För instruktörer

Utbildning, kamratstöd och anpassade aktiviteter

Utbildning

Finlands Paralympiska Kommitté erbjuder till professionärer inom olika branscher praktisk utbildning och instruktörer, tränare och motionärer handikappidrott och anpassad motion. Inom ramen för utbildningarna ligger tonvikten på tillgänglighet, samverkan och problemorientering. Finlands Paralympiska Kommitté erbjuder mångsidiga och praktiska kurser. Finlands Paralympiska Kommittés utbildningsnätverk är omfattande och internationella.

Nuori toimija -programmet för handikappade ungdomar

Utbildningen Nuori Toimija (Ung Ledare) är avsedd för funktionshindrade eller långtidssjuka ungdomar. Utbildningen öppnar portar till olika slags volontäruppgifter och uppgifter som rollmodell och handledare. Utbildningen Nuori Toimija har inspirerat många unga att söka sig till studier eller arbete inom motionsbranschen.

Sherborne

För personer som intresserar sig för barnmotion finns exempelvis övningsmetoden Sherborne (SDM). Utbildningen är ett lämpligt redskap för personer i alla åldrar och i synnerhet för utveckling och aktivering av fysisk rörelse hos personer med grava funktionshinder eller flerfunktionshinder.

Workshopar för handikappidrott

Grundkursen i att handleda och instruera handikappidrott och handikappmotion består av sex workshopar. Av workshoparna kan skräddarsys funktionella och intressanta utbildningar för medlemsföreningar och medlemssällskap och för arbetsgemenskaper och grupper av studerande.

Grenutbildning

I grenarna ordnas utbildning för idrottare, funktionärer, domare och tränare. Handledning som ges av en person i samma livssituation är en resurs på det praktiska fältet.