Aktiivisuutta läpi arjen -hanketuloksia Tutkitun tiedon klinikan webinaarissa

Sote-ammattilaisten mahdollisuudet ja haasteet liikkumisen edistämisessä puheena Olympiakomitean järjestämällä Tutkitun tiedon klinikalla 27.9. – Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!

Palvelumuotoiluun perustuvaa, liikkumisen edistämisessä auttavaa Helmi-mallia sote-ammattilaisten työhön ja koulutukseen parhaillaan jalkauttavan Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeen tuoreimmat kuulumiset ja tulokset kerrotaan Suomen Olympiakomitean koordinoiman Tutkitun tiedon klinikan webinaarissa keskiviikkona 27. syyskuuta klo 9–10.

Tutkitun liikuntatiedon klinikassa 27.9. Suomen Paralympiakomitean Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeen koordinaattori Katariina Jauhiainen esittelee kehittämishankkeessa kerätyn ymmärrystiedon keskeisimpiä tuloksia, vähän liikkuvien osallisuuteen liittyviä näkökulmia sekä sote-ammattilaisten merkittävää roolia liikkumisen edistämisessä.

Hankkeen aikana on vahvistunut tieto siitä, että vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä ei riitä pelkkä asiakasymmärrys, vaan lisäksi pitää olla laajaa ymmärrystä myös heitä tukevasta työntekijätasosta.

Keskeisimmiksi aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisen asioiksi ovat nousseet liikkujien osallisuus sekä yhteistoimijuus tukea tarvitsevien ja tuen antajien välillä. Sote-alaa koskien hanke on nostanut esiin moninaisia tarpeita liikkumisen edistämisessä niin alalle opiskelevien, työssä olevien kuin alan johtamisenkin näkökulmasta.

Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan uutta!

Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.9. mennessä tästä 

 

Lue lisää:

Sote-alan ammattilaisilla valtava potentiaali edistää vähän liikkuvien ihmisten aktiivisuutta – ja vähentää siten myös oman työn kuormitusta

 

Aktiivisuutta läpi arjen on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa jatketaan kesällä 2022 päättyneen Hyvät muuvit -hankkeen (2019–2022) työtä vähän liikkuvien ihmisryhmien aktiivisuuden ja liikkumisen edistämiseksi. Kaksivuotisessa hankkeessa jalkautetaan Hyvissä muuveissa kehitettyä, palvelumuotoiluun perustuvaa Helmi-mallia ja kehitetään mallin pohjalta uusi koulutuskokonaisuus sote-ammattilaisten aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisen osaamisen tukemiseen.

Tutkitun tiedon klinikka on yksi Olympiakomitean järjestämistä vaikuttamisklinikoista, joiden tarkoituksena on vahvistaa yhteisiä tavoitteita ja ymmärrystä liikuntapolitiikasta. Ne on suunnattu kaikille liikuntayhteisön yhteisistä vaikuttamisen aiheista kiinnostuneille. Vaikuttamisklinikat toteutetaan etäyhteydellä Teamsin välityksellä. Osallistuminen on maksutonta ja työskentely vapaamuotoista – tulla ja mennä saa omien aikataulujen mukaisesti. Lisätietoa täällä