Valtti

15-20% lapsista ja nuorista on vammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia ja nämä lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin, kuin vammattomat ja vain pieni osa heistä liikkuu ja harrastaa urheiluseurassa muiden kanssa. Syitä ovat soveltuvien ohjelmien, harrastuspaikkojen ja tiedon puute. Vammaiset lapset eivät tiedä mikä laji tai liikuntamuoto heille soveltuu, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja voiko toimintaan mennä mukaan.

Valtti –ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään oman harrastuksen, jossa Valtti -tukihenkilö toimii saattajana harrastuksen pariin. Valtti –ohjelma toimii perheiden, oppilaitosten, kaupunkien liikuntatoimien ja urheiluseurojen kanssa yhteistyössä. Suosituimpia lajeja ovat olleet: uinti, jalkapallo, keilailu, kuntosali, koripallo, ratsastus, kamppailulajit, tanssi ja voimistelu. Palautteen perusteella 54 % on löytänyt Valtti-ohjelman avulla harrastuksen ja Valtti on lisännyt liikkumista 61 %:lla osallistujista.

Valtti-ohjelman hakijat voivat olla 6-23-vuotiaita lapsia ja nuoria. Ensisijalla ovat hakijat joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymista ja joilla ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntaharrastusta. Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana.

Valtti-ohjelma sai Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea vuosina 2017–2019, minkä jälkeen ohjelmaa päätettiin jatkaa osana Suomen Paralympiakomitean toimintaa. Valtti-toiminnan mahdollisimman laajaan mahdollistamiseen tarvitaan yhteistyökumppaneita joka vuosi.

Suomen Paralympiakomitean yhteistyökumppanina olet auttamassa vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria löytämään oman harrastuksen ja tien urheiluseuraan.

Ota yhteyttä ja lähde mukaan mahdollistamaan erittäin tärkeää Valtti-ohjelmaa mahdollisimman monelle perheelle!

Lisätiedot yhteistyökumppanuuksista