Millaisia vaikutuksia voi olla aktiivisen ja säännöllisen liikkujan näyttämällä esimerkillä?

Piirretty rintakuva tummahiuksisesta, kiharapäisestä naisesta, jolla punainen pipo ja sininen paita. Kuvan vieressä tekstejä infolaatikoissa: Aktiivinen ja säännöllinen liikkuja (otsikko). ”Oma juttu on löytynyt ja liikunta antaa voimavaroja.” Omalla toiminnalla voi kannustaa myös muita liikkumaan enemmän. Liikkuminen on osa arkea. On jokin säännöllinen harrastus. Osallistuu mielellään.

Arjen tukipalveluita käyttävien, vähän liikkuvien asiakkaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa on yhdessä luotu kuusi erilaista liikkujapersoonaa avuksi liikuntamotivaation löytämiseen. Tutustu persooniin ja hyödynnä niitä etsiessäsi keinoja kannustaa asiakkaita tai vaikka itseäsi liikkumaan innostavalla tavalla.

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Hyvät muuvit -hankkeessa (2019–2022) edistettiin vähän liikkuvien ja erilaisia arjen tuen palveluita tarvitsevien aikuisten aktiivisuutta ja liikkumista yhdessä heidän kanssaan.

Yhdeksi merkittäväksi hankkeen tulokseksi muodostui kohderyhmää kuvaavat kuusi liikkujapersoonaa, joista pureudumme tässä blogisarjassa yhteen kerrallaan.

Seuraavaksi tarkastelemme aktiivista ja säännöllistä liikkujaa.

Aktiiviselle ja säännölliselle liikkujalle liikkuminen on juurtunut arkeen

”Olen löytänyt itselle sopivan harrastuksen.”

”Liikkuminen on kivaa.”

”Liikunta antaa voimavaroja.”

Aktiivinen ja säännöllinen liikkuja kokee, että liikkuminen on osa omaa arkea. Hänellä on yleensä jokin säännöllinen harrastus, johon hän on sitoutunut. Omalla esimerkillään hän pystyy myös kannustamaan muita liikkumaan enemmän.

Liikunnan tuomien voimavarojen valjastaminen hyötykäyttöön on tärkeää.

Tällainen liikkuja on aktiivinen arjessaan muutenkin ja osallistuu mielellään järjestettyyn toimintaan. Tuen tarpeet voivat näyttäytyä muilla elämän osa-alueilla, ja liikunnan tuomien voimavarojen valjastaminen hyötykäyttöön onkin tärkeää.

Esimerkin voima

Aktiivinen liikkuja toimii monesti esimerkkinä muille, vaikka ei liikkumista korostaisikaan. Toisinaan taas saattaa olla tarvetta kertoa omista kokemuksista, jotta muut ymmärtäisivät, mitä kaikkea aktiivisuus voi olla. Samalla aktiivinen liikkuja voi itse oivaltaa ja tehdä näkyväksi itsestäänselvyytenä pitämiään tai piiloon jääneitä asioita.

Aktiivisuuden esilläolo vaikuttaa koko yhteisöön.

Tuen antajalla on tässä kohtaa paljon vaikutusmahdollisuuksia – ja myös valtaa. Omalla esimerkillä ja sillä, miten liikkumiseen suhtautuu, on merkitystä. Aktiivisuuden myönteinen sanoittaminen ja esilläolo vaikuttaa koko työyhteisöön ja asiakkaisiin liikkumista edistävästi.

Aktiivisten liikkujien tukeminen jakamaan omia kokemuksiaan, tsemppaamaan muita ja vaikka toimimaan vertaisliikkujina, tukee tukipalvelun piirissä kaikkien aktiivisuutta ja hyvinvointia arjessa.

Esimerkki: Sanna, 42 – Aktiivisuudella on vaikutusta arkeen kokonaisvaltaisesti

”Sellaiset pikkujutut arjessa, kuten suihkussa käyminen ja pyykinpesu, ovat olleet minulle vaikeita. Nyt kun tulee ryhmästä hikisenä kotiin, niin se onkin ihana mennä lämpimään suihkuun ja automaattisesti heittää hikiset jumppakuteet pyykkikoneeseen ja kappas vain, tulikin viikon pyykit pestyä. Ne ovat sellaisia juttuja, jotka ovat oikeasti parantaneet toimintakykyäni kotiarjessa.”

 

OTA LIIKKUJAPERSOONAT AVUKSI ARKILIIKUNNAN LISÄÄMISEEN!

 

Liikkujapersoonat-infograafi

Näitä liikkujapersoonia voi käyttää apuna pohdittaessa, millaisia liikkujia ollaan, mistä tykätään ja millaista tukea liikkumiseen mahdollisesti tarvitaan.

Liikkujapersoonat auttavat ymmärtämään erilaisia liikkujia ja liikkumisen tapoja, ja niiden kautta voi oivaltaa myös liikkumisen merkityksen.

Arjen tuen palveluissa persoonia voi käyttää valmiina työkaluna esimerkiksi liikkumaan motivoimisessa tai vaikka terveys- tai liikuntaneuvonnassa, kun pohditaan asiakkaan kokonaistilannetta ja liikkumisen mahdollisuuksia.

 

Syksyllä 2023 alkavassa blogisarjassamme pureudumme tarkemmin kuuteen tukipalvelun asiakkaiden näkökulmasta luotuun liikkujapersoonaan sekä lisäksi palveluiden työntekijän näkökulmasta parhaillaan Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa luotaviin persooniin. Seuraa sarjaa täällä!

Lue lisää: