Palaa lajin sivulle

Valmennusjärjestelmä

Pyörätuolirugbyn valmennusjärjestelmä

Pyörätuolirugbyn valmennusjärjestelmä pohjautuu Suomen Paralympiakomitean yleiseen valmennusjärjestelmään. 

Tutustu yleiseen valmennusjärjestelmään

Kotimainen kilpailutoiminta

 • Kansallista SM-sarjaa pelataan turnausmuotoisesti. Kausi alkaa syksyllä ja päättyy keväällä. Sarjamuoto ja -tasot määräytyvät joukkueiden määrän mukaan. SM-sarjaan voi osallistua myös yksittäisiä ulkomaalaisia pelaajia ja joukkueita.

 • Kansallista sarjatoimintaa koordinoi Suomen Paralympiakomitean alainen pyörätuolirugbyn lajijaosto, joka vastaa mm. kokeilutapahtumien järjestämisestä ja uusien pelaajien mukaan tulosta lajin pariin sekä organisoi yhdessä seurojen ja lajiliittona toimivan Paralympiakomitean kanssa kansallista kilpailutoimintaa.

 • Lähtökohtaisesti kotimaiseen kilpailutoimintaan osallistuvilla pelaajilla tulee olla kansallinen luokittelu. Poikkeustapauksissa lajijaoston päätöksellä voidaan myöntää joitain pelioikeuksia myös luokittelemattomille pelaajille.

 • Pyörätuolirugbyn kansalliset luokittelijat ovat Sanna Weurlander ja Paula Leppänen.

Urheilijan päivittäisvalmennus

 • Maajoukkueurheilijoita sekä potentiaalisia nuoria ja kehittyviä urheilijoita kannustetaan ja ohjataan linkittymään oman paikkakunnan urheiluakatemiatoimintaan, jotta he pystyvät kehittämään päivittäisvalmentautumistaan.

Maajoukkuetoiminta

 • Pyörätuolirugbyssa ei ole nuorten omaa maajoukkuetoimintaa, vaan nuoret potentiaaliset urheilijat ohjataan harjoittelemaan Suomen Paralympiakomitean ylläpitämään Tulevaisuuden tähdet -ryhmään, johon valitaan vuosittain noin 20 urheilijaa eri lajeista. Lajiliitot esittävät vuosittain nuorten paralympiaryhmään omien lajiensa potentiaalisia urheilijoita. 

  Lue lisää Tulevaisuuden tähdet -ryhmästä

 • Lajiliitto laatii yhdessä maajoukkuevalmentajien ja urheilijoiden kanssa urheilijoille vuosittaiset valmennussopimukset. Sopimusurheilijat muodostavat maajoukkueringin. Maajoukkueleirityksissä ja -kilpailutoiminnassa voidaan käyttää valmentajien päätöksellä myös ringin ulkopuolelta tulevia sparraajia tai kokeilevia pelaajia.

 • Maajoukkueleiritoimintaa järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Kansainvälinen kilpailutoiminta

 • Maajoukkue osallistuu vuosittain kansainvälisiin harjoitusturnauksiin ja/tai arvoturnauksiin (EM- ja MM-kisat sekä paralympialaiset).

 • EM- ja MM-kilpailujen osalta maajoukkuevalmentajat esittävät joukkueen pelaajavalinnat Paralympiakomitean alaiselle kilpailu- ja sääntövaliokunnalle, jonka kautta esitys menee Paralympiakomitean hallituksen päätettäväksi.

 • Paralympiajoukkueen valitsee Suomen Paralympiakomitean hallitus lajiliittojen esityksistä.

 • Suomalaisia seurajoukkueita ja yksittäisiä pelaajia osallistuu muiden maiden (esim. Ruotsi, Saksa) sarjatoimintaan oman kehittymisensä edistämiseksi.

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus

 • Ohjaajat ja valmentajat tulevat pyörätuolirugbyn parin jonkin muun lajin pohjatiedoilla tai voivat hakeutua Paralympiakomitean ohjaajatyöpajoihin.

 • Vammaisurheiluvalmentajille räätälöity Pajulahden ja Paralympiakomitean järjestämä ParaVAT-valmentajan ammattitutkinto lisää vammaisurheiluspesifiä valmennusosaamista.

 • Lajin parissa toimivia ohjaajia ja valmentajia kannustetaan hakeutumaan lajispesifeihin koulutuksiin Suomessa ja kansainvälisesti Paralympiakomitean koordinoiman Ahos-apurahan tukemana. 

  Lue lisää Ahos-apurahasta

 • Aika ajoin pyritään järjestämään pyörätuolirugbyn valmentajaklinikoita myös Suomessa.