Muutos mukavaksi – Arkiliikunnan lisäämisessä auttava henkilö toimii tukijana asiakkaansa muutosprosessissa

Koontikuvassa toisella puolella Katariina Jauhuiainen lähikuvassa, toisella puolella osa ympyränmallisesta Helmi-mallista.

Mistä on kyse uudessa Helmi-mallissa, jonka avulla tukea antava työntekijä voi auttaa vähän liikkuvia asiakkaitaan lisäämään liikuntaa ja aktiivisuutta arkeen? Helmi-mallin synnyttäneestä hankkeesta vastannut Katariina Jauhiainen starttaa mallia esittelevän blogisarjansa pohtimalla muutosprosessia, jonka mallin avulla tehtävä työ käynnistää.

Kehittäminen ja edistäminen ovat keinoja tehdä jotakin eri tavalla kuin aikaisemmin. Ne tarkoittavat siis muutosta kohti toimivampaa ja enemmän merkitystä tuottavaa tapaa tehdä asioita.

Muutos voidaan helposti mieltää epämiellyttäväksi ja raskaaksi, mutta sen ei tarvitse olla negatiivista. Minulle muutos on aina prosessi, jonka aikana on mahdollisuus oppia jotakin uutta. Ei se välttämättä helppoa ole tai onnistu täysin ilman vastoinkäymisiä, mutta oppimisen kautta prosessista tulee mielenkiintoinen, ja vähitellen uutta omaksuen pysyvä osa omaa toimintaa.

Oppimisen kautta muutosprosessista tulee mielenkiintoinen.

Vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä on kyse muutoksessa tukemisesta. Aito kiinnostus henkilöstä sekä hänen yksilöllinen tuntemisensa ovat avainasioita muutosprosessin alussa.

On myös tärkeää tiedostaa tuen antajana omat motiivit ja voimavarat tässä kokonaisprosessissa. Peruslähtökohtia ovat kohtaaminen ja läsnäolo sekä kuunteleminen ja vuorovaikutus. Yhdessä sovitut tavoitteet ja niiden seuraaminen sekä yhdessä kokeilu ja eteenpäin jatkaminen mahdollisista takapakeista huolimatta vievät muutosta eteenpäin.

Tavoitteena ovat merkitykselliset asiat, hyvin pienetkin, säännöllisesti arjessa. Keskeistä on opetella taitoja, jotka auttavat muutosprosessissa ja tukevat aktiivisuuden ja liikkumisen pysyvyyttä.

Tänä syksynä julkaisemamme Helmi-malli antaa muutostyöhön oivat eväät. Malli on luotu vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeista ja yhdessä heidän kanssaan. He itse kokemuksiaan ja tietoa jakamalla ja eri vaiheita testaamalla ovat aktiivisesti osallistuneet mallin kehittämiseen ja lopullisen muodon syntymiseen.

Malli on tarkoitettu ammattilaisten, tuen antajien, käyttöön työkaluksi aktiivisuuden ja liikkumisen tukemiseen ja edistämiseen. Malli itsessään on aktiivisesti osallistava ja lukijaansa motivoiva. Se ei anna valmiita vastauksia, vaan sen on tarkoituskin herättää pohtimaan kokonaistilannetta ja muutostarpeita niin omasta kuin tukea tarvitsevien näkökulmasta.

Helmi-mallin avulla voi myös syventyä ohjaukseen ja motivointiin, ja isossa kuvassa se onkin malli sekä osallisuuden edistämiseen ja että liikkujien tukemiseen oman arkensa muutoksessa.


Lue lisää Helmi-mallista ja lataa tai tilaa käsikirja

Syksyn mittaan julkaistavassa blogisarjassaan Katariina Jauhiainen avaa ajatuksia Helmi-mallin mukaisten työvaiheiden taustalla ja opastaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan mallista kaiken irti omassa työssään vähän liikkuvien asiakasryhmien aktiivisuutta edistäessä.


Lue lisää:

Lisää liikuntaa pala kerrallaan

Mikä motivoi mielenterveyskuntoutujan liikkumaan?

Hyvät muuvit -hanke: Hyvinvointi, aktiivisuus ja yhteistyö lisääntyneet