Mikä kaikki motivoi fyysisen rajoitteen omaavaa henkilöä liikkumaan?

Fyysisen rajoitteen omaavan liikkujan Liikkujapersoona-kuva

Arjen tukipalveluita käyttävien, vähän liikkuvien asiakkaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa on yhdessä luotu kuusi erilaista liikkujapersoonaa avuksi liikuntamotivaation löytämiseen. Tutustu persooniin ja hyödynnä niitä etsiessäsi keinoja kannustaa asiakkaita tai vaikka itseäsi liikkumaan innostavalla tavalla.

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Hyvät muuvit -hankkeessa (2019–2022) edistettiin vähän liikkuvien ja erilaisia arjen tuen palveluita tarvitsevien aikuisten aktiivisuutta ja liikkumista yhdessä heidän kanssaan.

Yhdeksi merkittäväksi hankkeen tulokseksi muodostui kohderyhmää kuvaavat kuusi liikkujapersoonaa, joista pureudumme tässä blogisarjassa yhteen kerrallaan.

Seuraavaksi tarkastelemme liikkujaa, jolla on jonkinlainen fyysinen rajoite.

Fyysisen rajoitteen omaava liikkuja saa tukea esimerkiksi sopivista apuvälineistä ja avustajista

”Olen liikkunut paljonkin, mutta nykyään kivut rajoittavat liikkumista.”

”Olisin valmis mihin vain, jos vain kroppa antaisi myöten.”

Fyysisen rajoitteen omaava liikkuja kokee, että hänellä on paljon enemmän intoa ja halukkuutta liikkua, kuin mihin omat rahkeet tällä hetkellä riittävät. Myös erilaisten vaihtoehtojen kokeileminen kiinnostaa. Hän ei kuitenkaan mielestään saa riittävästi tarvitsemaansa apua.

  Ymmärretäänkö fyysisen vaivan tai vamman
tuomat rajoitteet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta?
 

Tällainen liikkuja kaipaa eniten sitä, että hänen tilanteensa sekä olemassa olevien fyysisten vaivojen tai vammojen tuomat rajoitteet ymmärrettäisiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Erityisesti jaksaminen ja hyvä olo arjessa motivoivat fyysisen rajoitteen omaavaa liikkujaa. Lisäksi tukea tuovat asianmukaiset ja sopivat apuvälineet niin arkeen kuin liikkumiseenkin sekä mahdollisesti myös avustajan tarjoama tuki.

Positiiviset kokemukset ja yhdessä tekeminen luovat motivaatiota

Liikkumaan motivoituminen esimerkiksi vammaisuuden, kipujen tai lihavuuden aiheuttamien liikkumisrajoitusten takia voi olla haastavaa, kun liikkuja kokee itsensä rajalliseksi ja hyvin usein huonommaksi kuin muut.

  Liikkuja tarvitsee tukea omien voimavarojen esille
nostamiseen ja vaihtoehtojen ideointiin.
 

Tällainen liikkuja tarvitseekin tukea omien voimavarojen esille nostamisessa sekä kiinnostuksen ja motivaation ylläpitämisessä ja erilaisten vaihtoehtojen ideoinnissa ja kokeilussa.

Oppiminen, positiiviset kokemukset ja yhdessä tekeminen tukevat motivaatiota. Yhteisen ymmärryksen kautta erilaisten lähtökohtien ja toiveiden läpikäynti auttaa pääsemään liikkumismotiivien ja sisäisen motivaation äärelle.

Tunteiden merkitys motivoitumiseen on avainasemassa, eikä niitä siksi kannata sivuuttaa.

Esimerkki: Pekka, 54

"Toiveet ovat aika sirpaleisia, niin kuin meidän terveydentilatkin, mutta kun jonkin asian kokee merkitykselliseksi, uskallus lähteä mukaan lisääntyy. Ja kun itseluottamus voimistuu, se voimistuu yleensä monella muullakin elämän osa-alueella kuin pelkästään siinä liikkumisen kokeilussa. Myös ulkopuolinen tuki ja kannustus on tärkeää; saa helpommin lähdettyä liikkeelle, kun joku vähän potkii :)"

Ota liikkujapersoonat avuksi arkiliikunnan lisäämiseen!

Liikkujapersoonat-infograafi

Näitä liikkujapersoonia voi käyttää apuna pohdittaessa, millaisia liikkujia ollaan, mistä tykätään ja millaista tukea liikkumiseen mahdollisesti tarvitaan.

Liikkujapersoonat auttavat ymmärtämään erilaisia liikkujia ja liikkumisen tapoja, ja niiden kautta voi oivaltaa myös liikkumisen merkityksen.

Arjen tuen palveluissa persoonia voi käyttää valmiina työkaluna esimerkiksi liikkumaan motivoimisessa tai vaikka terveys- tai liikuntaneuvonnassa, kun pohditaan asiakkaan kokonaistilannetta ja liikkumisen mahdollisuuksia.

 

Syksyllä 2023 alkavassa blogisarjassamme pureudumme tarkemmin kuuteen tukipalvelun asiakkaiden näkökulmasta luotuun liikkujapersoonaan sekä lisäksi palveluiden työntekijän näkökulmasta parhaillaan Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa luotaviin persooniin. Seuraa sarjaa täällä!

Lue lisää: