Valtti

15-20% lapsista ja nuorista on vammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia ja nämä lapset osallistuvat liikuntaan vähemmän ja harvemmin, kuin vammattomat ja vain pieni osa heistä liikkuu ja harrastaa urheiluseurassa muiden kanssa. Syitä ovat soveltuvien ohjelmien, harrastuspaikkojen ja tiedon puute. Vammaiset lapset eivät tiedä mikä laji tai liikuntamuoto heille soveltuu, mistä sopiva harrastuspaikka löytyy, miten sinne pääsee ja voiko toimintaan mennä mukaan.

Valtti –ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään oman harrastuksen, jossa Valtti -tukihenkilö toimii saattajana harrastuksen pariin. Valtti –ohjelma toimii perheiden, oppilaitosten, kaupunkien liikuntatoimien ja urheiluseurojen kanssa yhteistyössä ja tämän ansiosta jo noin 400 vammaista tai erityistukea tarvitsevaa lasta on löytänyt uuden liikuntaharrastuksen (2016-2019). Suosituimpia lajeja ovat olleet: uinti, jalkapallo, keilailu, kuntosali, koripallo, ratsastus, kamppailulajit, tanssi ja voimistelu.

Valtti-ohjelman hakijat voivat olla 6-23-vuotiaita lapsia ja nuoria. Ensisijalla ovat hakijat joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymista ja joilla ei entuudestaan ole säännöllistä liikuntaharrastusta. Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana.

Valtti-ohjelma sai Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea vuosina 2017–2019. Vuoden 2020 ohjelma käynnistyy osana Suomen Paralympiakomitean toimintaa, jonka mahdollistamiseen tarvitaan yhteistyökumppaneita. Yksi liikuntakerta on mahdollista toteuttaa 45eurolla sis. Valtin kulut, liikunnan apuvälineet ja kokeilukerran liittyvä suunnittelun ja koordinoinnin. 

Suomen Paralympiakomitean yhteistyökumppanina olet auttamassa vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria löytämään oman harrastuksen ja tien urheiluseuraan.

Ota yhteyttä ja lähde mukaan mahdollistamaan erittäin tärkeää Valtti-ohjelmaa mahdollisimman monelle perheelle!

Lisätiedot yhteistyökumppanuuksista