Millainen on tukea ja kannustusta tarvitseva liikkujapersoona?

Tukea ja kannustusta tarvitsevan liikkujan Liikkujapersoona-infograafi.

Arjen tukipalveluita käyttävien, vähän liikkuvien asiakkaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa on yhdessä luotu kuusi erilaista liikkujapersoonaa avuksi liikuntamotivaation löytämiseen. Tutustu persooniin ja hyödynnä niitä etsiessäsi keinoja kannustaa asiakkaita tai vaikka itseäsi liikkumaan innostavalla tavalla.

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Hyvät muuvit -hankkeessa (2019–2022) edistettiin vähän liikkuvien ja erilaisia arjen tuen palveluita tarvitsevien aikuisten aktiivisuutta ja liikkumista yhdessä heidän kanssaan.

Yhdeksi merkittäväksi hankkeen tulokseksi muodostui kohderyhmää kuvaavat kuusi liikkujapersoonaa, joista pureudumme tässä blogisarjassa yhteen kerrallaan.

Ensimmäisenä tarkasteluun pääsee tukea ja kannustusta tarvitseva liikkuja.

Tukea ja kannustusta tarvitseva liikkuja kaipaa ymmärrystä ja nähdyksi tulemista

”Yksin on vaikea lähteä liikkeelle.” ”Tuntuu liian hankalalta.”

”Tiedän kyllä mitä hyötyä liikkumisesta on, mutta..”

Tukea ja kannustusta tarvitseva liikkuja kokee, ettei hänellä ole riittävästi voimavaroja tai motivaatiota päästä liikkeelle oma-aloitteisesti tai liikkua itsenäisesti. Myös sitoutuminen säännölliseen tekemiseen on epävarmaa. Mielellään hän liikkuisi kaverin kanssa.

  Turvallinen ilmapiiri ja avoin keskustelu
helpottavat liikkumaan lähtemistä.
 

Tällainen liikkuja kaipaa erityisesti ymmärrystä oman tilanteensa näkökulmasta ja nähdyksi tulemista omana itsenään. Turvallinen ilmapiiri sekä avoin keskustelu liikkumisesta, siihen liittyvistä asioista ja vaihtoehdoista auttaa ja helpottaa myös liikkumaan lähtemistä.

Liikkuminen on tärkeää aloittaa pienin askelin ja vähän kerrallaan totutellen.

Tuen tarpeet vaihtelevat

Erilaiset tuen tarpeet vaihtelevat paljon liikkujasta riippuen. Eniten kaivataan ymmärrystä ja kannustusta sekä toista ihmistä rinnalle tekemään ja kokemaan yhdessä.

  Ymmärrystä, kannustusta ja liikkujakaveri rinnalle.  

Joku tuen tarvitsija saattaa kaivata lisää tietoa ja vinkkejä liikkumisen mahdollisuuksista, vaikkapa vain ilmoitustaululle jätetyn infon kautta.

Joku taas kaipaa henkilökohtaisempaa keskustelua, pieniä kuulumisten vaihtoja, uusien ideoiden kautta tsemppaamista tai ennalta sovittujen aktiviteettien muistutteluja.

Tukena toimivan liikkujakaverin kanssa yhdessä lähteminen, liikkuminen ja sitoutuminen on helpompaa.

Esimerkki: Hyvät muuvit -hankkeessa mukana ollut vertaisohjaaja

"Liikkuminen voi olla sellainen pieni kiva juttu, esim. peli tai tasapainoharjoitus. Ei mitään jumppaa tai sellaista, vaan että olisi sopivan pieni kynnys osallistua. Sellaisen kevyt tuokio, että se olisi kaikille hauskaa. Haluan itse myös kehittää sosiaalisia taitojani, jutella porukoiden kanssa, erilaisten ihmisten kanssa ja sitä kautta avartaa omaa käsitystä. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä ryhmän vetämisessä. Toivottavasti myös niiden ihmisten, joille sitä ryhmää vetää, itsetunto kohenee, kun heitä kehuu. Aina jokaisen tehdyn jutun jälkeen muistaa ja osaa kannustaa, se on mielestäni tärkeää."

Ota liikkujapersoonat avuksi arkiliikunnan lisäämiseen!

Liikkujapersoonat-infograafi

Näitä liikkujapersoonia voi käyttää apuna pohdittaessa, millaisia liikkujia ollaan, mistä tykätään ja millaista tukea liikkumiseen mahdollisesti tarvitaan.

Liikkujapersoonat auttavat ymmärtämään erilaisia liikkujia ja liikkumisen tapoja, ja niiden kautta voi oivaltaa myös liikkumisen merkityksen.

Arjen tuen palveluissa persoonia voi käyttää valmiina työkaluna esimerkiksi liikkumaan motivoimisessa tai vaikka terveys- tai liikuntaneuvonnassa, kun pohditaan asiakkaan kokonaistilannetta ja liikkumisen mahdollisuuksia.

 

Syksyllä 2023 alkavassa blogisarjassamme pureudumme tarkemmin kuuteen tukipalvelun asiakkaiden näkökulmasta luotuun liikkujapersoonaan sekä lisäksi palveluiden työntekijän näkökulmasta parhaillaan Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa luotaviin persooniin. Seuraa sarjaa täällä!

Lue lisää