Seurapaita kuuluu kaikille – Maailman arvokkain pelipaita -kampanja mahdollistaa toimintarajoitteisten nuorten pääsyn harrastusten pariin

Seurapaita kuuluu kaikille

Suomessa on upea, yhteisöllinen urheiluseurakulttuuri. On kuitenkin myös hyvä muistaa, että ihan kaikki halukkaat eivät vielä ole mukana urheiluseuratoiminnassa.

Kyselytutkimuksen mukaan 68 prosenttia toimintarajoitteisista nuorista on kiinnostunut harrastamaan urheiluseurassa, mutta vain 37 prosenttia on mukana seurojen toiminnassa.

Suomen Paralympiakomitean Maailman arvokkain pelipaita -kampanjalla varmistetaan, että jatkossa yhä useampi toimintarajoitteinen lapsi ja nuori pääsee mukaan seuraan. Kampanjan tuotoilla tuetaan toimintarajoitteisten nuorten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia.

Lahjoittaa voi MobilePaylla numeroon 58558 tai osoitteessa www.paralympiarahasto.fi.

Jokainen lahjoittaja saa nimensä kampanjan sivulla olevaan virtuaaliseen pelipaitaan, jossa on jo yli 1500 nimeä! Loppuvuoden osalta jokaisesta vähintään 50 euron lahjoituksesta Paralympiakomitean yhteistyökumppani Luhta lahjoittaa Maailman arvokkain pelipaita -paidan toimintarajoitteiselle lapselle tai nuorelle. Paitoja luovutetaan lapsille ja nuorille muun muassa Special Olympics -monilajileirillä Pajulahdessa 13.–15.10. ja Para Junior Games -kisoissa Jyväskylässä 29.11.

Miten Paralympiakomitea auttaa toimintarajoitteisia henkilöitä löytämään harrastuksen?

Valtti-ohjelman avulla toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille etsitään liikuntaharrastusta. Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen vähintään neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana liikuntakokeiluissa tukena, kannustajana ja kaverina. Valtit ovat ohjelman yhteistyöoppilaitosten opiskelijoita, jotka saavat Valttina toimimisesta opintosuorituksia.

Tulokset ohjelmassa ovat olleet erinomaisia: Vuodesta 2016 alkaen on harrastusta etsitty noin 1300 lapselle ja nuorelle. Heistä 45 prosenttia on löytänyt harrastuksen ohjelman kautta ja 60 prosenttia on saanut idean mahdolliseen harrastukseen tulevaisuudessa.

Löydä oma seura -palveluun on koottu urheiluseurat, yhdistykset, kuntien ryhmät ja yksityiset palveluntarjoajat, joilla on valmiuksia ottaa toimintarajoitteisia liikkujia mukaan toimintaansa. Palvelusta voi hakea toimijoita esimerkiksi lajin ja sijainnin perusteella. Harrastuksen pariin löytäminen on helpompaa, kun tarjonta on koottu yhteen paikkaan.

Para Junior Games on Suomen suurin toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille suunnattu vuosittainen urheilutapahtuma. Jyväskylän Hipposhalliin kokoontuu 29.11. lähes 400 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Monelle osallistujalle PJG on ensimmäinen kosketus kilpailuihin.

Paralympiakomitea tarjoaa urheiluseuroille monipuolista tukea, jotta nämä voivat – ja ennen kaikkea uskaltavat – käynnistää toimintarajoitteisille henkilöille suunnattua toimintaa tai kehittää olemassa olevaa toimintaansa. Paralympiakomitea auttaa myös lajiliittoja ja liikunnan aluejärjestöjä, jotta nämä voivat jatkossa ottaa entistä suuremman roolin omien seurojensa tukemisessa paraurheilun ja soveltavan liikunnan saralla. Tätä työtä tekee Paralympiakomiteassa seurakehittäjä Nina Peltonen Avoimet ovet -hankkeen kautta.

Soveltuva apuväline on usealle toimintarajoitteiselle henkilölle edellytys urheilemiselle tai liikunnan harrastamiselle. Apuvälineet ovat usein kalliita eikä niiden hankkimiseen ole helposti saatavissa taloudellista tukea. Paralympiakomitean apuvälinetoiminta vuokraa edullisesti liikunnan apuvälineitä joka puolelle Suomea. Näin harrastajat pääsevät kokeilemaan apuvälinettä ja saavat harrastuksena alkuun ennen mittavia välineinvestointeja.

Special Olympics on kehitysvammaisten henkilöiden maailmanlaajuinen urheiluliike, jota Suomessa koordinoi Paralympiakomitea. Special Olympics Finland järjestää lajileirejä 22 urheilulajissa sekä lisäksi perheleirejä perheille, joissa on kehitysvammainen lapsi sekä Temppu, Taito, Tasapaino -ominaisuusharjoitteluleirejä. Special Olympics -toiminnan parissa kehitysvammaiset henkilöt pääsevät toteuttamaan unelmiaan parhaimmillaan Special Olympics -maailmankisoissa asti.

Paralympiakomitea toimii lajiliittona yhdeksässä paraurheilulajissa ja vastaa niiden koko polusta harrastuksen pariin löytämisestä aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka. Nämä lajit ovat pääasiassa maalipallon, boccian ja sokkopingiksen kaltaisia paraurheiluspesifejä lajeja, joihin ei löydy luontevaa lajiliittoa ns. yleisen urheilun puolelta.

Paralympiakomitea jakaa yhdessä Tukilinja-säätiön kanssa säätiön rahoittamia Startti-stipendejä kaksi kertaa vuodessa toimintarajoitteisille henkilöille urheilu- tai liikuntaharrastuksen alkuvaiheen kustannuksiin sekä toimintaa käynnistämässä oleville seuroille ja yhdistyksille.

Mistä Maailman arvokkain pelipaita -kampanjassa on kyse?

Inhimillisen virheen takia Paralympiakomitean opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava noin kahden miljoonan euron yleisavustus vuodelle 2023 jäi saamatta. Virheen myötä moni Paralympiakomitean tärkeistä toiminnoista, joilla on suora vaikutus toimintarajoitteisten henkilöiden urheilemisen ja liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin, joutui uhan alle.

Paralympiakomitea laati alkuvuodesta selviytymissuunnitelman kahden miljoonan euron budjettivajeen täyttämiseen. Ministeriöltä saatavien erityisavustusten sekä toiminnasta tehtyjen säästöjen kautta vajeesta on pystytty kattamaan noin 1,5 miljoonaa euroa.

Maaliskuun alussa Paralympiakomitea käynnisti Maailman arvokkain pelipaita -kampanjan, jonka kautta niin yksilöhenkilöt kuin yritykset ja yhteisötkin pystyvät auttamaan suomalaista paraurheilua ahdingossa.

Kampanjan avulla on joulukuuhun mennessä kerätty jo komeat 430 000 euroa. Loppuvuoden osalta tavoitteena on, että kampanjan kokonaissumma saataisiin nostettua 500 000 euroon. Samalla turvattaisiin Paralympiakomitean tekemä tärkeä työ toimintarajoitteisten henkilöiden urheilun ja liikunnan eteen loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 osalta. Ensimmäinen osa ministeriöltä saatavasta yleisavustuksesta vuodelle 2024 saadaan arviolta maaliskuussa.