Avoimet ovet VOL2 – urheiluseurakentän inkluusion etsikkoaika saa jatkoa

Saga Hänninen voimistelee Berliinin Special Olympics -maailmankisoissa kesällä 2023.

Paralympiakomitean Avoimet ovet -urheiluseurahanke (2020–2023) sai jatkoa syksyllä käynnistyneen Avoimet ovet VOL2 -hankkeen muodossa. Alkuperäisessä hankkeessa autettiin urheiluseuroja kaikille avoimen ja inklusiivisen toiminnan käynnistämisessä ja sen kehittämisessä. Sama työ jatkuu jalostettuna VOL2-hankkeessa.

– Alkuperäisen hankkeen tavoitteeksi oli asetettu saada mukaan 30 urheiluseuraa. Kolmessa vuodessa tavoitimmekin 130 seuraa, 28 eri lajista! Kysyntää tälle siis on, ja siksi onkin hienoa, että työmme jatkuu, Paralympiakomitean seurakehittäjä ja hankekoordinaattori Nina Peltonen toteaa.

Jatkohankkeen tavoitteena on saada urheiluseuroihin mukaan nykyistä enemmän toimintarajoitteisia henkilöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä 14 liikunnan aluejärjestön ja kymmenen lajiliiton kanssa.

Lajiliitoista seitsemän – Golfliitto, Hiihtoliitto, Salibandyliitto, Taekwondoliitto, Uimaliitto, Urheiluliitto ja Voimisteluliitto – olivat mukana jo ensimmäisessä hankkeessa ja toimivat nyt mentoreina uusille lajiliitoille, joita ovat Ampumaurheiluliitto, Koripalloliitto ja Taitoluisteluliitto.

Yksi uusi Special Olympics -voimisteluseura vuodessa

Voimisteluliiton toiminnassa tapahtunut kehitys oli ensimmäisen Avoimet ovet -hankkeen yksi merkittävimmistä onnistumisista. Tässä apuna oli liiton oman Erityistä voimaa -hankkeen ajoittuminen samaan aikaan Avoimet ovet -hankkeen kanssa ja kahden hankkeen menestyksekäs lomittaminen toisiinsa.

– Erityistä voimaa -hankkeessa oli 20 pilottiseuraa, jotka pääsivät osaksi myös Avoimet ovet -hankkeen verkostoja. Erityisesti Special Olympics -rytminen voimistelu on meillä nyt kovassa nosteessa. Mukana on tällä hetkellä 12 seuraa ja kasvutahti on yksi uusi seura per vuosi, kertoi Voimisteluliiton seurakehittäjä ja soveltavan voimistelun asiantuntija Sini Mattila.

Erityistä voimaa -hankkeen ja ensimmäisen Avoimet ovet -hankkeen jäljiltä Voimisteluliittoon on jäänyt Mattilan oma työnkuva soveltavan voimistelun asiantuntijana, noin 30 seuraa kattava soveltavan voimistelun verkosto sekä laajasti kasvanut tietoisuus soveltavan voimistelun teemoista liiton sisällä.

– Avoimet ovet -hankkeen kautta olen saanut uusia työkavereita. Soveltavaa liikuntaa lajiliitossa tekevä henkilö voi helposti jäädä omassa organisaatiossaan vähän yksin erityisesti oman työn sparrailun osalta, mutta nyt olen saanut uusia kavereita muista lajiliitoista ja aluejärjestöistä. Olemme Voimisteluliittona hakemassa myös Ahos-kehittämistukea soveltavaan voimisteluun. Sitä ei varmaan olisi tapahtunut ilman tätä verkostoa, Mattila sanoi.

Kuopion seudulla yhteistyö on kantanut nopeasti hedelmää

Ensimmäisen hankkeen aikana eri puolille Suomea muodostuneet paikalliset verkostot ovat aluejärjestöjen ja lajiliittojen tukemina hyvä alusta seuratoiminnan inkluusion kehittämiseen. Hankeverkoston tapaamiset toteutetaan ”Ei mitään meistä ilman meitä” -periaatteen mukaisesti, eli toimintarajoitteiset liikkujat ovat mukana tapaamisissa.

Samalla tavalla kuin edellishankkeessa mukana olleet lajiliitot toimivat mentoreina uusille tulokkaille myös seurat, joissa jo on soveltavan liikunnan toimintaa, ovat mukana paikallisissa verkostoissa kokemusasiantuntijoina. Hankeverkostojen työn hedelminä toteutetaan uusia innovatiivisia liikuntakokeiluja yhteistyössä aluejärjestöjen, seurojen ja koulujen kanssa.

Alueellisen yhteistyön voimasta hyvä esimerkki löytyy Kuopion seudulta, jossa paikallisen aluejärjestön Pohjois-Savon Liikunnan aluekehittäjä Anne Kekäläinen on ehtinyt viimeisen puolentoista vuoden aikana olla monessa mukana.

– Tammikuussa 2022 lähdimme Avoimet ovet -verkostoon mukaan ja saman vuoden maaliskuussa järjestettiin ensimmäinen verkostotapahtuma, jossa oli heti parikymmentä henkilöä paikalla. Paras hyöty on ilman muuta ollut yhdessä tekeminen, ja siinä tärkeässä roolissa on ollut Kuopion kaupungin ja paikallisen Vauhti!-toiminnan mukana olo, Kekäläinen kertoo.

Kuopiolaisista seuroista muun muassa Juniori-Kalpa, Cheer Stars ja Padel Savo ovat rohkaistuneet käynnistämään ryhmiä tukea tarvitseville harrastajille. Myös aluejärjestön ja kaupungin kouluille järjestämässä harrastepäivässä oli hyvin seuroja mukana.

– Meidän Kesä-Sporttis-leirillämme on ollut aiemminkin erityisryhmiä mukana, mutta nyt siihenkin saatiin monipuolisuutta yhteistyössä kaupungin, Vauhti!-toiminnan ja seurojen kanssa. Samalla porukalla pistetään pystyyn myös perheiden Liikuntalauantai, kertoo Kekäläinen, joka on myös mukana Paralympiakomitean organisoimassa Parakouluttajakoulutuksessa.

– Osana Parakouluttajakoulutuksen tehtävääni järjestämme lokakuun lopulla Kuopiossa avoimen Liikuntaa kaikille -koulutuksen, Kekäläinen sanoo.

Tuoretta tutkimustietoa hankkeen tueksi

Syksyn 2023 aikana on kerätty Avoimet ovet VOL2 -hanketta varten tietoa urheiluseuroille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnatun Seurakyselyn muodossa. Seurakyselyn toteutti Paralympiakomitea yhdessä Liikuntatieteellisen Seuran ja Finlands Svenska Idrottin kanssa. Syksyllä on käynnissä myös LTS:n koordinoima kysely toimintarajoitteisille henkilöille.

Seurakyselystä ja toimintarajoitteisille henkilöille suunnatusta Liikkujakyselystä saadaan tuikitarpeellista ajantasaista tietoa Avoimet ovet VOL2 -hankkeen ja LTS:n kuntiin suunnatun SOPIVA-hankkeen tueksi. Edellisen kerran kyselyt toteutettiin vuosikymmenen alussa ja sen pohjalta julkaistiin vuonna 2021 Liikuttako? -raportti. Vastaava raportti tullaan julkaisemaan uusien kyselyjen tulosten pohjalta alkuvuodesta 2024.

 

Tutustu Avoimet ovet -infopankkiin

Lue lisää Avoimet ovet VOL2 -hankkeesta