Aktiivisuutta läpi arjen -hanke

Lähikuvassa kahvakuulaa nosteleva käsi ulkotakissa syksyisessä maisemassa, taustalla näkyy ohjaaja ohjaamassa jumppatuokiota. Kuvan toisella puolella lähikuvassa osa ympyränmallista Helmi-mallia, jonka keskiössä ammattilainen ja asiakas, joita kiertävät

Tutkimusten mukaan esimerkiksi vammaiset henkilöt, mielenterveyskuntoutujat ja ikäihmiset kuuluvat ihmisryhmiin, joiden kohdalla fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät toteudu. Nämä ryhmät ovat merkittäviä asiakasryhmiä etenkin palveluasumista ja muita arjen tukitoimintoja järjestävissä sosiaali- ja terveysalojen palveluissa.

Suomen Paralympiakomitean vetämässä Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa jatketaan kesällä 2022 päättyneen Hyvät muuvit -hankkeen työtä vähän liikkuvien ihmisryhmien aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä.

Kaksivuotisessa hankkeessa jalkautetaan Hyvissä muuveissa kehitettyä, palvelumuotoiluun perustuvaa Helmi-mallia niin sote-alan työntekijöiden toimintaan ja koulutukseen kuin mahdollisimman laaja-alaisesti hyödynnettäväksi myös kuntoutuksen ja liikunnan aloilla.

Tutustu Hyvät muuvit -hankkeeseen ja sen tuloksiin sivun alalaidasta löytyvästä loppuraportista!

Tavoitteet

Yhteistoiminnallinen Helmi-malli auttaa sote-alan ammattilaisia edistämään arjen aktiivisuutta ja liikkumista vaikuttavasti yhdessä vähän liikkuvien asiakkaidensa kanssa. Mallista kerätään Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa kokemuksia ja palautetta, joiden pohjalta mallia kehitetään edelleen.

Tutustu Helmi-malliin ja tilaa maksuton käsikirja

Päämääränä Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa on kehittää mallin pohjalta uusi koulutuskokonaisuus osaksi sote- ja liikunta -alojen työntekijöiden opintoja ja sen myötä lisätä vähän liikkuvien ihmisryhmien kanssa arjessa työskentelevien osaamista aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä.

Hankekumppanit

Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa yhteistyötä tehdään seuraavien tahojen kanssa:


Työn eteneminen

Aktiivisuutta läpi arjen -hanke jatkaa suoraan siitä, mihin aiempi Hyvät muuvit jäi kesällä 2022 Helmi-mallin valmistuttua.

 Hankkeen eteneminen kuvattuna aikajanalla. Samat vaiheet esitetty kuvan alla tekstissä.

Syyskausi 2022

 • Helmi-mallin julkaisu ja tietoisuuden lisääminen
 • Uusien yhteistyötahojen kartoitus
 • Tiedon ja ymmärryksen keruu sote-ammattilaisten arjesta erilaisissa asiakasyhteisöissä
 • Ensimmäiset Helmi-mallin kokeilut sote-alan opiskeilijoiden kanssa

Kevätkausi 2023

 • Pilottikokeiluja asumis- ja tukipalveluissa yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Helmi-mallin kehittäminen kokemusten ja palautteen pohjalta
 • Uuden koulutuskokonaisuuden rakentaminen ammattilaisille

Paralympiakomitea järjestää kevään aikana kaksi verkkotapaamista hankkeessa jo mukana oleville sekä kaikille Helmi-mallista ja sen pohjalta kehitettävästä koulutuksesta kiinnostuneille.

Syyskausi 2023

 • Pilottikokeilut asumis- ja tukipalveluissa yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuvat
 • Helmi-mallin kehittäminen kokemusten ja palautteen pohjalta jatkuu

Myös syyskauden mittaan järjestetään verkkotapaamisia, joissa jaetaan jo matkan varrella kertyneitä oppeja ja esimerkkejä siitä, miten Helmi-mallia on erilaisissa asiakasyhteisöissä hyödynnetty.

Kevätkausi 2024

 • Helmi-malli 2.0
 • Sote- ja liikunta-alan ammattilaisille kehitettävä uusi koulutuskokonaisuus vähän liikkuvien asiakkaiden arkisen aktiivisuuden lisäämiseksi hiotaan valmiiksi


Seuraava verkostotapaaminen

Ajankohta ilmoitetaan lähempänä.

Ota rohkeasti yhteyttä: