiteyttämisen ja toteuttamisen kierros parantaa yhteisön asiakkaiden hyvinvointia ja lisää heidän omatoimisuuttaan sekä fyysistä aktiivisuuttaan. Tätä kautta myös työntekijöiden arki muuttuu vähitellen helpommaksi.

Jatkuvan prosessin kautta on mahdollisuus oppia yhä uudestaan jotakin uutta, kehittää asioita ja tehdä aina laajemmin yhdessä. Toistuvat vaiheet myös vahvistavat asumispalvelun tai tukitoiminnan asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistä kulttuuria ja tapaa toimia.

Kaikki lähtee siitä, keitä me olemme, mikä meille on elämässä mieluisaa ja merkityksellistä, ja kuinka voimme toteuttaa itseämme ja olla osallisia meitä koskevissa asioissa – myös aktiivisuuden, liikkumisen ja hyvinvoinnin suhteen.

Siksi Helmi-malli ei tarjoa valmista liikuntaohjelmaa, vaan on avain muutokseen, joka vaaditaan, että juuri omassa yhteisössä toimivat tavat olla aktiivisia arjessa pysyvät yllä.

Aktiviteetteja toteutettaessa muutosta saa aikaan merkityksellisyyden kokeminen, ja merkitys puolestaan on avain pysyvään toimintaan, liikkeen lisäämiseen.

 

Lue lisää Helmi-mallista ja lataa tai tilaa maksuton käsikirja

Syksyn mittaan julkaistavassa blogisarjassaan Katariina Jauhiainen avaa ajatuksia Helmi-mallin mukaisten työvaiheiden taustalla ja opastaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan mallista kaiken irti omassa työssään vähän liikkuvien asiakasryhmien aktiivisuutta edistäessä.


Lue lisää:

Kokeilemalla kehittäminen on vielä monelle vieras toimintatapa, mutta se opettaa ja tuottaa tulosta myös liikkumisen edistämisessä

Kerätyn ymmärryksen kiteyttäminen antaa suuntaviivat sille, mitä liikunnan edistäminen voi käytännössä olla omassa yhteisössä

Minkälaista ymmärrystä omasta yhteisöstä tarvitaan sen aktiivisuuden lisäämiseksi?

Osallistaminen alkaa arvostavasta kohtaamisesta – niin myös liikkumaan aktivoidessa

Mikä auttaa ammattilaista sitoutumaan arkiliikuntaan vähän liikkuvan kanssa?

Muutos mukavaksi – Arkiliikunnan lisäämisessä auttava henkilö toimii tukijana asiakkaansa muutosprosessissa

Hyvät muuvit -hanke: Hyvinvointi, aktiivisuus ja yhteistyö lisääntyneet