Vammaiset vaikuttajiksi -hanke

Reeta Lindeman puhumassa yleisön edessä.

Paralympiakomitean Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen (2021–2022) tavoitteena on sekä lisätä vammaisten henkilöiden valmiuksia edetä päätöksenteon paikkoihin urheilussa tai muualla yhteiskunnassa että edistää urheilun yhdenvertaista toimintakulttuuria yleisesti. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tavoitteet

  • Nykytilanteen kartoitus
  • Tietoisuuden lisääminen & keskustelun herättäminen urheiluyhteisössä ​
  • Vammaisten henkilöiden osaamisen näkyväksi tekeminen, lisääminen ja hyödyntäminen
  • Lisätä vammaisten henkilöiden määrää liikunnan ja urheilun luottamus- ja työtehtäviin sekä jatkopoluille esim. opiskelussa 

Koulutusohjelma vammaisille henkilöille sekä avoimia webinaareja

Paralympiakomitea järjestää kaksi koulutusohjelmaa vammaisille henkilöille, jotka haluavat toimia vaikuttamistehtävissä liikunnan ja urheilun järjestökentässä tai muualla yhteiskunnassa. Ensimmäinen koulutusjakso järjestettiin vuoden 2021 aikana ja toinen järjestetään vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 koulutusjakso alkaa maaliskuussa ja päättyy joulukuussa. Koulutuksen runkona on viisi viikonloppuisin järjestettävää lähijaksoa. Lähijaksojen välillä pidetään yhteyttä vapaamuotoisilla etätapaamisilla. Koulutusohjelmaan valitaan 10–15 osallistujaa.

Valintaperusteena koulutukseen on halu toimia liikunnan ja urheilun vaikuttamistehtävissä. Jokainen osallistuja saa oman mentorin koulutusjakson ajaksi.

Koulutus maksaa 200 euroa. Maksun kattamiseen on mahdollista hakea Ahos-apurahaa. Lue lisää Ahos-apurahasta täältä

Hankkeen aikana järjestetään webinaareja erityisesti liikunnan ja urheilun parissa työskenteleville henkilöille. Webinaareissa käsitellään laajasti yhdenvertaisuutta liikunta- ja urheilukulttuurissa ja mukana puhumassa on asiantuntijoita, roolimalleja sekä paikallisia vaikuttajia.

Koulutusjaksot 2022

  • 26.–27.3.
  • 28.–29.5.
  • 27.–28.8.
  • 29.–30.10.
  • 10.–11.12.

Haku vuoden 2022 Vammaiset vaikuttajiksi -koulutusohjelmaan oli auki tammikuun 2022 loppuun.

 

Lue lisää:

Koulutusohjelma vammaisille henkilöille, joita kiinnostaa vaikuttaa urheilun ja liikunnan parissa – haku auki 31.1. saakka

Sanna Sepposelle on tärkeää saada äänensä kuuluviin ja nauttia siitä mitä tekee

Vapaaehtoistyö vei vaikuttajaksi – Esa Peltonen kannustaa tarttumaan rohkeasti kaikkiin tilaisuuksiin

Uneton yö ja Kummolan kirja sysäsivät Teemu Rytkösen vaikuttajan polulle